COUPLE DANCE

DISCIPLÍNY POSTUPOVÉ:
COUPLE DANCE FORMACE PÁROVÉ /extraliga/ –  děti, junioři, dospělí
COUPLE DANCE FORMACE NEPÁROVÉ /extraliga/ –  děti, junioři, dospělí
COUPLE DANCE SHOW FORMACE /extraliga/ –  děti, junioři, dospělí
COUPLE DANCE SHOW PRODUKCE /extraliga/ –  bez omezení věků

DOSPĚLÍ 2 COUPLE DANCE FORMACE /extraliga/ –  dospělí 2
HOBBY COUPLE DANCE FORMACE / začínající, hobby/ –  mini, děti, junioři, dospělí

VĚKOVÉ KATEGORIE:
MINI (mini věková kategorie – MINI): soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 8 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící o 1 rok starší. O 1 rok starších tanečníků může být ve formaci max. 5 a mohou tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.
DĚTI (dětská věková kategorie – DVK): soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 12 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící o 1 rok starší. O 1 rok starších tanečníků může být ve formaci max. 5 a mohou tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.
JUNIOŘI (juniorská věková kategorie – JVK): soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší minimálně 13 let a maximálně 16 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící maximálně o 4 roky mladší nebo o 1 rok starší. O 1 rok starších tanečníků může být ve formaci max. 5 a mohou tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.
DOSPĚLÍ (hlavní věková kategorie – HVK): soutěžící, kteří dovrší v kalendářním roce konání soutěže minimálně 17 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící maximálně o 4 roky mladší.
DOSPĚLÍ 2 (hlavní věková kategorie 2 – HVK 2): soutěžící, kteří dovrší v kalendářním roce konání soutěže minimálně 31 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící maximálně o 4 roky mladší. Až o 4 roky mladších tanečníků může být ve formaci max. 5 a mohou tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.

POČET TANEČNÍKŮ:
FORMACE: 8 – 24 tanečníků  (hobby 4 – 24 tanečníků)
PRODUKCE: 25 a více tanečníků

DÉLKA VYSTOUPENÍ:
Formace:  2:00 – 4:00 minuty
Produkce:  4:00 – 8:00 minut

Plná verze pravidel ZDE


DISCIPLÍNY OPEN /pouze při MČR /:
TANGO ARGENTINO – Tango, Milonga, Vals, Tango Escenario PÁR – Adults
SALSA PÁR – Children, Juniors, Adults, pro nominace na IDO budou SJ v Juniors rozděleny na Juniors 1 a Juniors 2 (POZOR, kdo chce mít možnost reprezentovat, aby i poté splňovali pravidlo, že tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 2 roky)
MERENGUE PÁR – Children, Juniors, Adults, pro nominace na IDO budou SJ v Juniors rozděleny na Juniors 1 a Juniors 2 (POZOR, kdo chce mít možnost reprezentovat, aby i poté splňovali pravidlo, že tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 2 roky)
BACHATA PÁR – Children, Juniors, Adults, pro nominace na IDO budou SJ v Juniors rozděleny na Juniors 1 a Juniors 2 (POZOR, kdo chce mít možnost reprezentovat, aby i poté splňovali pravidlo, že tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 2 roky)

SALSA SÓLO – Children, Juniors, Adults
SALSA DUO – Children, Juniors, Adults, pro nominace na IDO budou SJ v Juniors rozděleny na Juniors 1 a Juniors 2 (POZOR, kdo chce mít možnost reprezentovat, aby i poté splňovali pravidlo, že tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 2 roky)
BACHATA SÓLO – Children, Juniors, Adults
BACHATA DUO – Children, Juniors, Adults

COUPLE DANCE TEAM – Children, Juniors, Adults
SALSA RUEDA DE CASINO FORMACE Adults
KARIBSKÉ SHOW SÓLO – Mini kids, Children, Juniors, Adults
KARIBSKÉ SHOW DUO – Children, Juniors, Adults, pro nominace na IDO budou SJ v Juniors rozděleny na Juniors 1 a Juniors 2 (POZOR, kdo chce mít možnost reprezentovat, aby i poté splňovali pravidlo, že tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 2 roky)

KARIBSKÉ SHOW MALÁ SKUPINA – Mini kids, Children, Juniors, Adults, Adults 2
SYNCHRO DANCE MALÁ SKUPINA – Children, Juniors, Adults
SYNCHRO DANCE FORMACE – Children, Juniors, Adults
LATIN SHOW DUO – Children, Juniors, Adults, pro nominace na IDO budou SJ v Juniors rozděleny na Juniors 1 a Juniors 2 (POZOR, kdo chce mít možnost reprezentovat, aby i poté splňovali pravidlo, že tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 2 roky)
LATIN SHOW MALÁ SKUPINA – Children, Juniors, Adults

VĚKOVÉ KATEGORIE:
MINI KIDS (mini věková kategorie – MINI): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší maximálně 8 let věku.
CHILDREN (dětská věková kategorie – DVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší maximálně 12 let věku.
JUNIORS (juniorská věková kategorie – JVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 13 let a maximálně 16 let věku.
JUNIORS 1 (juniorská věková kategorie 1 – JVK 1): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 13 let a maximálně 14 let věku.
JUNIORS 2 (juniorská věková kategorie 2 – JVK 2): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 15 let a maximálně 16 let věku.
ADULTS (hlavní věková kategorie – HVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 17 let věku.
ADULTS 2 (hlavní věková kategorie 2 – HVK 2): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 31 let věku.

Veškerá dueta (páry), malé skupiny, teamy a formace (s vyjímkou ADULTS 2) mohou zařadit do soutěžní jednotky soutěžící maximálně o dva roky mladší, než je daná věková kategorie, ne však více než 50% z celkového počtu soutěžících v SJ.
Tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 2 roky.

POČET TANEČNÍKŮ:
SÓLO: 1 tanečník
DUO: 2 tanečníci – pohlaví nerozlišeno
PÁR: 2 tanečníci – muž a žena
MALÁ SKUPINA: 3 – 7 tanečníků
TEAM: 4 – 8 tanečníků
FORMACE SALSA RUEDA DE CASINO: 4 – 24 tanečníků
FORMACE SYNCHRO DANCE: 8 – 24 tanečníků

DÉLKA VYSTOUPENÍ:
SÓLO SALSA: 1:00 min. Hudba organizátora.
SÓLO BACHATA: 1:00 min. Hudba organizátora.

SÓLO KARIBSKÉ SHOW: v předkolech 1:00 – 1:15, semifinále a finále 1:45 – 2:15 min.

PÁR TANGO ARGENTINO – Tango, Milonga, Vals, Tango Escenario: 1:30 min. s přizpůsobením se konci hudební fráze ve všech kolech s výjimkou finálového kola Tango Escenario. Hudba zvolená tanečníky pro finálové kolo Tango Escenario 2:00 – 3:00 min.
PÁR SALSA, MERENGUE, BACHATA: 1:00 min. s přizpůsobením se konci hudební fráze ve všech kolech s výjimkou finálového kola. Hudba dle volby tanečníků zvolená pro finálové sólo předvedení délka 1:15 – 1:45 min.

DUO SALSA: 1:00 min. Hudba organizátora.
DUO BACHATA: 1:00 min. Hudba organizátora.
DUO KARIBSKÉ SHOW, LATIN SHOW: v předkolech 1:00 – 1:15, semifinále a finále 1:45 – 2:15 minut

MALÁ SKUPINA: 2:30 – 3:00 minuty (SYNCHRO DANCE: 2:00 – 3:00 minuty).
TEAM: 2:30 – 3:00 minuty.
FORMACE: 2:30 – 3:00 minuty (SYNCHRO DANCE: 2:00 – 4:00 minuty).

Plná verze pravidel ZDE