Jak se nominovat na mez. soutěže?

Pokud se chtějí tanečníci zúčastnit a reprezentovat ČR na mezinárodních soutěžích, je potřeba:

  1. Účastnit se mistrovství České republiky  nebo jiné mimořádné nominační soutěže v příslušné disciplíně.
  2. Další podmínkou je řádné členství v CDO v době konání MČR, či jiné nominační soutěže (povinné pro všechny členy – sólo, duo, pár, malé skupiny/týmu, formace, produkce atd.). POKUD V DOBĚ NOMINAČNÍ SOUTĚŽE (MČR) NEBUDOU VŠICHNI TANEČNÍCI ZE SOUTĚŽNÍ JEDNOTKY ŘÁDNÝMI ČLENY CDO, SOUTĚŽNÍ JEDNOTKA (SÓLO, PÁR, DUO, MS, FORMACE, TÝM, PRODUKCE) ZTRÁCÍ NÁROK NA NOMINACI!!!!!!
  3. Po skončení MČR mezinárodní úsek sestaví nominace dle nominačních principů a odešle je na email tanečního kolektivu cca 2 měsíce před začátkem dané mezinárodní soutěže.
  4. Pokud se mezinárodní soutěž koná ještě před nominační soutěží sestavují se nominace z tzv. „staré nominace“ viz nominační principy, pokud Prezidium CDO nerozhodne jinak.
  5. Povinností každého vedoucího TK nebo tanečníka bez klubové příslušnosti je aktualizovat si svůj email v databázi CDO – kontaktujte správní úsek CDO – p. Monika Müllerová, spravniusek@czechdance.org, 773 997 053. Mezinárodní úsek využívá databázi emailů, která je uvedená v databázi CDO. Také musí vedoucí kontrolovat průběžně svůj email a v případě, že neobdrží email s nominací cca 2 měsíce před mez. soutěží (z důvodu selhání technického rázu), neprodleně kontaktuje mezinárodní úsek.
  6. Pokud vedoucí TK obdrží email a má se svým klubem zájem se mez. soutěže účastnit, je povinen odpovědět na email do data stanoveného mezinárodním úsekem. Nereagování na email znamená odmítnutí nominace.
  7. KAŽDÝ VEDOUCÍ JE POVINEN SE SEZNÁMIT S NOMINAČNÍMI PRINCIPY CDO.

 

POZNÁMKA: Standardně se postup při udělování nominací řídí  aktuálními nominačními principy CDO (viz níže), může se však lišit v závislosti na disciplínách konkrétní mezinárodní soutěže. Vždy ale nominace připravuje a administruje mezinárodní úsek CDO.

Co jsou to nominační principy???

Nominační principy jsou vodítkem pro sestavování nominací na mezinárodní soutěže IDO a jsou průběžně aktualizovány na základě změn v soutěžních pravidlech CDO nebo IDO. Ve zvláštních případech a pro konkrétní soutěže, může prezídium CDO výjimkou některé pravidlo změnit.

Nominační principy IDO