BELLY DANCE

DISCIPLÍNY POSTUPOVÉ:
BELLY DANCE FORMACE /extraliga/ –  děti, junioři, dospělí
BELLY SHOW FORMACE /extraliga/ –  děti, junioři, dospělí
BELLY SHOW PRODUKCE /extraliga/ –  bez omezení věků

DOSPĚLÍ 2 BELLY FORMACE /extraliga/ –  dospělí 2
HOBBY BELLY FORMACE /začínající, hobby/ –  děti, junioři, dospělí

VĚKOVÉ KATEGORIE:
DĚTI (dětská věková kategorie – DVK): soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 12 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící o 1 rok starší. O 1 rok starších tanečníků může být ve formaci max. 5 a mohou tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.
JUNIOŘI (juniorská věková kategorie – JVK): soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší minimálně 13 let a maximálně 16 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící maximálně o 4 roky mladší nebo o 1 rok starší. O 1 rok starších tanečníků může být ve formaci max. 5 a mohou tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.
DOSPĚLÍ (hlavní věková kategorie – HVK): soutěžící, kteří dovrší v kalendářním roce konání soutěže minimálně 17 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící maximálně o 4 roky mladší.
DOSPĚLÍ 2 (hlavní věková kategorie 2 – HVK 2): soutěžící, kteří dovrší v kalendářním roce konání soutěže minimálně 31 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící maximálně o 4 roky mladší. Až o 4 roky mladších tanečníků může být ve formaci max. 5 a mohou tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.

POČET TANEČNÍKŮ:
FORMACE: 8 – 24 tanečníků
PRODUKCE: 20 a více tanečníků

DÉLKA VYSTOUPENÍ:
Formace:  2:00 – 4:00 minuty
Produkce:  4:00 – 8:00 minut

Plná verze pravidel ZDE


DISCIPLÍNY při MČR PRAHA:
BELLY DANCE/ORIENTAL SÓLO – pouze ženy – Children, Juniors, Adults, Adults 2, Seniors
BELLY DANCE/ORIENTAL DUO  –  Children, Juniors, Adults, Seniors, pro nominace na IDO budou SJ v Juniors rozděleny na Juniors 1 a Juniors 2 (POZOR, kdo chce mít možnost reprezentovat, aby i poté splňovali pravidlo, že tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 3 roky)
BELLY DANCE/ORIENTAL MALÁ SKUPINA  – Children, Juniors, Adults, Seniors
SHOW BELLY DANCE/ORIENTAL SHOW SÓLO  – Children, Juniors, Adults, Adults 2, Seniors
SHOW BELLY DANCE/ORIENTAL SHOW DUO – Children, Juniors, Adults, Seniors, pro nominace na IDO budou SJ v Juniors rozděleny na Juniors 1 a Juniors 2 (POZOR, kdo chce mít možnost reprezentovat, aby i poté splňovali pravidlo, že tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 3 roky)
SHOW BELLY DANCE/ORIENTAL SHOW MALÁ SKUPINA  – Children, Juniors, Adults, Seniors
ORIENTAL FOLK DANCE SÓLO – Children, Juniors, Adults, Adults 2, Seniors
ORIENTAL FOLK DANCE MALÁ SKUPINA
–  Children, Juniors, Adults, Seniors

BOLLYWOOD SÓLO – Children, Juniors, Adults, Adults 2, Seniors
BOLLYWOOD MALÁ SKUPINA
 –  Children, Juniors, Adults

BOLLYWOOD FORMACE  –  Children, Juniors, Adults

VĚKOVÉ KATEGORIE:
CHILDREN (dětská věková kategorie – DVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší maximálně 12 let věku.
JUNIORS (juniorská věková kategorie – JVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 13 let a maximálně 16 let věku.
JUNIORS 1 (juniorská věková kategorie 1 – JVK 1): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 13 let a maximálně 14 let věku.
JUNIORS 2 (juniorská věková kategorie 2 – JVK 2): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 15 let a maximálně 16 let věku.
ADULTS (hlavní věková kategorie – HVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 17 let věku.
ADULTS 2 (hlavní věková kategorie 2 – HVK 2): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 31 let věku.
SENIORS (senioři):  soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 50 let věku.

Veškerá dueta, malé skupiny a formace (s vyjímkou ADULTS 2 a SENIORS) mohou zařadit do soutěžní jednotky soutěžící maximálně o tři roky mladší, než je daná věková kategorie, ne však více než 50% z celkového počtu soutěžících v SJ.
Tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 3 roky.

POČET TANEČNÍKŮ:
SÓLO: 1 tanečník
DUO: 2 tanečníci
MALÁ SKUPINA: 3 – 7  tanečníků
FORMACE: 8 – 24 tanečníků

DÉLKA VYSTOUPENÍ:
SÓLO BELLY DANCE/ORIENTAL:

 • předkola: hudba organizátora, 1 minuta celá skupina soutěžících; 1 minuta po 6 – ti; 1 minuta celá skupina (Raks Sharki, Drum solo).
 • semifinále: kategorie Children, Juniors a Seniors: vlastní nahrávka, 1:00 – 1:30 min. kategorie Adults, Adults 2: hudba organizátora, 1 minuta po 6-ti soutěžících Raks Sharki a 1 minuta po 6-ti soutěžících Drum solo
 • finále: 1:45 – 2:15 minut pro kategorii Children, 2:00 – 3:00 minut pro kategorie Juniors, Adults, Adults 2 a Seniors

SÓLO SHOW BELLY DANCE/ORIENTAL SHOW:

 • předkola a semifinále: 1:00 – 1:30 pro kategorii Children, 1:45 – 2:15 pro kategorie Juniors, Adults, Adults 2, Seniors
 • finále: 1:45 – 2:15 minut pro všechny věkové kategorie

SÓLO ORIENTAL FOLK DANCE:

 • předkola: 1:00 – 1:30 min. pro všechny věkové kategorie
 • semifinále a finále: 1:45 – 2:15 min. pro všechny věkové kategorie

SÓLO BOLLYWOODDUO BELLY DANCE/ORIENTAL:

 • předkola: 1:00 – 1:30 min. pro všechny věkové kategorie
 • finále: 1:45 – 2:15 min. pro všechny věkové kategorie

DUO SHOW BELLY DANCE/ORIENTAL SHOW:

 • předkola a semifinále: 1:00 – 1.30 pro Children, 1:45 – 2:15 pro Juniors, Adults, Seniors
 • finále: 1:45 – 2:15 minut pro Children, Juniors, Adults a Seniors

MALÁ SKUPINA BELLY DANCE/ORIENTAL, SHOW BELLY DANCE/ORIENTAL SHOW, ORIENTAL FOLK DANCE, BOLLYWOOD:

 • předkola: 1:30 – 2:00 min. pro všechny věkové kategorie
 • finále: 2:00 – 3:00 min. pro všechny věkové kategorie

FORMACE BOLLYWOOD:

 • předkola, včetně semifinále: 1:30 – 2:00 pro všechny věkové kategorie
 • finále: 2:00 – 4:00 pro všechny věkové kategorie

Plná verze pravidel ZDE