Ekonomika

Uzávěrka hospodaření k 31. 12. 2023
jpgUZÁVĚRKA HOSPODAŘENÍ 2023


Uzávěrka hospodaření k 31. 12. 2022
jpgUZÁVĚRKA HOSPODAŘENÍ 


Uzávěrka hospodaření k 31. 12. 2021
jpgUZÁVĚRKA HOSPODAŘENÍ


Uzávěrka hospodaření k 31. 12. 2020
jpgUZÁVĚRKA HOSPODAŘENÍ


Uzávěrka hospodaření k 31. 12. 2019
jpgUZÁVĚRKA HOSPODAŘENÍ


Uzávěrka hospodaření k 31. 8. 2018
jpg UZÁVĚRKA HOSPODAŘENÍ


Uzávěrka hospodaření k 31. 8. 2017
jpg UZÁVĚRKA HOSPODAŘENÍ


Uzávěrka hospodaření k 31. 8. 2016

pdf EKONOMICKÁ ZPRÁVA K 31. 8. 2016
pdfPříloha k závěrce
pdf Grafy
pdf PŘIZNÁNÍ DPPO -2015-2016
pdfROZVAHA ANALYTICKY – 2015-2016
pdf Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu – 2015-2016
pdf Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu-2015-2016
pdf Výsledovka analyticky – 2015-2016


Uzávěrka hospodaření k 31. 8. 2015
jpg UZÁVĚRKA HOSPODAŘENÍ


Uzávěrka hospodaření k 31. 8. 2014

doc Příloha k závěrce 31.8.2014 CDO
doc Ekonomická zpráva k 31.8.2014
pdf Výsledovka – analyticky
pdf Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu
pdf Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
pdf Rozvaha – analyticky
pdf Přiznání DPPO opis


Informace o rozpočtu organizace 1.9.2012 – 31.8.2013

pdf Výsledek hlasování

pdf Ekonomická zpráva

pdf Rozvaha analyticky

pdf Rozvaha zjednodušeně

pdf Výkaz zisku a ztráty zjednodušeně

pdf Výkaz zisku a ztráty zjednodušeně v haléřích

pdf Výsledovka analyticky

Informace o rozpočtu organizace 1.9.2010 – 31.8.2011


pdf Závěrečná zpráva k rozpočtu

pdf Rozpočet 2010/2011 – Výdaje

pdf Rozpočet 2010/2011 – Příjmy

pdf Seznam drobného majetku

pdf Seznam investičního majetku

pdf Přehled mobilních telefonů

pdf Přehled spisového materiálu

pdf Daňové přiznání

jpg Daňové přiznání strana 1 s razítkem FÚ

jpg Daňové přiznání strana 8 s razítkem FÚ

jpg Příloha daňového přiznání

jpg Výkaz zisku a ztráty

jpg Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

jpg Příloha k účetní zívěrce

pdf Ekonomická zpráva k účetní závěrce

Informace o rozpočtu organizace 1.9.2009 – 31.8.2010


doc Závěrečná zpráva k rozpočtu

xls Rozpočet 2009/2010

Informace o rozpočtu organizace 1.9.2008 – 31.8.2009


doc Závěrečná zpráva k rozpočtu

pdf Výroční zpráva CDO za rok 2008

xls Rozpočet 2008/2009

Informace o rozpočtu organizace 1.1.2008 – 31.8.2008


doc Závěrečná zpráva k rozpočtu

xls Rozpočet 2008