ART DANCE – SÓLO, DUO, MALÁ SKUPINA

DISCIPLÍNY – SÓLO, DUO, MALÁ SKUPINA:
CONTEMPORARY SÓLO, DUO – Children, Juniors, Adults, na MČR (vč. kvalifikace) mohou být a pro nominace na IDO budou SJ v Juniors rozděleny na Juniors 1 a Juniors 2 (POZOR, kdo chce mít možnost reprezentovat, aby i poté splňovali pravidlo, že tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 3 roky)
CONTEMPORARY MALÁ SKUPINA – Children, Juniors, Adults, Adults 2
JAZZ DANCE SÓLO, DUO – Children, Juniors, Adults, na MČR (vč. kvalifikace) mohou být a pro nominace na IDO budou SJ v Juniors rozděleny na Juniors 1 a Juniors 2 (POZOR, kdo chce mít možnost reprezentovat, aby i poté splňovali pravidlo, že tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 3 roky)
JAZZ DANCE MALÁ SKUPINA – Children, Juniors, Adults, Adults 2
BALET SÓLO, DUO – Children, Juniors, Adults, na MČR (vč. kvalifikace) mohou být a pro nominace na IDO budou SJ v Juniors rozděleny na Juniors 1 a Juniors 2 (POZOR, kdo chce mít možnost reprezentovat, aby i poté splňovali pravidlo, že tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 3 roky)
BALET MALÁ SKUPINA – Children, Juniors, Adults
ART SHOW SÓLO, DUO – Children, Juniors, Adults, na MČR (vč. kvalifikace) mohou být a pro nominace na IDO budou SJ v Juniors rozděleny na Juniors 1 a Juniors 2 (POZOR, kdo chce mít možnost reprezentovat, aby i poté splňovali pravidlo, že tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 3 roky)
ART SHOW MALÁ SKUPINA – Children, Juniors, Adults, Adults 2

VĚKOVÉ KATEGORIE:
CHILDREN (dětská věková kategorie – DVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší maximálně 12 let věku.
JUNIORS (juniorská věková kategorie – JVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 13 let a maximálně 16 let věku.
JUNIORS 1 (juniorská věková kategorie 1 – JVK 1): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 13 let a maximálně 14 let věku.
JUNIORS 2 (juniorská věková kategorie 2 – JVK 2): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 15 let a maximálně 16 let věku.
ADULTS (hlavní věková kategorie – HVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 17 let věku.
ADULTS 2 (hlavní věková kategorie 2 – HVK 2): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 31 let věku.

Veškerá dueta a malé skupiny (s vyjímkou ADULTS 2) mohou zařadit do soutěžní jednotky soutěžící maximálně o tři roky mladší, než je daná věková kategorie, ne však více než 50% z celkového počtu soutěžících v SJ.
Tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 3 roky.

POČET TANEČNÍKŮ:
SÓLO: 1 tanečník
DUO: 2 tanečníci
MALÁ SKUPINA: 3 – 7 tanečníků

DÉLKA VYSTOUPENÍ:
CONTEMPORARY, JAZZ DANCE SÓLO, DUO: MČR 1:45 – 2:15 minuty., u ostatních soutěží může být (i jen v některých kolech) délka snížena až na 1:00 min. (zvukař zajistí v příslušném místě ztlumení dané soutěžní hudby), rozhodnutí je na vedoucím soutěže po dohodě s organizátorem a soutěžním úsekem CDO.
BALET SÓLO: 1:00 – 2:15 minuty
BALET DUO, ART SHOW SÓLO, DUO: 1:45 – 2:15 minuty
MALÁ SKUPINA: 2:30 – 3:00 minuty

Plná verze pravidel ZDE