Mezinárodní soutěže 2018

V této sekci budeme průběžně aktualizovat informace o jednotlivých mezinárodních soutěžích. Podrobné informace o dané soutěži naleznete pod odkazem cca 2 – 3 měsíce před konáním soutěže.

Uvádíme zde pouze OFICIÁLNÍ IDO soutěže, ostatní soutěže (approved IDO events, licenced IDO events) podporované IDO naleznete zde: http://www.ido-dance.com/ceis/ido/competitions/calendar/2018.html

Pokud byste se chtěli dozvědět více o jednotlivých mezinárodních soutěžích, neváhejte kontaktovat mezinárodní úsek – Eva Koudelová – mezinarodniusek@czechdance.org – telofonní číslo 773 997 061.

V nadpisu soutěže je rovněž proklik na webové stránky IDO jednotlivých soutěží se seznamem disciplín.

 

 

1213

PROPOZICE ME COUPLE DANCE FRANCIE 2018

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM

INFO O MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ (OD ORGANIZÁTORA)

 

 

 

 

1280

PROPOZICE Moskva Belly

 

 

 

 

1280

 

PROPOZICE Moskva STREET

 

 

 

 

 

1280

 

PROPOZICE Moskva PERFORMING ARTS