Valná hromada


Zápis z Valné hromady CDO 12. 6. 2023

Dne 12. 6. 2023 proběhla řádná Valná hromada CDO. Níže naleznete veškeré dokumenty, které se k této události vztahují.

Stanovy_CDO_2023-final
Stanovy_CDO_2023-final-zmeny
VH2023-zapis
VH2023-zprava_mandatove_komise
Zápis KRK 12.6. 2023


Vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že byla 19. 12. 2022 svolána řádná Valná hromada CDO (ŘVH).

Na základě Vašich dotazů a pozdním změnám termínů soutěží IDO, kdy původní termín ŘVH 13.6. 2023 se nyní kryje se soutěží IDO WORLD SHOW DANCE CHAMPIONSHIPS, jsme nuceni změnit termín.

Změna termínu: 

 • Řádná Valná hromada CDO se uskuteční 12. 6. 2023 od 10.00 hod v budově ČASPV, Ohradské nám. 1628/7, Praha 5. 
 • Výpočet mandátů pro tuto řádnou Valnou hromadu CDO je určen k termínu 30. 4. 2023 24:00 hod. 
 • Krajské konference CDO (řádné nebo mimořádné) se musí uskutečnit od 2. 5. 2023 do 30. 5. 2023, vždy s programem volby delegátů na tuto řádnou Valnou hromadu CDO. 

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA CDO 2023


VALNÁ HROMADA CDO 2023

Prezident CDO svolává
řádnou Valnou hromadu CDO
na základě části čtvrté, čl. 2, par. 3 Stanov CDO.

– Řádná Valná hromada CDO se uskuteční 13. 6. 2023.
Místo a čas budou upřesněny v pozvánce na VH.

– Výpočet mandátů pro tuto řádnou Valnou hromadu CDO je určen k termínu 30. 4. 2023/24:00 hod.

– Krajské konference CDO (řádné nebo mimořádné) se musí uskutečnit od 2. 5. 2023 do 30. 5. 2023, vždy s programem volby delegátů na tuto řádnou Valnou hromadu CDO.

Návrh programu jednání řádné Valné hromady CDO:
1. Prezence
2. Volba mandátové komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Volba sčítací, návrhové a volební komise
5. Zpráva Prezidenta o činnosti CDO za uplynulé období
6. Zpráva o hospodaření CDO za uplynulé období
7. Zpráva kontrolní a revizní komise CDO za uplynulé období
8. Rozhodnutí o opravných prostředcích členů či orgánů CDO
9. Změna a schvalování základních dokumentů CDO
– Stanovy CDO
– Statut KRK CDO
10. Volba prezidenta a 1. viceprezidenta CDO
11. Volba Kontrolní a revizní komise CDO
12. Projednávání a schvalování zásad a programu další činnosti CDO, včetně finančního plánu
13. Diskuze
14. Závěr

V Chomutově dne 19. 12. 2022
Mgr. Eva Vlková
Prezident CDO

SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY 2023


Zápis z Valné hromady CDO 23. 11. 2021

Dne 23. 11. 2021 proběhla mimořádná Valná hromada CDO. Níže naleznete veškeré dokumenty, které se k této události vztahují.

Zápis z VH 11_21
Mandátová komise z VH 11_21
Revizni komise z VH 11_21
CUTS_Stanovy_final_211020


Mimořádná Valná hromada CDO 2021

Prezident CDO svolává

mimořádnou Valnou hromadu CDO

na základě části čtvrté, čl. 2, par. 4 Stanov CDO.

 • Termín a místo konání mimořádné Valné hromady CDO:
  23. listopadu 2021 od 10 hodin v Praze, Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 (sídlo CDO – budova ČASPV)
 • Výpočet mandátů pro tuto mimořádnou Valnou hromadu CDO je určen k termínu 25. 10. 2021 23:59 hod.
 • Krajské konference CDO (řádné nebo mimořádné) se musí uskutečnit od 26. 10. 2021 do 9. 11. 2021, vždy s programem volby delegátů na tuto mimořádnou Valnou hromadu CDO.

Program jednání mimořádné Valné hromady CDO:

 1. Prezence
 2. Volba mandátové komise
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Volba sčítací, návrhové a volební komise
 5. Zpráva Prezidenta o činnosti CDO za uplynulé období
 6. Zpráva o hospodaření CDO za uplynulé období
 7. Zpráva kontrolní a revizní komise CDO za uplynulé období
 8. Rozhodnutí o opravných prostředcích členů či orgánů CDO
 9. Stanovy CDO, ČUTS, Statut KRK CDO
 10. Diskuze
 11. Závěr

V Chomutově dne 07. 10. 2021                                            Mgr. Eva Vlková

                                                                                                     Prezident CDO

VH2021-svolani


Zápis z Valné hromady CDO 12. 6. 2018

Dne 12. 6. 2018 proběhla Řádná valná hromada CDO. Níže naleznete veškeré dokumenty, které se k této události vztahují.

pdf VH2018-zapis-podepsane
pdf VH2018-zprava_mandatove_komise-podepsane
pdf Stanovy_CDO_2018-final+opravy
pdf Stanovy_CDO_2018-podepsane


Valná hromada CDO 2018 – doplnění informací

Termín a místo konání řádné Valné hromady CDO:
12. června 2018 od 10 hodin v Praze,
Areál Výstaviště Holešovice 67, 170 00, Praha 7, Restaurace „U Primasů“ – salónek /za levým křídlem Průmyslového paláce/

V brzké době delegáti obdrží pozvánku emailem.


Valná hromada CDO 2018

Prezident CDO svolává
řádnou Valnou hromadu CDO
na základě části čtvrté, čl. 2, par. 3 Stanov CDO.

– Řádná Valná hromada CDO se uskuteční 12. 6. 2018. Místo a čas budou upřesněny v pozvánce na VH.

– Výpočet mandátů pro tuto řádnou Valnou hromadu CDO je určen k termínu 30. 4. 2018 24:00 hod.

– Krajské konference CDO (řádné nebo mimořádné) se musí uskutečnit od 3. 5. 2018 do 29. 5. 2018, vždy s programem volby delegátů na tuto řádnou Valnou hromadu CDO.

Návrh programu jednání řádné Valné hromady CDO:
1. Prezence
2. Volba mandátové komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Volba sčítací, návrhové a volební komise
5. Zpráva Prezidenta o činnosti CDO za uplynulé období
6. Zpráva o hospodaření CDO za uplynulé období
7. Zpráva kontrolní a revizní komise CDO za uplynulé období
8. Rozhodnutí o opravných prostředcích členů či orgánů CDO
9. Změna a schvalování základních dokumentů CDO
– Stanovy CDO
– Statut KRK CDO
10. Volba prezidenta a 1. viceprezidenta CDO
11. Volba Kontrolní a revizní komise CDO
12. Projednávání a schvalování zásad a programu další činnosti CDO, včetně finančního plánu
13. Diskuze
14. Závěr

V Chomutově dne 7. 12. 2017
Mgr. Eva Vlková
Prezident CDO

VH2018-svolani


Zápis z Valné hromady CDO 14. 6. 2015

Dne 14. 6. 2015 proběhla Řádná valná hromada CDO. Níže naleznete veškeré dokumenty, které se k této události vztahují.

pdf VH_2015_zapis.pdf

pdf Statut_KRK_CDO_2015-final.pdf

pdf Statut_KRK_CDO_2015-final+opravy.pdf

pdf Stanovy_CDO_2015-final.pdf

pdf Stanovy_CDO_2015-final+opravy.pdf


Valná hromada CDO 2015

Prezident CDO, z.s. svolává

Řádnou valnou hromadu CDO, z.s.

na základě části čtvrté, čl. 2, par. 3 Stanov CDO, z.s.

 

 • Řádná valná hromada CDO, z.s. se uskuteční 14. 6. 2015, v Praze. Přesné místo a čas budou upřesněny v pozvánce na VH.

 

 • Výpočet mandátů pro tuto Řádnou valnou hromadu CDO, z.s. je určen k termínu 30. 4. 2015. 24:00 hod.

 

 • Krajské konference CDO, z.s. (řádné nebo mimořádné) se uskuteční od 4. 5. 2015 do 29. 5. 2015, vždy s programem volby delegátů na Řádnou valnou hromadu CDO, z.s.

 

Návrh programu jednání Řádné valné hromady CDO, z.s.:

1. Prezence

2. Volba mandátové komise

3. Zpráva mandátové komise

4. Volba sčítací, návrhové a volební komise

5. Zpráva Prezidenta o činnosti CDO za uplynulé období

6. Zpráva o hospodaření CDO za uplynulé období

7. Zpráva kontrolní a revizní komise CDO za uplynulé období

8. Rozhodnutí o opravných prostředcích členů či orgánů CDO

9. Změna a schvalování základních dokumentů CDO

 • Stanovy CDO
 • Statut KRK CDO

10. Projednávání a schvalování zásad a programu činnosti CDO, včetně finančního plánu

11. Volba prezidenta CDO

12. Volba 1. viceprezidenta CDO

13. Volba kontrolní a revizní komise CDO

14. Diskuze

15. Závěr

 

Mgr. Miluše Petrová

Prezident CDO


Zápis z řádné valné hromady 11.6.2013 v Praze

Dne 11.6.2013 se v Praze konala řádná valná hromada naší organizace. Níže najdete všechny dokumenty, které byly v rámci valné hromady přijaty.

pdf Pozvánka na valnou hromadu

pdf Zápis valné hromady

pdf Zpráva prezidenta – p. Hubený

pdf Zpráva předsedy kontrolní a revizní komise – p. Stano

pdf Zpráva mandátové komise a seznam hostů

pdf Stanovy CDO


Zápis z Mimořádné valné hromady 10.3.2012 v Havlíčkově Brodě

Dne 10.3.2012 se v Havlíčkově Brodě konala Mimořádná valná hromada. V přílohách naleznete všechny dokumenty z této Mimořádné valné hromady.

pdf Pozvánka na Mimořádnou valnou hromadu

pdf Zápis z Mimořádné valné hromady

jpg Zpráva Mandátové komise strana 1

jpg Zpráva Mandátové komise strana 2

jpg Zpráva Mandátové komise strana 3

pdf Zpráva volební komise

jpg Prezence hosté

pdf Zpráva prezidenta

doc Stanovy platné od 10.3.2012

doc Statut Kontrolní a Revizní komise platný od 10.3.2012

pdf Zpráva předsedy KRK ze dne 27.1.2012

doc Zpráva KRK ze dne 10.3.2012

jpg Prohlášení Mgr. Ilony Šulcové

jpg Představení kandidáta do KRK – Bc. Šváchová


Valná hromada 19.6.2010, Brno

V sobotu 19.6.2010 se v Brně konala 3. valná hromada Czech Dance Organization o.s. . Zde jsou dokumenty, které byly valnou hromadou schváleny:

doc Zápis z jednání Valné hromady

doc Projev Prezidenta CDO, o.s.

doc Zpráva soutěžního, vzdělávacího a marketingového manažera

zip Zpráva manažera PR

doc Zpráva manažera mezinárodních vztahů

ppt Ekonomická zpráva CDO, o.s.

zip Účetní uzávěrka CDO za rok 2009

doc Návrh rozpočtu 2010/2011

doc Upravené Stanovy CDO, o.s.

doc Upravený Statut Kontrolní a revizní komise

xls Zpráva sčítací komise

doc Zpráva volební komise

doc Zpráva mandátní komise