RS NSA

rsnsa-full

 

 

 

Pokud kolektiv chce čerpat dotaze od NSA je třeba, aby byl registrován v rejstříku a měl v něm údaje o tanečnících, protože žádat o dotace a granty lze pouze přes odkaz v rejstříku.

Manuál k rejstříku: https://rejstriksportu.cz/public/RSNSA_UD_WEB.pdf
Stažení dat z databáze CDO:
Registrace
Propojení s CDO
Stažení dat z databáze CDO:

 

Registrace:

 1. Na internetovém portálu https://www.rejstriksportu.cz/ kliknete na tlačítko Registrovat umístěné v pravé horní části.
 2. Zadáte přihlašovací jméno = IČO a kliknete na tlačítko Pokračovat.
 3. Vyplníte všechny požadované údaje a po zaškrtnutí políčka “Nejsem robot” a ověření, kliknete na tlačítko
 4. Po vyplnění registračních údajů, odkliknete tlačítko OK a počkáte, až Vám přijdou registrační údaje do zadaného e-mailu.
 5. V e-mailu Dokončení registrace do RS NSA potvrdíte kliknutím na tlačítko ZDE dokončení registrace.
 6. Po dokončení registrace odešlete tento e-mail:
  a) do datové schránky NSA – vnadiz2
  b) 
  nebo e-mailem s elektronickým podpisem oprávněné osoby na adresu rejstriksportu@agenturasport.cz
  c) 
  nebo v listinné podobě s vlastnoručním podpisem oprávněné osoby na adresu: Národní sportovní agentura, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9.
 7. Dokud nebude tento e-mail doručen Národní sportovní agentuře, která vaši registraci posoudí, budou uživateli dostupné pouze omezené funkce!
 8. Na webových stránkách se po ověření platnosti emailu otevře informační okno, které potvrdíte tlačítkem OK. Poté se zobrazí úvodní stránka, na které se můžete Přihlásit.

Propojení s CDO:

Pro uznání účasti na soutěžích CDO je třeba CDO zadat jako zastřešující organizaci.
V rejstříku by jste měly být vedeni jako typ organizace – 3 – klub/TJ (jen výjimečně jako 4 – oddíl – součást SK/TJ apod.)
Vlevo kliknete na Zastřešující organizace.

22

Zde kliknete na + a zadejte IČO CDO 22693084 klikněte na zobrazený řádek viz obrázek níže a pak vše uložte.
Tímto se v systému naše dvě organizace propojí.

2

Stažení dat z databáze CDO:

Tanečníky a trenéry můžete do rejstříku zadat více způsoby.
– můžete je do rejstříku zadat po jednom ručně.
– můžete si stáhnout prázdný CSV soubor, vyplnit údaje o tanečnících a CSV soubor nahrát do rejstříku.
– můžete využít export dat z našeho systému

Export dat se nachází v našem systému
Po přihlášení kliknete v menu na Kolektiv a pak na Další.

 

navod_export_nsa

Do souboru se vygenerují údaje o všech vašich členech.
v kolonce SPORTOVEC_UCAST_SOUTEZE se zapíše 1 u těch, kdo se v posledních 12 měsících účastnil 6 a více soutěžních dní.

Soubor můžete přímo naimportovat do rejstříku, nebo do něj můžete dopsat další tanečníky, kteří v databázi CDO nejsou.
CDO do rejstříku nahrává pouze Řádné a Evidované členy.

POZOR
pokud csv otevřete a pak uložíte může se stát, že u rodného čísla zmizí nula na začátku a při importu do rejstříku se tito tanečníci nenaimportují.
Řešení naleznete ve videu https://www.youtube.com/watch?v=_uBjLktrrj8&feature=emb_logo

Stažení všech dat od sezóny 2017/2018 z databáze CDO :

pokud jste v systému přihlášeni, můžete v Kartě kolektivu stáhnout data od 2017/2018.
https://dcs.czechdance.org/card/collective

navod_export2

v souboru je seznam všech SJ s umístěním, všech tanečníků a jejich účastí na soutěžích a změny ohledně vašeho kolektivu.

navod_export1