Legislativa

Aktuální dokumenty:


Stanovy CDO (platnost od 12. 6. 2023)

pdf Stanovy_od_12_6_2023


 Statut KRK CDO (platnost od 14. 6. 2015)

 pdf Statut KRK_od_14_6_2015


 Organizační řád a schéma CDO (platnost od 28. 3. 2019)

pdfOrganizační řád a schéma_od_28_3_2019


 Metodický pokyn pro konání krajských konferencí CDO (platnost od 7. 9. 2018) vč. formulářů

docMetodický_pokyn_krajských_konferencí_od_7_9_2018_vč._formulářů


Finanční řád CDO (platnost od 6. 2. 2024)

pdfFinancni_rad_6_2_2024


Evidenční řád CDO (platnost od 31. 8. 2022) vč. informací o zpracování osobních údajů

doc Evidenční_řád_od_31_8_2022


Přestupní řád CDO (platnost od 7. 3. 2022) vč. formuláře pro přestup a hostování

docPřestupní řád_od_7_3_2022


Jednací řád Prezidia CDO (platnost od 31. 8. 2022)

pdfJednací řád Prezidia_od_31_8_2022


Nominační principy na soutěže IDO (platnost od 20. 2. 2024)

pdf Nominační_principy_IDO_od_20_2_2024


Statut funkcionáře a trenéra CDO (platnost od 15. 1. 2024)

pdf Statut_funkcionáře _od_15_01_2024


Zdravotní způsobilost k tanečnímu sportu (platnost od 31. 8. 2022)

pdf Zdravotní_způsobilost_k_tanečnímu_sportu_od_31_8_2022


 Eticky kodex (platnost od 26. 1. 2024)

pdf Eticky_kodex_2024


Směrnice pro úhradu nákladů (platnost od 12. 1. 2016)

pdf Směrnice_od_12_1_2016


Smlouvy ve vztahu k ČASPV

Další smlouvy vztahující se k našemu členství v ČASPV naleznete na webuhttp://www.caspv.cz/cz/o-nas/dokumenty/smlouvy/

zipSmlouva o přitoupení k ČASPV

ODKAZ NA INFORMACE K ÚRAZOVÉMU POJIŠTĚNÍ
ODKAZ NA INFORMACE K OSA A INTERGRAM


Archiv:


Stanovy CDO

pdf Stanovy - od _12_6_2018

pdfStanovy - od_14_6_2015

pdfStanovy - od_10_1_2014


Statut KRK CDO

pdfStatut KRK - od_10_3_2012

pdfStatut KRK - od_19_6_2010


Organizační řád a schéma CDO

pdf Organizační řád a schéma – od_14_6_2015

pdfOrganizační řád a schéma - od_29_1_2014)

pdfOrganizační řád a schéma - od_5_9_2013)

Organizační schéma CDO - od_16_11_2010)


Metodický pokyn pro konání krajských konferencí CDO

doc Metodický pokyn pro konání krajských konferencí - od_10_3_2016

pdf Metodický pokyn pro konání krajských konferencí - od_30_11_2013

doc Metodický pokyn pro konání krajských konferencí - od_29_1_2012


Finanční řád CDO

pdfFinanční_řád_od_15_9_2020

pdfFinancni_rad_2020_dodatek1a_od_7_5_2021

pdfFinanční_řád_dodatek_1_od_18_5_2021

pdfFinanční_řád_dodatek_2_od_16_08_2021

pdfFinanční_řád_dodatek_3_od_14_12_2021

pdf Finanční řád_od_21_12_2018

pdf Finanční řád_od_7_9_2018

pdf Finanční_řád_dodatek_od_2_8_2018

pdf  Finanční řád_od_6_9_2017

pdf Finanční řád CDO - od_29_11_2016

pdfFinanční řád CDO - od_12_1_2016

pdfFinanční řád CDO - od_14_6_2015

pdfFinanční řád CDO - od_1_9_2014

pdfFinanční řád CDO - od_29_1_2014

pdfFinanční řád CDO - od_5_9_2013

pdfFinanční řád CDO - od_9_1_2013

pdfFinanční řád CDO - od_9_8_2012

pdfFinanční řád CDO - od_25_4_2012


Evidenční řád CDO

docEvidenční_řád_od_27_8_2018_vč. souhlasu se zpracováním osobních údajů


Přestupní řád CDO

docPřestupní řád a hostování_od_12_1_2016

pdfPřestupní řád - od_28_2_2014 vč. formuláře pro přestup

docPřestupní řád - od_7_9_2012 vč. formuláře pro přestup

docPřestupní řád - od_4_9_2010 vč. formuláře pro přestup

doc Přestupní řád - od_5_10_2018 vč. formuláře pro přestup a hostování


Jednací řád prezídia CDO

pdfJednací řád prezídia_od_28_2_2017

pdfJednací řád prezídia - od_5_9_2013

pdfJednací řád prezídia - od_6_11_2012

pdfJednací řád prezídia - od_9_9_2011


Nominační principy na soutěže IDO

pdfNominační_principy_IDO_od_25_2_2020

pdfNominační principy IDO_od_14_11_2017

pdfNominační principy IDO_od_28_2_2017

pdfNominační principy IDO_od_7_3_2016

pdfNominační_principy_IDO - od_10_12_2019


Statut funkcionáře a trenéra CDO

pdf Statut_funkcionare_2022 - od_1_4_2022

pdf Statut_funkcionáře_a_trenéra_CDO - od_31_8_2022


Směrnice pro úhradu nákladů

pdfSměrnice - od_28_3_2014