Hlasování do 2020

US/MM/20/12/28/39
Prezidium CDO schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2021 dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/EV/20/12/28/38
Prezidium 
CDO stanovuje odměnu členům kontrolní komise CDO ve výši 4000,- Kč za průběžnou činnost do konce roku 2020. – SCHVÁLENO

Návrh rozpočtu 2021
38_39


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO – 14. 12. 2020

US/PR/20/12/14/37
Prezidium CDO schvaluje kalendáře soutěží CDM léto 2021, podzim 2021, jaro 2022 dle příloh
. – SCHVÁLENO
US/PR/20/12/14/36
Prezidium CDO schvaluje krizové svolání konference Prezidia CDO.SCHVÁLENO
ZÁPIS Z KONFERENCE PREZIDIA CDO_14.12.2020
Kalendar_podzim_2021-krok6b
Kalendar_leto_2021-krok3-4b
Kalendar_jaro_2022
36_37


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO – 13. 11. 2020

US/PR/20/11/13/35
Prezidium schvaluje plány postupu CDM 2021 včetně kalendářů – viz přílohy. Prezidium zároveň tímto ruší všechny soutěže v kalendáři CDM podzim 2020.- SCHVÁLENO
US/PR/20/11/13/34

Prezidium CDO schvaluje krizové svolání konference Prezidia CDO.- SCHVÁLENO

ZÁPIS Z KONFERENCE PREZIDIA CDO_13.11.2020
Kalendar_jaro_2021-krok1-2
Kalendar_leto_2021-krok3-4
Kalendar_podzim_2021-krok6
34_35
PLÁN POSTUPU CDM 2021 LIGA DD, HH, SB - INFOGRAPHICPLÁN POSTUPU CDM 2021 - INFOGRAPHIC


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO – 20. 10. 2020

US/PR/20/10/20/033
Prezidium CDO schvaluje kalendář CDM podzim 2020 dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/PR/20/10/20/032
Prezidium CDO schvaluje krizové svolání konference Prezidia CDO.- SCHVÁLENO

KALENDÁŘ CDM PODZIM 2020
ZÁPIS Z ONLINE KONFERENCE PREZIDIA CDO_20.10.2020
32_33


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO – 15. 9. 2020

US/PR/20/09/15/031
Prezidium CDO schvaluje Finanční řád CDO dle přílohy. – SCHVÁLENOUS/PR/20/09/15/030
Prezidium CDO schvaluje krizové svolání konference Prezidia CDO.- SCHVÁLENOZÁPIS Z KONFERENCE PREZIDIA CDO_15.9.2020
FINANČNÍ ŘÁD 2020
30_31

II. OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO – 25. 8. 2020

US/PR/20/08/25/029
Prezidium CDO podstupuje podnět TŠ Pirouette k diskuzi na CDA 2021 a následné zapracování do SaTP CDM 2022. SCHVÁLENO
US/PR/20/08/25/028
Prezidium CDO pověřuje Davida Nováčka k vyhlášení otevřeného výběrového řízení na organizátora soutěže CDM JARO 2021 – regionální kolo pro plzeňský a karlovarský kraj. – SCHVÁLENO
US/PR/20/08/25/027
Prezidium CDO schvaluje Taneční skupina FREEDOM, z.s. (Netíková) jako organizátora CDM JARO 2021 – regionální kolo pro ústecký a liberecký kraj. SCHVÁLENO
US/PR/20/08/25/026
Prezidium CDO zamítá žádosti TC R.A.K. a TŠ ATAK Tábor na základě platného finančního řádu CDO dle čl. II. 10. V případě, kdy byl již uhrazen členský příspěvek, není nárok na jeho vrácení. SCHVÁLENO
US/PR/20/08/25/025
Prezidium CDO schvaluje změnu termínu CZECH DANCE MASTERS PODZIM 2020 – DD, HH – ZL Morava/1/ – 29. 11.2020 na nový termín 21. 11. 2020 – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/PR/20/08/25/024
Prezidium CDO ruší vypsané soutěže formací CDM PODZIM 2020 z důvodu epidemické situace v ČR SCHVÁLENO
US/PR/20/08/25/023
Prezídium CDO schvaluje program II. osobního jednání Prezidia CDO dle přílohy – SCHVÁLENO

1_PROGRAM JEDNÁNÍ 25.8. 2020
4_PRŮBĚŽNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020
5_Ekonomická vize
6_Žádost_ATAK TÁBOR
6_Žádost_TC R.A.K
7_Vyjádření pořadatele MR Tap Dance 2020
8_Žádost_VYSLOUŽILOVÁ
8_FREEDOM_ORGANIZACE SOUTĚŽE
10_ŽÁDOST_PIROUETTE
ZÁPIS II.OSOBNÍ JEDNÁNÍ
HLASOVÁNÍ_23_29


US/DN/20/05/20/022
Prezidium CDO schvaluje výroční zprávu CDO 2019 dle přílohy. – SCHVÁLENO
Výroční zpráva CDO 2019
US/MM/20/05/20/021
Prezidium CDO schvaluje uzávěrku hospodaření CDO 2018/19 dle příloh. – SCHVÁLENO
Uzávěrka hospodaření
US/DN/20/05/20/020
Prezidium CDO schvaluje Tap Dance Prague s.r.o. (Andrea Myslivečková) jako organizátora soutěže CDM podzim 2020 – MČR – tap dance s termínem 10. 10. 2020. – SCHVÁLENO
VŘ_tap_dance
US/DN/20/05/20/019
Prezidium CDO schvaluje DIDEDAnce taneční studio z.s. (Dita Hejníková) jako organizátora soutěže CDM podzim 2020 – ZEMSKÉ KOLO MORAVA – DISCO, ART, BELLY, COUPLE. – SCHVÁLENO
VŘ_2020_Morava
019_022


US/PR/20/04/02/018
Prezidium CDO schvaluje přesun zemských a celorepublikových kol CDM jaro 2020 na září až listopad 2020 v termínech dle přílohy. Prezidium CDO ruší vypsané soutěže CDM podzim 2020 a schvaluje novou podobu
CDM podzim 2020 dle přílohy včetně organizátorů. – SCHVÁLENO
US/PR/20/04/02/017
Prezidium CDO schvaluje krizové svolání konference Prezidia CDO.- SCHVÁLENO
US/PR/20/03/23/016
Prezidium CDO schvaluje nastavení výběrového řízení na organizaci soutěže CDM 2021 tak, že organizátoři, kterým odpadla organizace soutěže v roce 2020, získají po splnění podmínek VŘ 2021 organizaci stejné soutěže,
pokud o ni mají nadále zájem. – SCHVÁLENO
US/PR/20/03/23/015
Prezidium CDO schvaluje krizové svolání konference Prezidia CDO.- SCHVÁLENO

ZÁPIS Z KONFERENCE PREZIDIA CDO_23.3.2020
ZÁPIS Z KONFERENCE PREZIDIA CDO_2.4.2020
Kalendar_podzim2020-new
015_018


US/PR/20/03/10/014
Prezidium CDO schvaluje toto prohlášení:

Milí tanečníci, vážení trenéři,

je nutné respektovat nařízení Bezpečnostní rady státu, a proto jsou regionální kola CZECH DANCE MASTERS inSPORTline 2020 zrušena!

Věříme, že bychom mohli společně začít od zemských kol 18. 4. 2020. Registrace na zemská kola budou bez omezení. Držme si společně pěsti!

CDO jako svaz doporučuje všem tanečním klubům vyhodnotit situaci ve Vašich tréninkových prostorách. Pokud zde máte kumulaci více jak 100 osob v jeden okamžik, je nutné řídit se nařízením Bezpečnostní rady státu a taneční školy uzavřít, popřípadě upravit tréninkový plán. SCHVÁLENO

US/PR/20/03/10/013
Prezidium CDO schvaluje krizové svolání konference Prezidia CDO.SCHVÁLENO

ZÁPIS Z KONFERENCE PREZIDIA CDO_10.3.2020
13_14


US/DN/20/03/10/012
Prezidium CDO schvaluje Art Factory + Just us (Nicol Mullerová) jako organizátora soutěže CDM podzim 2020 – street battle /3/ se změnou termínu na 29. 11. 2020. – SCHVÁLENO

US/DN/20/03/10/011
Prezidium CDO schvaluje Art Factory (Nicol Mullerová) jako organizátora soutěže CDM podzim 2020 – MČR battle. – SCHVÁLENO

VŘ_battle
11_12


I. OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO – 25. 2. 2020

US/PR/20/02/25/010
Prezidium CDO schvaluje nový bodovací systém projektu „Šéf roku 2020“. – SCHVÁLENO
US/PR/20/02/25/009
Prezidium CDO schvaluje Nominační principy na mezinárodní soutěže IDO dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/PR/20/02/25/008
Prezidium CDO schvaluje výši vstupného na Grand finále Praha 2020 takto:
Základní jednodenní – 200,- Kč,
Snížené jednodenní: děti 6-14 let, důchodci, ZTP a ZTTP – 150,- Kč
Čtyřdenní ČT – NE 500,- – SCHVÁLENO
US/PR/20/02/25/007
Prezidium CDO schvaluje změny v rozpočtu CDO pro rok 2020. – SCHVÁLENO
US/PR/20/02/25/006
Prezidium CDO schvaluje program I. osobního jednání Prezidia CDO dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/PR/20/02/25/005
Prezidium CDO schvaluje přítomnost hosta – Eva Vysloužilová – SCHVÁLENO
PROGRAM JEDNÁNÍ 25.2.2020
ZÁPIS I. OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO _25_02_2020
2_PLNĚNÍ ROZPOČTU CDO 2018_2019
3_PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020
7_Nominacni_principy_IDO_2020-zmeny
7_IDO 2019-2020
05_10US/DN/20/02/05/004
Prezidium CDO schvaluje změnu nastavení zemského kola CDM Čechy street dle žádosti Dany Klasové v příloze. SCHVÁLENO
US/DN/20/02/05/003
Prezidium CDO schvaluje žádost Kateřiny Štěpánkové dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/20/02/05/002
Prezidium CDO schvaluje omezení pro pohárové soutěže na regionálních kolech v Praze a Brně, kam se budou moci přihlásit pouze kolektivy z příslušných krajů. – SCHVÁLENO
US/DN/20/02/05/001
Prezidium CDO schvaluje změnu nastavení regionálního kola CDM pro kraj jihomoravský a Vysočinu tak, že dosud platné rozdělení na Brno a ostatní oblasti v departmentu street bude zrušeno a všechny disciplíny budou probíhat pro oba kraje dohromady. –
SCHVÁLENO

ŽÁDOST KATEŘINA ŠTĚPÁNKOVÁ

ŽÁDOST DANA KLASOVÁ

01_04


US/DN/19/12/20/057
Prezidium CDO schvaluje změnu termínu (na jednodenní 29.3.) a místa (na Boby) regionálního kola pro Brno, Jihomoravský kraj a Vysočinu CDM jaro 2020 – viz příloha kalendář. – SCHVÁLENO
US/DN/19/12/20/056
Prezidium CDO schvaluje kalendář CDM podzim 2020 dle přílohy. – SCHVÁLENO
KALENDÁŘ PODZIM 2020
KALENDÁŘ JARO 2020
56_57


10.12. 2019 III. OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO

US/PR/19/12/10/055
Prezidium CDO schvaluje společnost SEVEN SPORT, s.r.o. jako titulárního partnera CDM jaro 2020 s názvem CZECH DANCE MASTERS INSPORTLINE 2020 a pověřuje Evu Vlkovou k dojednání definitivního znění smlouvy. – SCHVÁLENO
US/PR/19/12/10/054
Prezidium CDO uděluje na základě diskvalifikace na soutěži IDO trest odpovědnému zástupci tanečního kolektivu Magic Free Group Pavle Loučkové v podobě zákazu vykonávání funkce funkcionáře (porotce) CDO v letech 2020-21. V případě podvodného jednání na soutěži IDO v budoucnu bude udělen trest pro kolektiv Magic Free Group v podobě zákazu účasti na soutěžích IDO po dobu 5 let.- SCHVÁLENO
US/PR/19/12/10/053
Prezidium CDO schvaluje jako delegáta AGM/ADM 2020 Jiřího Paulů. SCHVÁLENO
US/PR/19/12/10/052
Prezidium CDO schvaluje Nominační principy na mezinárodní soutěže IDO dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/PR/19/12/10/051
Prezidium CDO schvaluje jednotlivá SaTP CDM jaro dle příloh. – SCHVÁLENO
US/PR/19/12/10/050
Prezidium CDO schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2020 dle přílohy. –SCHVÁLENO
US/PR/19/12/10/049
Prezidium CDO stanovuje odměnu členům kontrolní komise CDO ve výši 4000,- Kč za průběžnou činnost do konce roku 2019. – SCHVÁLENO
US/PR/19/12/10/048
Prezídium CDO schvaluje program III. osobního jednání Prezidia CDO dle přílohy. – SCHVÁLENO
1_PROGRAM JEDNÁNÍ 10.12. 2019
2_PLNĚNÍ ROZPOČTU CDO 2018_2019
3_NÁVRH ROZPOČTU 2020
4_SaTP_jaro2020_couple-zmeny
4_SaTP_jaro2020_detske_domovy-zmeny
4_SaTP_jaro2020_street_a_disco_show-zmeny
4_SaTP_jaro2020_tap-zmeny
5_Nominacni_principy_IDO_2019_změny
6_DISKVALIFIKACE – DISCIPLINÁRNÍ KOMISE IDO, vyjádření
7_Usnesení krajské konference_jihomoravský kraj
7_USNESENÍ_PRAHA1
7_USNESENÍ_PRAHA2
8_Zápis komise_STREET
8_Zápis komise_ART
8_Zápis komise_DISCO DANCE
8_Zápis komise_COUPLE
ZÁPIS III. OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO _10_12_2019
048_055


US/DN/19/10/22/047
Prezidium CDO schvaluje změnu termínu regionálního kola pro Královéhradecký a Pardubický kraj CDM jaro 2021 – viz příloha kalendář. – SCHVÁLENO

US/DN/19/10/22/046
Prezidium CDO schvaluje změnu místa konání MČR CDM podzim 2019 – DD, HH, EB ze Svitávky do Brna – viz příloha nová rezervace haly. – SCHVÁLENO

POTVRZENÍ pronájmu 2019.docx
Kalendar_jaro_2021-zmena22102019
046_047


3.9. 2019 II. OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO

US/PR/19/09/03/45
Prezidium CDO schvaluje evidenční řád CDO dle přílohySCHVÁLENO
US/PR/19/09/03/44
Prezidium CDO schvaluje SaTP soutěžních disciplín street, disco, art, belly, couple, speciální disciplíny – postupové soutěže formací a produkcí dle přílohy – SCHVÁLENO
US/PR/19/09/03/43
Prezidium CDO schvaluje maximální finanční budget včetně dopravy pro porotu na každý den Grand finále Praha CDM 2020 daného departmentu v max. výši 45 000Kč, /department disko dance ve výši 50 000Kč/. Při neúplném dni bude adekvátně kráceno. – SCHVÁLENO
US/PR/19/09/03/042
Prezidium CDO schvaluje výroční zprávu CDO 2018 dle přílohySCHVÁLENO
US/PR/19/09/03/041
Prezídium CDO schvaluje program II. osobního jednání prezidia CDO dle přílohy – SCHVÁLENO
ZÁPIS II. OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO _ 3.9.2019
41_45
1_PROGRAM OSOBNÍHO JEDNÁNÍ
2_Výroční zpráva CDO 2018
3_PRŮBĚŽNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU CDO 2018_2019
4_VYÚČTOVÁNÍ GRAND FINÁLE
7_SaTP_jaro2020_postupove_formace+produkce-zmeny
8_Evidencni_rad_2019
9_ATVA-zadost_průvodní_dopis
9_ATVA-zadost_priloha
10_Usnesení libereckého kraje


US/DN/19/08/19/040
Prezidium CDO schvaluje žádost o výjimku při nominaci na IDO (street show formace děti) Pavla Kapouna v příloze. – NESCHVÁLENO
ŽÁDOST_KAPOUN
040


US/DN/19/08/15/039
Prezidium CDO schvaluje žádost o výjimku při nominaci na IDO (latin show duo) Dominiky Kozákové v příloze. – SCHVÁLENO
US/DN/19/08/15/038
Prezidium CDO schvaluje žádost Lenky Čondlové (v příloze) o přesun termínu regionálního kola CDM jaro 2020 v Českých Budějovicích z 5.4.2020 na 21.3.2020. – SCHVÁLENO
US/DN/19/08/15/037
Prezidium CDO schvaluje SaTP obecná a SaTP Disco Dance, Disco Dance Free Style, Hip Hop, Electric Boogie, Street Battle, Breaking Battle (pro CDM podzim) dle příloh. – SCHVÁLENO

SaTP_2019-20_OBECNÁ PRAVIDLA
SaTP_podzim 2019_STREET BATTLE
SaTP_podzim 2019_HIP HOP
SaTP_podzim 2019_ELECTRIC BOOGIE
SaTP_podzim 2019_DISCO DANCE
SaTP_podzim 2019_DISCO DANCE FREE STYLE
SaTP_podzim 2019_BREAKIN
ŽÁDOST KOZÁKOVÁ
ŽÁDOST ČONDLOVÁ
37_39


US/DN/19/06/10/036
Prezidium CDO schvaluje přihlášku žadatele na organizátora soutěže a manuál přípravy soutěže CDM jaro dle přílohy. – SCHVÁLENO

US/DN/19/06/10/035
Prezidium CDO schvaluje úpravu věkových kategorií v SaTP CDM podzim battle a jaro – STREET, DISCO, ART, BELLY, COUPLE, SPECIÁLNÍ DISCIPLÍNY – postupové soutěže formací a produkcí takto:

  1. MINI: soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 8 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící o 1 rok starší. Podmínkou je, že tito soutěžící mohou tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci a zároveň jich může být ve formaci max. 5.
  2. DĚTI (dětská věková kategorie – DVK): soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 12 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící o 1 rok starší. Podmínkou je, že tito soutěžící mohou tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci a zároveň jich může být ve formaci max. 5.
  3. JUNIOŘI (juniorská věková kategorie – JVK): soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší minimálně 13 let a maximálně 16 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící maximálně o 4 roky mladší nebo o 1 rok starší. O 1 rok starších tanečníků může být ve formaci max. 5 a mohou tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.
  4. DOSPĚLÍ (hlavní věková kategorie – HVK): soutěžící, kteří dovrší v kalendářním roce konání soutěže minimálně 17 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící maximálně o 4 roky mladší.
  5. DOSPĚLÍ 2 (hlavní věková kategorie 2 – HVK 2): soutěžící, kteří dovrší v kalendářním roce konání soutěže minimálně 31 let věku.

Všechny věkové kategorie nebudou obsaženy ve všech SaTP, jde jen o jejich novou definici. – SCHVÁLENO

US/DN/19/06/10/034
Prezidium CDO schvaluje úpravu věkových kategorií v SaTP CDM podzim (s výjimkou battle) a jaro (s výjimkou SaTP CDM jaro – STREET, DISCO, ART, BELLY, COUPLE, SPECIÁLNÍ DISCIPLÍNY – postupové soutěže formací a produkcí) takto:

  1. MINI KIDS: soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší maximálně 8 let věku.
  2. CHILDREN (dětská věková kategorie – DVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší maximálně 12 let věku.
  3. JUNIORS (juniorská věková kategorie – JVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 13 let a maximálně 16 let věku.
  4. JUNIORS 1 (juniorská věková kategorie 1 – JVK 1): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 13 let a maximálně 14 let věku.
  5. JUNIORS 2 (juniorská věková kategorie 2 – JVK 2): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 15 let a maximálně 16 let věku.
  6. ADULTS (hlavní věková kategorie – HVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 17 let věku.
  7. ADULTS 2 (hlavní věková kategorie 2 – HVK 2): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 31 let věku.
  8. Veškerá dueta a malé skupiny (s výjimkou Adults 2) mohou zařadit do soutěžní jednotky soutěžící maximálně o dva roky mladší, než je daná věková kategorie, ne však více než 50% z celkového počtu soutěžících v SJ.
  9. Tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 3 roky. – SCHVÁLENO

US/EV/19/06/10/033
Prezidium CDO schvaluje návrhy hlasování českého delegáta na AGM IDO 2019 dle přílohy. – SCHVÁLENO

AGM_IDO_2019
Návrhy pro AGM 2019
Přihláška_žadatetele_VŘ_CDM_jaro-od2020-zmeny
Manuál přípravy soutěže CDM jaro-od2020
33_36


US/EV/19/04/25/032

Prezidium CDO schvaluje rozdělení prize money na projekt „Šéf roku“ dle přílohy. – SCHVÁLENO
ROZDĚLENÍ ŠÉF ROKU
032


KONFERECE PREZIDIA CDO 25. 4. 2019
US/PR/19/04/25/030
Prezidium CDO schvaluje krizové svolání konference Prezidia CDO.- SCHVÁLENO
US/PR/19/04/25/031
Prezidium CDO schvaluje navýšení rozpočtu 2018/2019, viz. příloha – SCHVÁLENO
ZÁPIS Z KONFERENCE PREZIDIA CDO_25.4.2019
NAVÝŠENÍ ROZPOČTU_ 2018_2019
030_031


US/DN/19/04/23/029

Prezidium CDO schvaluje změnu kalendáře CDM jaro 2020 dle přílohy (MČR PRAHA). – SCHVÁLENO

US/EV/19/04/028
Prezidium CDO schvaluje navýšení rozpočtu 2018/19 dle položek v příloze. – NESCHVÁLENO

Kalendar_jaro_2020
NAVÝŠENÍ ROZPOČTU_ 2018_2019
028_029


US/EV/19/04/17/027
Prezidium CDO schvaluje žádost Dany Klasové na změnu haly CDM jaro 2019 – zemské kolo street Čechy dne 28.4.2019. – SCHVÁLENO
Žádost Dana Klasová
027


US/DN/19/04/10/026
Prezidium schvaluje kalendář CDM jaro 2022 v příloze. – SCHVÁLENO
US/DN/19/04/10/025
Prezidium schvaluje kalendář CDM jaro 2021 v příloze. – SCHVÁLENO
US/DN/19/04/10/024
Prezidium schvaluje kalendář CDM jaro 2020 v příloze. -SCHVÁLENO
US/DN/19/04/10/023
Prezidium CDO schvaluje žádost Jana Lišky na změnu haly CDM podzim 2019 – DD – EX /1/ + ZL ČECHY /3/ + DFS pohár dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/19/04/10/022
Prezidium CDO schvaluje Body Rockers z.s. (Patrik Oujezský) jako organizátora soutěže CDM podzim 2019 – DD – ZL MORAVA /1/ + HH – MORAVA /1/. – SCHVÁLENO
US/DN/19/04/10/021
Prezidium CDO schvaluje Art Factory z.s. (Nicol Mullerová) jako organizátora soutěže CDM podzim 2019 – street battle /3/ se změnou termínu soutěže na 1.12.2019. – SCHVÁLENO
NEKLIDNÝ BATTLE projekt
Přihláška_žadatetele_NEKLIDNYBATTLE
Přihláška_žadatetele_VŘ_CDM_podzim2019_3kolo liga1
zadost-Liska042019
Kalendar_jaro_2022
Kalendar_jaro_2021
Kalendar_jaro_2020
021_026


US/DN/19/03/28/020
Prezidium CDO schvaluje speciální postupové klíče u hobby disciplín na zemském kole tak, aby každá disciplína byla maximálně dvoukolová.SCHVÁLENO
US/DN/19/03/28/019
Prezidium CDO schvaluje speciální postupové klíče na regionální kolo CDM 2019 pro Prahu (max 9 SJ rovnou finále). – SCHVÁLENO
US/DN/19/03/28/018
Prezidium CDO schvaluje Organizační řád a schéma CDO v příloze. – SCHVÁLENO
US/DN/19/03/28/017
Prezidium CDO schvaluje žádost Sylvie Čáderové dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/19/03/28/016
Prezidium schvaluje žádost organizátorky Dance shock 2019 ve věci uvolnění nominace v kategorii mini – jedinou podmínkou je řádné členství v CDO. – SCHVÁLENO
zadost-Netikova032019
zadost-Caderova032019
Organizacni_rad_a_schema_2019
016_020


US/DN/19/03/08/015
Prezidium CDO schvaluje žádost Davida Nováčka dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/19/03/08/014
Prezidium CDO schvaluje Art Factory (Nicol Müllerová) jako organizátora soutěže CDM podzim 2019 – MČR battle. – SCHVÁLENO

zip_folder_wMČR BATTLE


MIcrosoft Document
ŽÁDOST NOVÁČEK
pdf014_015


19. 2. 2019 – I.OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO

US/PR/19/02/19/013
Prezidium schvaluje žádost Evy Vysloužilové dle přílohy – NESCHVÁLENO
US/PR/190219/012
Prezidium schvaluje Statut funkcionáře jarní tour CDM dle přílohy – SCHVÁLENO
US/PR/19/02/19/011
Prezidium schvaluje SaTP street, disco, art, belly, couple, speciální disciplíny – postupové soutěže formací a produkcí dle přílohy – SCHVÁLENO
US/PR/19/02/19/010
Prezidium uděluje na základě diskvalifikace na soutěži IDO trest tanečnímu kolektivu Imperia Dance a jeho vedoucí Tatianě Shuklině v podobě zákazu účasti na soutěžích CDO po celý rok 2019 a reprezentace na soutěžích IDO pro rok 2019 a 2020. – SCHVÁLENO
US/PR/19/02/19/009
Prezidium CDO schvaluje jako delegáta AGM/ADM 2019 Jiřího Paulů. – SCHVÁLENO
US/PR/19/02/19/008
Prezidium schvaluje výši vstupného na Grand finále Praha 2019 takto:
Základní jednodenní – 200,- Kč,
Snížené jednodenní: děti 6-14 let, důchodci, ZTP a ZTTP – 150,- Kč
Čtyřdenní ČT – NE 500,- Kč. – SCHVÁLENO
US/PR/19/02/19/007
Prezidium schvaluje žádost Kateřiny Štěpánkové dle přílohy – SCHVÁLENO
US/PR/19/02/19/006

Prezídium CDO schvaluje program I. osobního jednání prezidia CDO dle přílohy – SCHVÁLENO

pdf 006_013
pdf ZÁPIS I. OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO _19. 2 2019
zip_folder_wPŘÍLOHY


US/DN/19/01/25/005
Prezidium CDO schvaluje změnu místa konání soutěže CDM jaro 2019 – Regionální kolo pro Středočeský kraj dle žádosti v příloze.

PRO: 67,60%
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat

MIcrosoft DocumentŽádost Jan Liška


US/DN/19/01/25/004

Prezidium CDO schvaluje přihlášku žadatele na organizátora soutěže a manuál přípravy soutěže CDM podzim dle příloh.

PRO: 67,60%
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat

pdf Manuál přípravy soutěže CDM PODZIM 2019
MIcrosoft Document PŘIHLÁŠKA ŽADATELE VŘ PODZIM 2019


US/DN/19/01/25/003

Prezidium CDO schvaluje Kalendář soutěží CDM podzim 2019 dle přílohy.

PRO: 67,60%
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat

pdf Kalendář PODZIM 2019


US/EV/19/01/25/002

Prezidium CDO schvaluje princip nominací na tyto soutěže roku 2019

– IDO EUROPEAN HIP HOP, BREAK DANCE AND ELECTRIC BOOGIE CHAMPIONSHIPS – RIMINI, Itálie, 16.-19. 5. 2019

– IDO EUROPEAN STREET DANCE SHOW CHAMPIONSHIPS + DISCO DANCE WORLD CUPS – BRATISLAVA, Slovensko, 6.-9. 6. 2019

– IDO EUROPEAN TAP, MODERN AND JAZZ CHAMPIONSHIP – PRAHA, Česko, 13.– 16.6.2019

– IDO WORLD DISCO DANCE & DISCO FREESTYYLE CHAMPIONSHIPS – CHOMUTOV, Česko, 20.–23.6.2019

takto:
1) IDO EUROPEAN HIP HOP, BREAK DANCE AND ELECTRIC BOOGIE CHAMPIONSHIPS – RIMINI, Itálie, 16.-19. 5. 2019: Nominace na sóla, dua a malé skupiny vzejdou z výsledků CDM podzim 2018. Nominace na formace a produkce vzejdou z loňských nominací – výsledků MČR BEAT STREET 2018.

2) IDO EUROPEAN STREET DANCE SHOW CHAMPIONSHIPS + DISCO DANCE WORLD CUPS – BRATISLAVA, Slovensko, 6.-9. 6. 2019: Nominace na sóla, dua, malé skupiny, formace a produkce street a disco show vzejdou z výsledků MČR 2019. Nominace na disco dance pohár (IDO kvóta open) vzejdou pro formace z výsledků MČR 2019. Vše bude registrováno po deadlinu v IDO systému (ihned po MČR 2019). Nominace na disco dance pohár pro sóla, dua, malé skupiny (IDO kvóta open) vzejdou z CDM podzim 2018, a to všichni držitelé třídy M, u mini tř. A, při alespoň jedné účasti na žebříčkové soutěži nebo účastníci MČR. Ten, kdo bude chtít být do nominace zahrnut, musí do 26.4.2019 závazně potvrdit svou účast a zapsat se do příslušné tabulky a poslat také jmenné seznamy svých SJ na email mezinárodního úseku. Tímto se kolektivy zavazují, že za předpokladu, že získají nominaci, soutěže se zúčastní a jsou povinni zaplatit poplatky spojené s mezinárodní soutěží v termínu daném mezinárodním úsekem (IDO licence + startovné).

3) IDO EUROPEAN TAP, MODERN AND JAZZ CHAMPIONSHIP – PRAHA, Česko, 13.– 16.6.2019: Nominace na sóla, dua, tria, malé skupiny, formace, produkce TAP, MODERN a JAZZ vzejdou z výsledků MČR 2019 a budou se registrovat po deadlinu v IDO systému (ihned po MČR). Ten, kdo bude chtít být do nominace zahrnut, musí do 8.5.2019 závazně potvrdit svou účast a zapsat se do příslušné tabulky a poslat také jmenné seznamy svých SJ na email mezinárodního úseku. Tímto se kolektivy zavazují, že za předpokladu, že získají nominaci, soutěže se zúčastní a jsou povinni zaplatit poplatky spojené s mezinárodní soutěží v termínu daném mezinárodním úsekem (IDO licence + startovné).

4) IDO WORLD DISCO DANCE & DISCO FREESTYYLE CHAMPIONSHIPS – CHOMUTOV, Česko, 20.–23.6.2019: Nominace na formace a produkce vzejdou z výsledků MČR 2019 a budou se registrovat po deadlinu v IDO systému (ihned po MČR). Po skončení posledního regionu budou kontaktováni všechny kluby, kteří mají své formace v disciplíně DISCO DANCE FORMACE – EXTRALIGA nebo produkce. Ten, kdo bude chtít být do nominace zahrnut, musí do 15. 5. 2019 závazně potvrdit svou účast a zapsat se do příslušné tabulky a poslat také jmenné seznamy svých SJ na email mezinárodního úseku. Tímto se kolektivy zavazují, že za předpokladu, že získají nominaci, soutěže se zúčastní a jsou povinni zaplatit poplatky spojené s mezinárodní soutěží v termínu daném mezinárodním úsekem (IDO licence + startovné).

PRO: 67,60%
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat

pdf 002_005


US/DN/19/01/18/001

Prezidium CDO schvaluje Radima Samka jako organizátora soutěže CDM jaro 2019 v termínu 23.- 24.03.2019 – Regionální kolo – BRNO + JIHOMORAVSKÝ kraj (bez Brna) a VYSOČINA

PRO: 92,46%
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat

pdf 001
zip_folder_w

VŘ_PŘÍLOHY


US/DN/18/12/21/056
Prezidium CDO schvaluje odlišnosti v propozicích pro MČR battle vůči Statutu funkcionáře a SaTP breaking battle:
1) porota breaking – změna na pouze 1 porotce,
2) změna pravidel breaking 1vs1 – postup ze cyphers 8 tanečníků do „7 to smoke“.

PRO: 80,43%
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat

US/DN/18/12/21/055
Prezidium CDO schvaluje Finanční řád dle přílohy.

PRO: 80,43%
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat

MIcrosoft DocumentFINANČNÍ ŘÁD 2018

US/DN/18/12/21/054
Prezidium CDO schvaluje SaTP street a disco show, art dance, belly dance, couple dance, tap dance Czech Dance Masters jaro dle příloh.

PRO: 80,43%
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat

MIcrosoft Document SaTP JARO 2019 STREET A DISCO SHOW
MIcrosoft DocumentSaTP JARO 2019 ART
MIcrosoft DocumentSaTP JARO 2019 BELLY DANCE
MIcrosoft DocumentSaTP JARO 2019 COUPLE

US/MM/18/12/21/053

Prezidium CDO schvaluje uzávěrku hospodaření CDO 2017/18 dle příloh.

PRO: 80,43%
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat

zip_folder_w

UZÁVĚRKA HOSPODAŘENÍ

pdf053_056


US/EV/18/12/03/052
Prezidium CDO schvaluje společnost SEVEN SPORT, s.r.o. jako titulárního partnera CDM jaro 2019 s názvem CZECH DANCE MASTERS INSPORTLINE 2019 a pověřuje Evu Vlkovou k dojednání definitivního znění smlouvy.

PRO: 94,44%
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat

pdf052


US/DN/18/11/12/051
Prezidium CDO schvaluje účast dětských domovů v disciplínách CDM pro dětské domovy zdarma s tím, že medaile bude zajišťovat pro organizátory přímo CDO. Manažer soutěžního úseku a legislativy předloží Prezidiu ke schválení v tomto duchu novelu finančního řádu CDO v prosinci 2018.

PRO: 97,23%
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat

US/DN/18/11/12/050
Prezidium CDO schvaluje SaTP disciplín pro dětské domovy Czech Dance Masters jaro dle přílohy.

PRO: 97,23%
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat
MIcrosoft DocumentSaTP_DĚTSKÉ DOMOVY JARO 2019
pdf
050_051
PRO: 97,23%
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat

US/DN/18/10/05/049
Prezidium CDO schvaluje Přestupní řád CDO dle přílohy.

PRO: 97,23%
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat

MIcrosoft Document PŘESTUPNÍ ŘÁD 2018
pdf 049


US/DN/18/09/28/048
Prezidium CDO schvaluje Taneční skupina T-BASS HK z.s. jako organizátora soutěže CDM jaro 2019 – region pro Pardubický a Královéhradecký kraj.

PRO: 86, 37
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat


US/DN/18/09/28/047
Prezidium CDO schvaluje na základě žádosti v příloze změnu data konání soutěže CZECH DANCE MASTERS jaro 2019 – region pro Středočeský kraj na nový termín 30.3.2019.

PRO: 86, 37%%
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat

MIcrosoft Document Žádost Jan Liška
zip_folder_w

VŘ JARO – 2.KOLO

pdf 047_048


US/DN/18/09/17/046
Prezidium CDO schvaluje Statut funkcionáře podzimní tour CDM dle přílohy.

PRO: 67, 06%
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat

MIcrosoft Document STATUT FUNKCIONÁŘE – PODZIM 2018

US/DN/18/09/17/045
Prezidium CDO schvaluje SaTP SB, BB CDM podzim dle přílohy.

PRO: 67, 06%
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat

MIcrosoft Document SaTP PODZIM 2018 – BREAKING
MIcrosoft Document SaTP PODZIM 2018 – STREET BATTLE

US/DN/18/09/17/044
Prezidium CDO schvaluje na základě žádosti v příloze změnu místa konání soutěže CZECH DANCE MASTERS PODZIM 2018 – DD – ZL MORAVA /1/ + HH – MORAVA /1/ na nové místo Sportovní hala UP v Olomouci.

PRO: 67, 06%
PROTI 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh byl přijat

pdfŽádost o změnu místa konání soutěže 30.9.2018

pdf044_046


III. Osobní jednání prezidia CDO, dne 7. 9. 2018

US/PR/18/09/07/035
Prezidium CDO schvaluje přítomnost hosta Kláry Hejníkové. – SCHVÁLENO
US/PR/18/09/07/036
Prezídium CDO schvaluje program III. osobního jednání prezidia CDO dle přílohy – SCHVÁLENO
US/PR/18/09/07/037
Prezidium CDO schvaluje Finanční řád CDO, viz příloha – SCHVÁLENO
US/PR/18/09/07/038
Prezidium CDO schvaluje Metodický pokyn krajských konferencí CDO, viz příloha – SCHVÁLENO
US/PR/18/09/07/039
Prezidium CDO schvaluje Přestupní řád CDO, viz příloha s tím že, do 30. 9. 2018 je zapotřebí písemný souhlas mateřského kolektivu při přestupu i evidovaných členů. – SCHVÁLENO
US/PR/18/09/07/040
Prezidium schvaluje žádost STEPbySTEP studio o výjimku, viz příloha – NESCHVÁLENO
US/PR/18/09/07/041
Prezidium CDO schvaluje Jednací řád prezidia CDO, viz příloha – SCHVÁLENO
US/PR/18/09/07/042
Prezidium CDO schvaluje maximální finanční budget včetně dopravy pro porotu na každý den GRAND FINÁLE PRAHA CDM 2019 daného departmentu v maximální výši 35 000,- Kč (disco dance 40 000,- Kč). Při neúplném dni bude adekvátně kráceno. – SCHVÁLENO
US/PR/18/09/07/043
Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM street, disco, art, belly, couple, speciální disciplíny – postupové soutěže formací a produkcí, viz příloha – SCHVÁLENO

ZÁPIS III. OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO _7.9.2018
PŘÍLOHY
035_043US/DN/18/01/26/002

Prezidium CDO schvaluje změnu nastavení regionálního kola CDM pro kraj jihomoravský a Vysočinu tak, že rozdělení na Brno a ostatní oblasti bude nově pouze pro disciplíny departmentu street. – SCHVÁLENO

PRO 70, 10 %
PROTI: 12, 94%
ZDRŽEL SE: 2, 48%
Návrh byl přijat

pdf Manuál přípravy soutěže CDM PODZIM
MIcrosoft Document Přihláška_žadatetele_VŘ_CDM_podzim
pdf 001_002

US/DN/18/01/26/001

Prezidium CDO schvaluje přihlášku žadatele na organizátora soutěže a manuál přípravy soutěže CDM podzim dle příloh. – SCHVÁLENO

PRO 85, 52 %
PROTI: 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%
Návrh byl přijat

US/DN/17/12/14/062

Prezidium CDO schvaluje změnu místa konání soutěže CDM jaro 2018 – Zemské kolo street Čechy dle žádosti v příloze. – SCHVÁLENO

PRO 84, 26 %
PROTI: 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%
Návrh byl přijat

MIcrosoft Document Žádost Dana Klasová
pdfREZERVACE HALY
pdf Změna haly
pdf 62


US/EV/17/12/07/061

Prezidium CDO bere na vědomí Prezidentem CDO plánované svolání řádné Valné hromady CDO na termín 12. 6. 2018 a schvaluje:

Výpočet mandátů pro tuto řádnou Valnou hromadu CDO je určen k termínu 30. 4. 2018 24:00 hod.

– Krajské konference CDO (řádné nebo mimořádné) se musí uskutečnit od 3. 5. 2018 do 29. 5. 2018, vždy s programem volby delegátů na tuto řádnou Valnou hromadu CDO. SCHVÁLENO

PRO 97, 82 %
PROTI: 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%
Návrh byl přijat

 

pdf VH2018-svolani
pdf 061


US/DN/17/11/24/060
Prezidium CDO schvaluje Kalendář soutěží CDM podzim 2018 dle přílohy.SCHVÁLENO

US/DN/17/11/24/059
Prezidium CDO schvaluje Statut funkcionáře CDM jaro dle přílohy.SCHVÁLENO

PRO 84%
PROTI: 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%
Návrhy byly přijaty


excelKalendar_podzim_2018
MIcrosoft Document Statut_funkcionare_jaro2018-zmeny
pdf59_60


Hlasování V. OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO 14. 11. 2017

US/PR/17/11/14/058
Prezidium vzalo na vědomí statut funkcionáře JARO a pověřilo manažera soutěžního úseku zapracováním:
– minimální věk předsedy poroty nad 30 let
– zákaz veřejné podpory svého týmu na soutěži pro funkcionáře dané soutěže – SCHVÁLENO
US/PR/17/11/14/057
Prezidium CDO schvaluje SaTP JARO 2018 – ART, BELLY, COUPLE, TAP, STREET A DISCO SHOW dle příloh. – SCHVÁLENO
US/PR/17/11/14/056
Prezidium CDO schvaluje změnu kalendáře CDM JARO 2018 – regionální kolo formací pro jihomoravský kraj/bez Brna/, Brno a Vysočinu s termínem 8. 4. 2018. – SCHVÁLENO
US/PR/17/11/14/055
Prezidium CDO schvaluje nominační principy na mezinárodní soutěže IDO dle přílohy.- SCHVÁLENO
US/PR/17/11/14/054
Prezídium CDO schvaluje účetní závěrku 2016/2017 dle příloh. – SCHVÁLENO
US/PR/17/11/14/053
Prezídium CDO schvaluje program V. osobního jednání prezidia CDO dle přílohy. – SCHVÁLENO

pdf ZÁPIS Z V. OSOBNÍHO JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO_14.11.2017
pdf PROGRAM JEDNÁNÍ PREZIDIA 14.11.
pdf 53_58
zip_folder_w PŘÍLOHY


US/DN/17/10/03/052

Prezidium CDO schvaluje změnu termínu konání soutěže CDM jaro 2018 – regionální kolo v Českých Budějovicích dle žádosti v příloze.

PRO 77 %
PROTI: 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%
Návrh byl přijat

ŽÁDOST_TC MOVE21


pdf
052


US/DN/17/09/19/051
Prezidium CDO schvaluje změnu místa konání soutěže street battle 1 dle žádosti v příloze.
US/DN/17/09/19/050
Prezidium CDO schvaluje Statut funkcionáře podzimní tour CDM dle přílohy.
US/DN/17/09/19/049
Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM street battle a bboy battle dle příloh.
US/DN/17/09/19/048
Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM street, disco, art, belly, couple, speciální disciplíny – postupové soutěže formací a produkcí dle přílohy.

PRO 99,23 %
PROTI: 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%
Návrhy byly přijaty

pdf SaTP JARO 2018
pdf SaTP – BBOY BATTLE
pdfSaTP – STREET BATTLE
pdfSTATUT FUNKCIONÁŘE PODZIM 2017
pdfZměna místa konání STREET BATTLE 1
pdf048_051


US/DN/17/09/06/047
Prezidium CDO schvaluje Finanční řád CDO dle přílohy.

PRO 77 %
PROTI: 12,21 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%
Návrh BYL přijat

pdf Finanční řád 2017
pdf 047


Hlasování IV. OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO 29. 8. 2017

US/PR/17/08/29/046
Prezidium CDO schvaluje zahájení jednání o vstupu do ČUS včetně podání přihlášky – SCHVÁLENO.
US/PR/17/08/29/045
Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM street, disco, art, belly, couple, speciální disciplíny – postupové soutěže formací a produkcí dle přílohy – SCHVÁLENO
US/PR/17/08/29/044
Prezidium CDO schvaluje přihlášku žadatele na organizátora soutěže a manuál přípravy soutěže CDM jaro dle přílohy – SCHVÁLENO.
US/PR/17/08/29/043
Prezidium CDO stanovuje odměnu členům kontrolní komise CDO s uzavřenou příkazní smlouvou ve výši 4000,- Kč za průběžnou činnost v sezóně 2016/17 – SCHVÁLENO.
US/PR/17/08/29/042
Prezidium CDO schvaluje maximální finanční budget včetně dopravy pro porotu na každý den GRAND FINÁLE PRAHA CDM 2018 daného departmentu v maximální výši 35 000,- Kč (disco dance 40 000,- Kč). Při neúplném dni bude adekvátně kráceno.
SCHVÁLENO.
US/PR/17/08/29/041

Prezidium CDO schvaluje návrh rozpočtu CDO pro sezónu 2017/2018 dle přílohy – SCHVÁLENO.
US/PR/17/08/29/040
Prezídium CDO schvaluje VÝROČNÍ ZPRÁVU CDO za rok 2016 – SCHVÁLENO.
US/PR/17/08/29/039
Prezídium CDO schvaluje program IV. osobního jednání prezidia CDO dle přílohy – SCHVÁLENO.

MIcrosoft Document ZÁPIS ZE IV. OSOBNÍHO JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO
zip_folder_w29_8_PŘÍLOHY
pdf 39_46


US/DN/17/08/03/038

Prezidium CDO schvaluje změnu termínu soutěže CDM jaro 2018 – MČR – Grand finále – Beat Street Brno na nový termín 18 -20.5.2018.

PRO 78,17%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%
Návrh BYL přijat

US/DN/17/08/03/037
Prezidium CDO schvaluje Art Factory (Nicol Mullerová) jako organizátora soutěže CDM podzim 2017 – street battle /3/.

PRO 78,17%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%
Návrh BYL přijat

VŘ_PŘÍLOHY

US/DN/17/08/03/036
Prezidium CDO schvaluje SaTP DD, DDFS, HH, EB CDM podzim dle přílohy včetně §1-7 platných pro všechna SaTP.

pdf SaTP PODZIM DISCO DANCE
pdf SaTP PODZIM DISCO FREE STYLE
pdf SaTP PODZIM HIP HOP
pdf SaTP PODZIM ELECTRIC BOOGIE

pdf 36_38


US/DN/17/07/03/035

Prezidium CDO schvaluje na základě žádosti v příloze změnu místa konání soutěže CZECH DANCE MASTERS PODZIM 2017 – DD, HH – ZL RL Morava /2/ – 14.10.2017 na nové místo – Sportovní hala TJ TESLA BRNO z.s., Halasovo nám. 7 v Brně na Lesné.

PRO 91,95%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%
Návrh BYL přijat

pdf 035
MIcrosoft Document ŽÁDOST O ZMĚNU MÍSTA KONÁNÍ

US/DN/17/06/27/034

Prezidium CDO schvaluje návrhy hlasování českého delegáta na AGM IDO 2017 dle přílohy.

PRO 85, 24%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%
Návrh BYL přijat

MIcrosoft DocumentNávrhy pro AGM 2017
pdf 034


US/DN/17/06/21/033

Prezidium CDO schvaluje na žádost organizátorky nominační kvóty pro Česko (v IDO je tzv. „open“) na světový pohár DISCO DANCE – DANCESHOCK 2017 pro solo, duo DD tak, že je nominace otevřená pro všechny SJ, které alespoň jednou tančily v jakékoli výkonnostní třídě CDM podzim 2016 příslušné disciplíny.

PRO 70,42%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%
Návrh BYL přijat

pdf 33


US/DN/17/06/19/032

Prezidium CDO schvaluje Body Rockers (Patrik Oujezský) jako organizátora soutěže CDM podzim 2017 –
DD – ZL MORAVA /3/ + HH – MORAVA /3/.

PRO 84, 34%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%
Návrh BYL přijat

zip_folder_w20171029_DDM3_HHM3

US/DN/17/06/19/031

Prezidium CDO schvaluje Body Rockers (Patrik Oujezský) jako organizátora soutěže CDM podzim 2017 –
DD – ZL MORAVA /1/ + HH – MORAVA /1/.

PRO 84, 34%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%
Návrh BYL přijat

zip_folder_w20170930_DDM1_HHM1
Microsoft Excel Kalendar_podzim_2017_III_KOLO
pdf 031_032


Hlasování III. OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO 13. 6. 2017

US/PR/17/06/13/030
Prezidium schvaluje žádost organizátorky Dance shock 2017 ve věci uvolnění nominace v kategorii mini – jedinou podmínkou je řádné členství v CDO – SCHVÁLENO
US/PR/17/06/13/029
Prezídium CDO schvaluje program III. osobního jednání prezidia CDO dle přílohySCHVÁLENO

pdf ZÁPIS Z III. OSOBNÍHO JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO
zip_folder_wPŘÍLOHY
pdf029_030


US/EV/17/06/01/028

Prezidium CDO schvaluje Dance World – Taneční svět, z.s. (Miluše Petrová) jako potencionálního organizátora IDO WORLD CHAMPIONSHIP SHOW DANCE 2020.

PRO 77%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%

Návrh BYL přijat

Přílohy:
BIDDING-FORM 2020
Dance World – IDO competitions – bidding 2020 Show dance


US/EV/17/05/22/026

Prezidium CDO schvaluje Společnost Dance-Sport-Marketing jako potencionálního organizátora IDO EUROPEAN CHAMPIONSHIP HIP HOP + ELECTRIC BOOGIE AND BREAK DANCE 2019 & 2020.

PRO 92, 13%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%
Návrh BYL přijat

US/EV/17/05/22/027

Prezidium CDO schvaluje TS Freedom, z.s (Silvie Netíková) jako potencionálního organizátora DANCESHOCK 2019,2020 IDO WORLD CHAMPIONSHIP of STREET-SHOW AND WORLD CUP of DISCO DANCE in CZECH REPUBLIC.

PRO 92, 13%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%
Návrh BYL přijat

pdf 026_027

PŘÍLOHY:
Arena Sparta nabídka
BIDDING-FORM IDO_
DSM_projekt

projekt-DANCESHOCK-2019-2020-xdfgj – AJ
VŘ Danceschock 2019,2020


US/EV/17/05/16/025

Prezidium CDO schvaluje permanentku /vstupenka na 4 dny/ na Grand finále 25. – 28. 5. 2017 ve snížené hodnotě 500,- Kč.

PRO 81, 21%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%
Návrh BYL přijat

pdf 025


US/DN/17/04/28/024

Prezidium CDO schvaluje kalendář CDM jaro 2018 dle přílohy (změna regionu HK + PA).

PRO: 76,24%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0.00%
Návrh BYL přijat

pdf 024
pdf KALENDÁŘ JARO 2018


US/EV/17/04/12/023

Prezidium schvaluje povolení vyššího postupového klíče na Mistrovství Moravy street JVK+HVK (sobota) tak, aby všechny disciplíny mohly být maximálně dvoukolové a finále mohlo být max. devítičlenné.

PRO: 97, 14%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE:2, 86%
Návrh BYL přijat

pdf 023


US/DN/17/04/12/022

Prezidium CDO schvaluje kalendář CDM jaro 2018 dle přílohy.

PRO: 77, 67%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

pdf KALENDÁŘ JARO 2018
pdf 022


US/DN/17/03/31/020

Prezidium CDO schvaluje Tanec, sport a pohyb, z.s. jako organizátora soutěže CDM podzim 2017 – MČR DD+DFS A MČR HH+EB.

PRO: 93, 02%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

US/DN/17/03/31/021

Prezidium CDO schvaluje Art factory, z.s. jako organizátora soutěže CDM podzim 2017 – MČR BATTLE.

PRO: 93, 02%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

zip_folder_wMČR DISCO DANCE
zip_folder_wMČR HIP HOP
zip_folder_wMČR BATTLE
pdfKALENDÁŘ PODZIM 2017
pdf020_021


US/DN/17/03/07/019

Prezidium CDO schvaluje žádost Spider dance company Plzeň v příloze. Kolektiv však musí nejdříve doplatit řádné členství v CDO Markéty Kaškové ve svém kolektivu.

PRO: 100%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

pdf ŽÁDOST SPIDER DANCE COMPANY
pdf 019


Hlasování II. OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO 28. 2. 2017

US/PR/17/02/28/009
Prezídium CDO schvaluje program II. osobního jednání prezidia CDO dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/PR/17/02/28/010
Prezídium CDO schvaluje Jednací řád prezidia CDO dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/PR/17/02/28/011
Prezidium schvaluje platbu za ochrannou známku CDM z rezervního rozpočtu.– SCHVÁLENO
US/PR/17/02/28/012
Prezidium schvaluje zrušení prostorových zkoušek na regionálních kolech Czech Dance Masters jaro 2017 pro věkovou kategorii děti (pro mini zůstávají v platnosti) v případě, že v době ukončení registrací na soutěž je přihlášeno (popř. nahlášeno vedoucímu soutěže, že bude v rámci prezence dohlášeno) alespoň 100 soutěžních jednotek. Prezidium doporučuje vedoucím soutěží v takovém případě dát klasicky oficiální prostorové zkoušky pro mini do začátku soutěže i s časy a zveřejnit, že kdo má zájem o prostorové zkoušky i pro děti, ať se ozve vedoucímu soutěže a budou mu přiděleny časy před oficiální prostorové zkoušky pro mini v pořadí, jak se kolektivy ozvou. – SCHVÁLENO
US/PR/17/02/28/013
Prezidium schvaluje žádost organizátora MČR Beat Street 2017 Martina Fiedlera spočívající v řešení funkce předsedy poroty dle Statutu funkcionáře podzim (předseda poroty bude vybrán z řad porotců). – SCHVÁLENO
US/PR/17/02/28/014
Prezidium schvaluje výši vstupného na Grand finále Praha 2017 takto:
Základní jednodenní – 200,- Kč,
Snížené jednodenní: děti 6-14 let, důchodci, ZTP a ZTTP + středa tap dance – 150,- Kč
Čtyřdenní ČT – NE 600,- Kč. – SCHVÁLENO
US/PR/17/02/28/015
Prezidium neschvaluje nové věkové rozpětí pro MINI a zachovává i pro další sezóny stávající stav věkové kategorie MINI. – SCHVÁLENO
US/PR/17/02/28/016
Prezidium schvaluje Jiřího Paulů jako delegáta na meeting AGM/ADM pro rok 2017. – SCHVÁLENO
US/PR/17/02/28/017
Prezidium schvaluje Nominační principy na mezinárodní soutěže IDO dle přílohy s tím, že na soutěže IDO SÓLO, DUO, MALÁ SKUPINA DISCO DANCE A HIP HOP v roce 2017 bude pro postup z žebříčku směrodatné řádné členství k datu 6. 2. 2017, kdy byl žebříček zazálohován, protože probíhaly první nominace mezinárodním úsekem dle v té době platných Nominačních principů na mezinárodní soutěže IDO. – SCHVÁLENO
US/PR/17/02/28/018
Prezidium schvaluje princip nominací na soutěže roku 2017 IDO EUROPEAN BALLET, JAZZ, MODERN AND CONTEMPORARY CHAMPIONSHIPS 2017 – 5.– 8.6.2017, IDO EUROPEAN TAP CHAMPIONSHIPS 2017 – 9.–10.6.2017, IDO EUROPEAN HIP HOP, BREAK DANCE AND ELECTRIC BOOGIE CHAMPIONSHIPS 2017 – 14.–18.6.2017, IDO WORLD DISCO DANCE & DISCO FREESTYYLE CHAMPIONSHIPS – 22.–25.6.2017 takto:
1)ME BALLET, JAZZ, MODERN AND CONTEMPORARY – Nominace na sóla, dua, malé skupiny, formace, produkce vzejdou z výsledků MČR a budou se registrovat po deadlinu v IDO systému (ihned po MČR). Ten, kdo bude chtít být do nominace zahrnut, musí do 28. 4. 2017 závazně potvrdit svou účast a zapsat se do příslušné tabulky a poslat také jmenné seznamy svých SJ na email mezinárodního úseku. Tímto se kolektivy zavazují, že za předpokladu, že získají nominaci, soutěže se zúčastní a jsou povinni zaplatit poplatky spojené s mezinárodní soutěží v termínu daném mezinárodním úsekem (IDO licence + startovné).
2.)ME TAP DANCE – Nominace na sóla, dua, tria, malé skupiny, formace, produkce STEP vzejdou z výsledků MČR a budou se registrovat po deadlinu v IDO systému (ihned po MČR). Ten, kdo bude chtít být do nominace zahrnut, musí do 28. 4. 2017 závazně potvrdit svou účast a zapsat se do příslušné tabulky a poslat také jmenné seznamy svých SJ na email mezinárodního úseku. Tímto se kolektivy zavazují, že za předpokladu, že získají nominaci, soutěže se zúčastní a jsou povinni zaplatit poplatky spojené s mezinárodní soutěží v termínu daném mezinárodním úsekem (IDO licence + startovné).
3)ME HIP HOP – Nominace na formace a produkce vzejdou z výsledků MČR a budou se registrovat po deadlinu v IDO systému (ihned po MČR). Po skončení posledního regionu budou kontaktováni všechny kluby, kteří mají své formace v disciplíně IDO HIP HOP nebo produkce. Ten, kdo bude chtít být do nominace zahrnut, musí do 8. 5. 2017 závazně potvrdit svou účast a zapsat se do příslušné tabulky a poslat také jmenné seznamy svých SJ na email mezinárodního úseku. Tímto se kolektivy zavazují, že za předpokladu, že získají nominaci, soutěže se zúčastní a jsou povinni zaplatit poplatky spojené s mezinárodní soutěží v termínu daném mezinárodním úsekem (IDO licence + startovné).
4)MS DISCO DANCE- Nominace na formace a produkce vzejdou z výsledků MČR a budou se registrovat po deadlinu v IDO systému (ihned po MČR). Po skončení posledního regionu budou kontaktováni všechny kluby, kteří mají své formace v disciplíně DISCO DANCE FORMACE – EXTRALIGA nebo produkce. Ten, kdo bude chtít být do nominace zahrnut, musí do 15. 5. 2017 závazně potvrdit svou účast a zapsat se do příslušné tabulky a poslat také jmenné seznamy svých SJ na email mezinárodního úseku. Tímto se kolektivy zavazují, že za předpokladu, že získají nominaci, soutěže se zúčastní a jsou povinni zaplatit poplatky spojené s mezinárodní soutěží v termínu daném mezinárodním úsekem (IDO licence + startovné). – SCHVÁLENO

pdfZÁPIS Z II. OSOBNÍHO JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO
ZIP PŘÍLOHY
pdf 009_018


US/DN/17/02/20/008

Prezidium CDO schvaluje ve III. kole výběrové řízení tak, že pro nevybrané soutěže po 2. kole VŘ CZECH DANCE MASTERS podzim 2017 bude VŘ bez omezení uzávěrky, tedy tak, že jakýkoli zájemce o organizaci soutěže vyplní přihlášku do výběrového řízení včetně všech příloh a náležitostí a zašle vše emailem na soutěžní úsek CDO. Ten pak nejpozději následující pracovní den zašle přihlášku prezidiu CDO ke schválení.

PRO: 97, 68%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

US/DN/17/02/20/007

Prezidium CDO schvaluje Taneční klub BEETHOVEN DC jako organizátora soutěže CDM podzim 2017 – DD – EX /3/ + ZL ČECHY /5/ + MČR DFS.

PRO: 97, 68%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

US/DN/17/02/20/006

Prezidium CDO schvaluje Efekt Dance Brno jako organizátora soutěže CDM podzim 2017 – DD – ZL MORAVA /2/ + HH – MORAVA /2/.

PRO: 97, 68%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

ZIP I_kolo_VR_LIGA_2017_2018

pdf 006_008


US/DN/17/02/09/005

Prezidium schvaluje změnu SaTP postupových soutěží formací a produkcí v §10
COUPLE DANCE FORMACE PÁROVÉ a), kde se počet tanečníků mění z 10-24 na 8-24.

PRO: 94, 55%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

US/DN/17/02/09/004

Prezidium CDO revokuje dřívější zařazení speciálních disciplín pro zemská kola a MČR pro CDM jaro 2017 a stanovuje postupový klíč na MČR takto:
1) Speciální disciplíny jsou vypsány při všech zemských kolech a při MČR
nestreetových disciplín. Každá soutěžní jednotka smí tančit jen na jednom zemském kole.
2) Ze zemských kol na MČR budou ze speciálních disciplín postupovat všechny soutěžní jednotky s tím, že na celostátním kole pak platí, že postupový klíč může být upraven tak, aby každá disciplína byla maximálně dvoukolová (rozhodnutí o použití je na vedoucím soutěže s ohledem na zvládnutí soutěže).

PRO: 94, 55%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

pdf 004_005


US/DN/17/01/30/003

Prezídium CDO schvaluje kalendář soutěží Czech Dance Masters podzim 2017, přihlášku žadatele na organizátora soutěže CDM podzim 2017, včetně manuálu dle příloh.

PRO: 99, 56%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

pdf Kalendář soutěží – PODZIM 2017
pdf MANUÁL PŘÍPRAVY SOUTĚŽE CDM PODZIM 2017
doc Přihláška_žadatetele_VŘ_CZECH_DANCE_MASTERS_podzim_2017
pdf 003


US/DN/17/01/20/002

Prezidium CDO schvaluje Statut funkcionáře jarní tour Czech Dance Masters dle přílohy.

PRO: 86, 78%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

pdf Statut_funkcionáře JARO 2017


US/DN/17/01/20/001

Prezidium CDO schvaluje spojení disciplín Dospělí 2 a produkcí na pohárových soutěžích a příslušnost speciálních disciplín na zemských kolech a MČR pro CDM jaro 2017:

1) při regionálních kolech – Dospělí 2 je rozděleno na street disciplíny (společně street dance a street dance show) a ostatní disciplíny (společně disco, art, belly, couple). Produkce jsou bez rozdělení disciplín (společně street, disco, art, belly, couple).

2) od zemských kol – Dospělí 2 je rozděleno na street dance formace, street dance show formace a ostatní disciplíny (společně disco, art, belly, couple). Produkce jsou rozděleny na street disciplíny a ostatní disciplíny (společně disco, art, belly, couple). Speciální disciplíny jsou vypsány při zemských kolech a MČR nestreetových disciplín.

PRO: 86, 78%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

pdf Hlasování 001_002


US/MM/16/12/06/404

Prezidium CDO schvaluje ekonomickou zprávu a uzávěrku 2015/2016 dle přílohy.

PRO: 94, 95%
PROTI: 0, 00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

pdf 404
pdf EKONOMICKÁ ZPRÁVA K 31. 8. 2016
pdfPříloha k závěrce
pdf Grafy
pdf PŘIZNÁNÍ DPPO -2015-2016
pdfROZVAHA ANALYTICKY – 2015-2016
pdf Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu – 2015-2016
pdf Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu-2015-2016
pdf Výsledovka analyticky – 2015-2016


I. osobní jednání prezidia CDO 29. 11. 2016

US/PR/16/11/29/398
Prezidium CDO schvaluje program I. osobního jednání prezidia CDO.SCHVÁLENO
US/PR/16/11/29/399

Prezidium CDO schvaluje přidání částky ve výši 16154 Kč/jako kompenzaci Lence Krčové/ do rozpočtové položky – vedoucí výpravy IDO, dle dřívějšího usnesení prezidia CDO. – SCHVÁLENO
US/PR/16/11/29/400

Prezidium CDO schvaluje termín Czech Dance Arény na 9. – 10. 9. 2017. SCHVÁLENO
US/PR/16/11/29/401

Prezidium CDO schvaluje Výroční zprávu CDO pro rok 2015. SCHVÁLENO
US/PR/16/11/29/402
Prezidium CDO schvaluje maximální finanční budget pro porotu na každý den Grandfinále CDM 2017 daného departmentu v maximální výši 35 000 Kč, včetně dopravy. Při neúplném dni bude adekvátně kráceno. SCHVÁLENO
US/PR/16/11/29/403

Prezidium CDO schvaluje finanční řád dle přílohy. SCHVÁLENO
PDF ZÁPIS Z I. OSOBNÍHO JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO
PDF HLASOVÁNÍ 398 – 403
jpg PŘÍLOHY


US/DN/16/11/04/397

Prezidium CDO schvaluje Art Factory, z.s. jako organizátora soutěže CDM podzim 2016 – street battle 3 zároveň s navrženou změnou termínu soutěže na 27.11.2016.

PRO: 98, 43%
PROTI: 1, 12%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

plakat

jpg PŘÍLOHY
PDF 397


US/DN/16/10/17/396

Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM TAP DANCE – sólo, duo, trio, malá skupina, formace, produkce dle přílohy.

PRO: 91, 31%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

doc SaTP CDM TAP DANCE


US/DN/16/10/17/395

Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM COUPLE DANCE – sólo, duo (pár), malá skupina, teamy, formace dle přílohy.

PRO: 91, 31%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přija

doc SaTP CDM COUPLE DANCE


US/DN/16/10/17/394

Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM BELLY DANCE – sólo, duo, malá skupina (+ BOLLYWOOD – malá skupina, formace) dle přílohy.

PRO: 91, 31%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

doc SaTP CDM BELLY DANCE


US/DN/16/10/17/393

Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM ART – sólo, duo, malá skupina dle přílohy.

PRO: 91, 31%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

doc SaTP CDM ART


US/DN/16/10/17/392

Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM STREET A DISCO SHOW – sólo, duo, malá skupina dle přílohy.

PRO: 91, 31%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

doc SaTP CDM STREET A DISCO SHOW


US/DN/16/10/17/391

Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM DD – sólo, duo, malá skupina dle přílohy.

PRO: 91, 31%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

doc SaTP CDM DISCO DANCE


US/DN/16/10/17/390

Prezidium CDO schvaluje Statut funkcionáře podzimní tour Czech Dance Masters dle přílohy.

PRO: 87, 45%
PROTI: 2, 86%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

doc Statut funkcionáře podzimní tour Czech Dance Masters


US/DN/16/10/17/389

Prezidium CDO schvaluje kompenzaci finančních výloh dle žádosti Lenky Krčové v příloze ve výši 75%. Na nejbližším osobním Prezidiu bude rozhodnuto, do které položky rozpočtu bude kompenzace zařazena a která položka bude o výši kompenzace ponížena.

PRO: 91, 31%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

doc FINANČNÍ KOMPENZACE
PDF 389_396


US/DN/16/10/17/388
Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM TAP DANCE – sólo, duo, trio, malá skupina, formace, produkce dle přílohy. – NESCHVÁLENO /PRO NEDOSTATEČNÝ POČET HLASUJÍCÍCH/

US/DN/16/10/17/387
Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM COUPLE DANCE – sólo, duo (pár), malá skupina, teamy, formace dle přílohy. – NESCHVÁLENO /PRO NEDOSTATEČNÝ POČET HLASUJÍCÍCH/

US/DN/16/10/17/386
Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM BELLY DANCE – sólo, duo, malá skupina (+ BOLLYWOOD – malá skupina, formace) dle přílohy. – NESCHVÁLENO /PRO NEDOSTATEČNÝ POČET HLASUJÍCÍCH/

US/DN/16/10/17/385
Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM ART – sólo, duo, malá skupina dle přílohy. – NESCHVÁLENO /PRO NEDOSTATEČNÝ POČET HLASUJÍCÍCH/

US/DN/16/10/17/384
Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM STREET A DISCO SHOW – sólo, duo, malá skupina dle přílohy. – NESCHVÁLENO /PRO NEDOSTATEČNÝ POČET HLASUJÍCÍCH/

US/DN/16/10/17/383
Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM DD – sólo, duo, malá skupina dle přílohy. – NESCHVÁLENO /PRO NEDOSTATEČNÝ POČET HLASUJÍCÍCH/

US/DN/16/10/17/382
Prezidium CDO schvaluje Statut funkcionáře podzimní tour Czech Dance Masters dle přílohy. NESCHVÁLENO /PRO NEDOSTATEČNÝ POČET HLASUJÍCÍCH/

US/DN/16/10/17/381
Prezidium CDO schvaluje kompenzaci finančních výloh dle žádosti Lenky Krčové v příloze ve výši 75%. Na nejbližším osobním Prezidiu bude rozhodnuto, do které položky rozpočtu bude kompenzace zařazena a která položka bude o výši kompenzace ponížena. – NESCHVÁLENO /PRO NEDOSTATEČNÝ POČET HLASUJÍCÍCH/

PDF 381_388

US/DN/16/10/11/380

Prezidium CDO schvaluje přesun pohárové soutěže street battle 1 na nové místo konání do clubu UHELNA, Štefánikova 18/25, Praha 5.

PRO: 90%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat
PDF 380

US/DN/16/10/11/379

Prezidium CDO schvaluje výjimku ze Statutu funkcionáře v počtu tří porotců na pohárovou soutěž CDM street battle 2 na DLE v Brně.

PRO: 100%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

US/DN/16/10/11/378

Prezidium CDO schvaluje přesun soutěže MČR disco free style z DLE, kde zůstane pouze pohárová soutěž, do Plzně k extralize 20.11.2016.

PRO: 100%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat
Microsoft Excel KALENDÁŘ CDM PODZIM 2016

US/DN/16/10/11/377

Prezidium CDO schvaluje přesun soutěže regionálního kola v Českých Budějovicích o den dříve, tedy na 25.3.2017

PRO: 100%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat
PDF ZMĚNA TERMÍNU
Microsoft Excel KALENDÁŘ CDM JARO 2017

US/DN/16/09/23/376

Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM – postupové soutěže formací a produkcí dle přílohy.

PRO: 96,8%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat
PDF 376
PDF SaTP JARO 2017 POSTUPOVÉ SOUTĚŽE FORMACE PRODUKCE

US/DN/16/09/16/375

Prezidium CDO schvaluje výjimku z nominačních principů dle „Žádost o výjimku – nominace na MS Orebro v disciplíně disco freestyle pro Alexandru Štejnarovou“, viz příloha.

PRO: 80,76%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 15,66%
Návrh BYL přijat

PDF 375
PDF Příloha


Hlasování IV. osobní jednání prezidia CDO 30. 8. 2016

US/PR/16/08/30/367
Prezidium CDO schvaluje program IV. osobního jednání prezidia CDO dle přílohy – SCHVÁLENO
US/PR/16/08/30/368
Prezidium CDO stanovuje odměnu členům kontrolní komise CDO s uzavřenou příkazní smlouvou ve výši 4000,- Kč za průběžnou činnost v sezóně 2015/2016. – SCHVÁLENO
US/PR/16/08/30/369
Prezidium CDO schvaluje tabulku soutěžních disciplín CDM jaro 2017 dle přílohy. U departmentů, kde jsou otevřeny hobby malé formace, bude min. počet tanečníků u hobby formací 8. Maximální počet tanečníků v malých formacích bude 14. – SCHVÁLENO
US/PR/16/08/30/370
Prezidium CDO schvaluje statuty funkcionáře podzimní a jarní tour CDM dle příloh. – SCHVÁLENO
US/PR/16/08/30/371
Prezidium CDO schvaluje přihlášku žadatele na organizátora soutěže a manuál přípravy soutěže CDM JARO. – SCHVÁLENO
US/PR/16/08/30/372
Prezídium CDO schvaluje výjimku z nominačních principů na soutěž IDO na základě žádosti Taneční skupiny Storm Ballet Plzeň s tím, že Taneční skupina Storm Ballet Plzeň doplatí řádné členství evidovaného člena zmíněné soutěžní jednotky a uhradí sankci ve výši 1500 KČ. – SCHVÁLENO US/PR/16/08/30/373
Prezidium CDO schvaluje rozpočet CDO 2016/17 dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/PR/16/08/30/374
Prezidium CDO rozhodlo o platbách licencí IDO za aktivní porotce CDO z řádných členů CDO takto: CDO zaplatí IDO licence těchto porotců, pokud však bude porotce, za nějž byla licence takto uhrazena, v daném roce nominován do funkce official porotce v IDO, bude mu tato licence IDO účtována na základě vystavené faktury CDO, kterou je povinen řádně a včas uhradit. – SCHVÁLENO

PDF ZÁPIS Z IV OSOBNÍHO JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO
PDF HLASOVÁNÍ 367_374
jpg PŘÍLOHYUS/DN/16/08/17/366

Prezidium CDO schvaluje všechna SaTP CDM podzim 2016 dle přílohy včetně §1-7 platných pro všechna SaTP.

PRO: 88%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

PDF 366

jpg Přílohy

US/DN/16/07/29/365

Prezidium CDO schvaluje SaTP DD, DDFS, EB, BB, SB CDM podzim 2016 dle přílohy včetně §1-7 platných pro všechna SaTP.

PRO: 51%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh NEBYL přijat

Neschváleno pro nedostatečný počet hlasujících.

PDF 365

jpg Přílohy


US/DN/16/07/25/364

Prezidium CDO schvaluje Evu Vysloužilovou jako organizátora soutěže CDM podzim 2016 – DD – EX /3/ + ZL ČECHY /5/ zároveň s navrženou změnou termínu soutěže na 20.11.2016.

PRO: 83%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

PDF 364

jpg PŘÍLOHY


US/DN/16/06/20/363

Prezidium CDO schvaluje Body Rockers z.s. jako organizátora soutěže CDM podzim 2016 – DD – ZL MORAVA /3/ + HH – MORAVA /3/ v řádném termínu 30.10.2016.

PRO: 75, 69%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

US/DN/16/06/20/362

Prezidium CDO schvaluje Body Rockers z.s. jako organizátora soutěže CDM podzim 2016 – DD – ZL MORAVA /1/ + HH – MORAVA /1/ zároveň s navrženou změnou termínu soutěže na 2.10.2016.

PRO: 75, 69%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

PDF 362

PDF 363

jpg PŘÍLOHY


US/DN/16/06/20/361

Prezidium CDO schvaluje možný přesun soutěže CDM podzim 2016 – 19.11.2016 DD – EX /3/ + ZL /5/ z Moravy do Čech, tedy do výběrového řízení možno přihlásit i místo konání v Čechách, podle schváleného místa konání pak bude i 5. zemská liga pro příslušnou zemi.

PDF 361

PRO: 89%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

US/DN/16/06/20/360

Prezidium CDO schvaluje návrhy pro AGM 2016 – hlasování dle přílohy.

PDF AGM2016-3. document-PROPOSALS

doc.gif (25×25) Návrhy pro AGM 2016

PDF 360

PRO: 89%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

US/DN/16/06/15/359

Prezidium CDO schvaluje možný přesun soutěže CDM podzim 2016 – 19.11.2016 DD – EX /3/ + ZL /5/ z Moravy do Čech, tedy do výběrového řízení možno přihlásit i místo konání v Čechách, podle schváleného místa konání pak bude i 5. zemská liga pro příslušnou zemi.

PDF 359

PRO: 52%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh NEBYL přijat

NÁVRH NEBYL PŘIJAT PRO NEDOSTATEČNÝ POČET HLASUJÍCÍCH.


US/DN/16/06/15/358

Prezidium CDO schvaluje návrhy pro AGM 2016 – hlasování dle přílohy.

PDF AGM2016-3. document-PROPOSALS

doc.gif (25×25) Návrhy pro AGM 2016

PDF 358

PRO: 52%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh NEBYL přijat

NÁVRH NEBYL PŘIJAT PRO NEDOSTATEČNÝ POČET HLASUJÍCÍCH.


US/DN/16/06/03/357

Prezidium CDO schvaluje změnu kalendáře Czech Dance Masters jaro 2017 dle přílohy.

PDF KALENDÁŘ CDM JARO 2017

PDF 357

PRO: 82%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

US/DN/16/06/03/356

Prezidium CDO schvaluje změnu kalendáře Czech Dance Masters podzim 2016 dle přílohy.

PDF KALENDÁŘ CDM PODZIM 2016

PDF 356

PRO: 82%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

US/DN/16/05/17/355

Prezidium CDO schvaluje kalendář Czech Dance Masters jaro 2017 dle přílohy.

PDF PŘÍLOHA
PDF 355

PRO: 85, 99%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

US/DN/16/05/03/354

Prezidium CDO schvaluje organizátora soutěže MISTROVSTVÍ ČR BATTLE – CZECH DANCE MASTERS podzim 2016 – ART FACTORY.

jpg PŘÍLOHY

PDF 354

PRO:92, 48%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

19.4. 2016 – III. Osobní jednání prezidia CDO – Zápis, přílohy, usnesení

PDF ZÁPIS III. OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO

PDF HLASOVÁNÍ

zip_folder_wPŘÍLOHY

US/PR/16/04/19/345
Prezídium CDO schvaluje program III. osobního jednání prezidia CDO dle přílohy. SCHVÁLENO

US/PR/16/04/19/346
Prezídium CDO bere na vědomí stížnost TS NO LIMIT a souhlasí s řešením po skončení této sezóny v návaznosti na celkové zhodnocení CDM jaro 2016. SCHVÁLENO

US/PR/16/04/19/347
Prezídium CDO schvaluje jako oficiálního porotce za ČR na světový pohár IDO –Korea v tomto pořadí: Lenka Krčová, Andrea Myslivečková a Jiří Buroň. SCHVÁLENO

US/PR/16/04/19/348
Prezidium navrhuje na nominaci do prezidia IDO za ČR Jiřího Paulů. SCHVÁLENO

US/PR/16/04/19/349
Prezídium CDO schvaluje všechny žadatele o mezinárodní soutěže IDO v letech 2018 – 2020 a podstupuje tyto přihlášky výběrové komisi IDO. SCHVÁLENO

US/PR/16/04/19/350 Prezidium CDO schvaluje výběrové řízení pro zbývající soutěže Czech Dance Masters podzim 2016 bez omezení uzávěrky, tedy tak, že jakýkoli zájemce organizaci soutěže vyplní přihlášku do výběrového řízení včetně všech příloh a náležitostí a zašle vše mailem na soutěžní úsek CDO. Ten pak následující pracovní den zašle přihlášku Prezidiu CDO ke schválení. V tomto výběrovém řízení je možno zároveň žádat i o jiný termín než je určeno kalendářem soutěží. SCHVÁLENO

US/PR/16/04/19/351
Prezídium CDO schvaluje výši vstupného na MČR Grand finále Praha ve dnech 26.- 29. května 2016 v této výši:
jednodenní vstupné – 200 Kč, dvoudenní vstupné – 350 Kč, třídenní vstupné – 500 Kč, čtyřdenní vstupné – 600 Kč

SCHVÁLENO

US/PR/16/04/19/352
Prezídium CDO schvaluje maximální finanční budget pro porotu na každý den Grandfinále CDM 2016 daného departmentu v maximální výši 30 000 Kč, včetně dopravy.
Při neúplném dni bude adekvátně kráceno. SCHVÁLENO

US/PR/16/04/19/353
Prezidium schvaluje předložený rozpočet akce Grand finále MČR 2016 – Praha Holešovice i se všemi přílohami. SCHVÁLENO

US/DN/16/03/07/344

Prezidium schvaluje princip nominací na soutěže roku 2016 – IDO EUROPEAN TAP CHAMPIONSHIPS & IDO WORLD MODERN AND JAZZ CUPS „TAP PRAGUE“, EUROPEAN HIP HOP, ELECTRIC BOOGIE & BREAK DANCE CHAMPIONSHIP a EUROPEAN DISCO DANCE AND DISCO FREESTYLE CHAMPIONSHIPS takto:

1)ME Step – Nominace na sóla, dua, tria, malé skupiny, formace, produkce STEP vzejdou z výsledků MČR a budou se registrovat po deadlinu v IDO systému (ihned po MČR). Ten, kdo bude chtít být do nominace zahrnut musí do 1.5. závazně potvrdit svou účast a zapsat se do příslušné tabulky a poslat také jmenné seznamy svých SJ na email mezinárodního úseku. Tímto se kolektivy zavazují, že za předpokladu, že získají nominaci, soutěže se zúčastní a jsou povinni zaplatit poplatky spojené s mezinárodní soutěží v termínu daném mezinárodním úsekem (IDO licence + startovné).

2) Nominace na pohár Jazz, Modern a contemporary dance vzejdou z tzv. starých nominací a budou se přihlašovat v klasickém termínu.

3)Hip Hop – Nominace na formace a produkce vzejdou z výsledků MČR a budou se registrovat po deadlinu v IDO systému (ihned po MČR). Po skončení posledního regionu budou kontaktováni všechny kluby, kteří mají své formace v disciplíně IDO HIP HOP nebo produkce. Ten, kdo bude chtít být do nominace zahrnut musí do 1.5. závazně potvrdit svou účast a zapsat se do příslušné tabulky a poslat také jmenné seznamy svých SJ na email mezinárodního úseku. Tímto se kolektivy zavazují, že za předpokladu, že získají nominaci, soutěže se zúčastní a jsou povinni zaplatit poplatky spojené s mezinárodní soutěží v termínu daném mezinárodním úsekem (IDO licence + startovné).

4)Disco – Nominace na formace a produkce vzejdou z výsledků MČR a budou se registrovat po deadlinu v IDO systému (ihned po MČR). Po skončení posledního regionu budou kontaktováni všechny kluby, kteří mají své formace v disciplíně DISCO DANCE FORMACE – EXTRALIGA nebo produkce. Ten, kdo bude chtít být do nominace zahrnut musí do 1.5. závazně potvrdit svou účast a zapsat se do příslušné tabulky a poslat také jmenné seznamy svých SJ na email mezinárodního úseku. Tímto se kolektivy zavazují, že za předpokladu, že získají nominaci, soutěže se zúčastní a jsou povinni zaplatit poplatky spojené s mezinárodní soutěží v termínu daném mezinárodním úsekem (IDO licence + startovné).

PRO: 100%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

US/DN/16/03/07/343

Prezidium schvaluje Metodický pokyn krajských konferencí dle přílohy.

MIcrosoft Document 2016_METODICKY_POKYN_KRAJSKYCH_KONFERENCI

PRO: 100%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

US/DN/16/03/07/342

Prezidium schvaluje Nominační principy na mezinárodní soutěže IDO dle přílohy.

PDF Nominacni_principy_IDO_20160307

PRO:100%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

US/DN/16/03/07/341

Prezidium schvaluje dodatek SaTP postupových soutěží formací a produkcí CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 pro všechny disciplíny MINI a pro disciplíny DĚTI HOBBY, který umožňuje pomoc tanečníkům s rekvizitami při nástupu i odchodu z tanečního parketu.

PRO:100%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

US/DN/16/03/07/340

Prezidium schvaluje zrušení prostorových zkoušek na regionálních kolech Czech Dance Masters jaro 2016 pro věkovou kategorii děti (pro mini zůstávají v platnosti) v případě, že v době ukončení registrací na soutěž je přihlášeno (popř. nahlášeno vedoucímu soutěže, že bude v rámci prezence dohlášeno) alespoň 110 soutěžních jednotek.

PRO: 100%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

US/DN/16/01/22/339

Prezidium schvaluje dodatek SaTP postupových soutěží formací a produkcí CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 dle přílohy.

PRO: 91, 05%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

PDF Dodatek SaTP – Postupové klíče


US/DN/16/01/22/338

Prezidium schvaluje dodatek všech SaTP CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 dle přílohy.

PRO: 91, 05%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

PDFZměna postupových klíčů

PDF328_329


12. ledna 2016 – II. Osobní jednání prezidia CDO – zápis, přílohy, usnesení

PDF ZÁPIS

PDF Usnesení

zip_folder_w Přílohy

US/PR/16/12/01/324
Prezídium CDO schvaluje program 2. osobního jednání prezidia CDO dle přílohy –SCHVÁLENO
US/PR/16/12/01/325
Prezídium CDO schvaluje kalendář soutěží Czech Dance Masters podzim 2016, přihlášku žadatele na organizátora soutěže CDM podzim 2016, včetně manuálu. – SCHVÁLENO
US/PR/16/12/01/326
Prezídium CDO schvaluje přestup Tomáše Johaníka z TS NO LIMIT do TC MOVE 21. –SCHVÁLENO
US/PR/16/12/01/327
Prezídium CDO schvaluje přestupní řád dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/PR/16/12/01/328
Prezídium CDO schvaluje ekonomickou zprávu k 31.8.2015 – uzávěrku hospodaření CDO za uplynulý hospodářský rok dle příloh. – SCHVÁLENO
US/PR/16/12/01/329
Prezídium CDO schvaluje směrnici pro úhradu nákladů dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/PR/16/12/01/330
Prezídium CDO schvaluje spojení disciplín na pohárových soutěžích při regionálních kolech u kategorií dospělí 2 a produkcí dle požadavku organizátorů, zemská kola a MČR budou v těchto kategoriích rozdělena na street, tap a ostatní. – SCHVÁLENO
US/PR/16/12/01/331
Prezídium CDO schvaluje aktualizaci SaTP postupových kol formací a produkcí dle přílohy. –SCHVÁLENO
US/PR/16/12/01/332
Prezídium CDO schvaluje finanční řád dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/PR/16/12/01/33
Prezídium CDO schvaluje statut funkcionáře jarní tour CDM 2016 –SCHVÁLENO
US/PR/16/12/01/334
Prezídium CDO schvaluje Andreu Burešovou a Ivu Baranovou jako oficiální delegáty AGM a ADM meetingu 2016. – SCHVÁLENO
US/PR/16/12/01/335
Prezídium CDO schvaluje pracovní cestu prezidentky Evy Vlkové a asistentky mezinárodního úseku Evy Koudelové do Slovinska na osobní pozvání ředitele soutěží a vzdělávání Fiony Johnson Kocjančič – SCHVÁLENO
US/PR/16/12/01/336
Prezídium CDO schvaluje termín CZECH DANCE ARÉNY v termínu 24. – 25. 9. 2016 –SCHVÁLENO
US/PR/16/12/01/337
Prezidium rozhodlo o platbách licencí IDO za aktivní porotce CDO z řádných členů CDO takto: CDO zaplatí IDO licence těchto porotců, pokud však bude porotce, za nějž byla licence takto uhrazena, v daném roce nominován do placené funkce porotce v IDO, bude mu tato licence IDO účtována na základě vystavené faktury CDO, kterou je povinen řádně a včas uhradit. –SCHVÁLENO


US/DN/15/12/03/323

Prezidium schvaluje změnu místa konání pohárové soutěže CZECH DANCE MASTERS podzim 2015 – street battle 06.12.2015 z Univerzitního kampusu do Sono centrum, obojí v Brně – SCHVÁLENO.

PRO: 99,28%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

pdf Hlasování 323


US/DN/15/10/29/317 – 322

US/DN/15/10/29/317:

Prezidium schvaluje SaTP CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 postupových soutěží formací a produkcí dle přílohy. – SCHVÁLENO

US/DN/15/10/30/318:

Prezidium schvaluje SaTP CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 couple dance dle přílohy. – SCHVÁLENO

US/DN/15/10/30/319:

Prezidium schvaluje SaTP CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 street a disco show dle přílohy. – SCHVÁLENO

US/DN/15/10/30/320:

Prezidium schvaluje SaTP CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 belly dance dle přílohy. – SCHVÁLENO

US/DN/15/10/30/321:

Prezidium schvaluje SaTP CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 art dle přílohy. – SCHVÁLENO

US/DN/15/10/30/322:

Prezidium schvaluje SaTP CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 tap dance dle přílohy. – SCHVÁLENO

 

Veškeré přílohy jsou s červeně vyznačenými změnami.

pdf hlasování 317

pdf hlasování 318 – 322

pdf SaTP JARO 2016 – ART

pdf SaTP JARO 2016 – BELLY

pdf SaTP JARO 2016 – COUPLE

pdf SaTP JARO 2016 – STREET A DISCO SHOW

pdf SaTP JARO 2016 – TAP

pdf SaTP JARO 2016 – POSTUPOVÉ FORMACE A PRODUKCE


US/DN/15/10/12/316

Prezidium schvaluje udělení čestného členství v CDO paní Evě Vysloužilové za dlouholetou podporu Czech Dance Organization, celoživotní přínos tanečnímu umění a inspirativní přístup k výchově mladých tanečníků. – SCHVÁLENO

PRO: 92,36%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

pdf hlasování 316


US/DN/15/10/12/315

Prezidium schvaluje výjimku z finančního řádu – poplatek za přihlášení tzv. „na místě“ pro soutěže street battle sezóny 2015/16 bude za jednu soutěžní jednotku ve výši 100 Kč pro sólo a 1.000 Kč pro team.

PRO: 65,19%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 30,78%
Návrh BYL přijat

pdf hlasování 315


US/DN/15/10/06/ 313 – 314

US/DN/15/10/06/313:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže street battle 3 Czech Dance Masters podzim 2015 – Taneční studio B-fresh se změnou termínu na 6.12.2015. – SCHVÁLENO

US/DN/15/10/06/314:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže zemského kola Morava – Art, Disco, Special Czech Dance Masters jaro 2016 – Dance-Sport-Marketing, s.r.o. – SCHVÁLENO

pdf hlasování


US/DN/15/09/30/307-308, US/DN/15/10/02/309-312

US/DN/15/09/30/307

Prezidium CDO schvaluje ucelenou nabídku disciplín CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 dle přílohy. – SCHVÁLENO

US/DN/15/09/30/308

Prezidium CDO schvaluje organizátora soutěže DD – ZL MORAVA /3/ + HH – MORAVA /3/ CZECH DANCE MASTERS podzim 2015 – Body Rockers. – SCHVÁLENO

US/DN/15/10/02/309
Prezidium CDO schvaluje organizátora soutěže 5.12.2015 MČR HH+EB+BD a 6.12.2015 MČR DD CZECH DANCE MASTERS podzim 2015 – Dance-Sport-Marketing, s.r.o., a s tím spojenou změnu termínu soutěží. – SCHVÁLENO

US/DN/15/10/02/310
Prezidium schvaluje organizátora soutěže regionálního kola Czech Dance Masters jaro 2016 pro Pardubický a Královéhradecký kraj – Taneční skupina T- Bass, o.s. – SCHVÁLENO

US/DN/15/10/02/311

Prezidium schvaluje organizátora soutěže regionálního kola Czech Dance Masters jaro 2016 pro Plzeňský a Karlovarský kraj – E.B.T.S. taneční studio. – SCHVÁLENO

US/DN/15/10/02/312

Prezidium schvaluje organizátora soutěže zemského kola Morava – Art, Disco, Special Czech Dance Masters jaro 2016: – NESCHVÁLENA ŽÁDNÁ Z VARIANT

A) Dance-Sport-Marketing, s.r.o.

B) DIDEDANCE taneční studio se změnou termínu na 8.5.2016

pdf hlasování

pdf disciplíny Czech Dance Masters Jaro 2016


US/DN/15/09/25/305, US/EV/15/09/25/306

US/DN/15/09/25/305

Prezidium schvaluje výběrové řízení pro zbývající soutěže Czech Dance Masters podzim 2015 bez omezení uzávěrky, tedy tak, že jakýkoli zájemce o organizaci soutěže vyplní přihlášku do výběrového řízení včetně všech příloh a náležitostí a zašle vše mailem na soutěžní úsek CDO. Ten pak následující pracovní den zašle přihlášku Prezidiu CDO ke schválení. V tomto výběrovém řízení je možno zároveň žádat i o jiný termín než je určeno kalendářem soutěží – SCHVÁLENO

US/EV/15/09/25/306

Prezidium schvaluje žádost o reprezentační příspěvek dle přílohy – NESCHVÁLENO

pdf žádost o reprezentační příspěvek

pdf hlasování 305-306


US/EV/15/09/22/304

Prezídium CDO schvaluje přihlášku Dance-Sport-Marketing do VŘ IDO na organizátora mezinárodní soutěže IDO MISTROVSTVÍ EVROPY V HIP HOPU, ELECTRIC BOOGIE A BREAK DANCE 2016

PRO: 81,11%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

pdf hlasování


US/DN/15/09/17/292 – 303

US/DN/15/09/17/292:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže regionálního kola Czech Dance Masters jaro 2016 pro Prahu – B.D.S. Academy – SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/293:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže regionálního kola Czech Dance Masters jaro 2016 pro Ústecký a Liberecký kraj – TS Freedom. – SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/294:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže regionálního kola Czech Dance Masters jaro 2016 pro Brno a Jihomoravský kraj a kraj Vysočinu – Radim Samek. – SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/295:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže regionálního kola Czech Dance Masters jaro 2016 pro Olomoucký a Zlínský kraj – Lola´s Dance Centre. – SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/296:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže regionálního kola Czech Dance Masters jaro 2016 pro Moravskoslezský kraj – DIDEDAnce. – SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/297:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže regionálního kola Czech Dance Masters jaro 2016 pro Středočeský kraj – TC R.A.K. – SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/298:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže regionálního kola Czech Dance Masters jaro 2016 pro Jihočeský kraj – TC Move 21. – SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/299:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže zemského kola street Czech Dance Masters jaro 2016 pro Moravu – Lola´s Dance Centre. – SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/300:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže zemského kola disco Czech Dance Masters jaro 2016 pro Čechy – Beethoven D.C. – SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/301:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže zemského kola art, special Czech Dance Masters jaro 2016 pro Čechy – Beethoven D.C. – SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/302:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže zemského kola street Czech Dance Masters jaro 2016 pro Čechy – B.D.S. Academy. – SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/303:

Prezidium schvaluje jako místo konání zemského kola street Czech Dance Masters jaro 2016 pro Čechy – SH Slavia nebo B) Tenisová akademie Průhonice. – SCHVÁLENA VARIANTA A)

pdf Hlasování 292 – 303


6. 9. 2015 – I. Osobní jednání prezidia CDO – Zápis, přílohy, usnesení

Usnesení č. US/PR/15/09/06/280 – 291

Prezídium CDO schvaluje program 1. osobního jednání prezidia CDO dle přílohy – SCHVÁLENO
Prezídium CDO schvaluje VYPLACENÍ ODMĚN bývalých manažerů CDO za celý červen 2015 dle mandátních a příkazních smluv z položky odměn rozpočtu 2014/15 – SCHVÁLENO
Prezídium CDO pověřuje prezidentku Evu Vlkovou podepisováním smluv s finančním plněním do 100 000,00 Kč. Smlouvy nad tuto hranici musí předem schválit prezidium CDO. Všechny smlouvy budou zpřístupněny prezidiu na vědomí – SCHVÁLENO
Prezídium CDO schvaluje výjimku z nominačních principů na soutěže IDO pro Team GJ formace s názvem USE THE FORCE, která bude nominována na IDO MS HIP HOP v italském RIMINI po zaplacení sankce ve výši 2400,- a vyřízení řádného členství pro tanečníky dané formace sezóny 2014/15 – SCHVÁLENO
Prezídium CDO schvaluje SaTP CZECH DANCE MASTERS podzim 2015 dle příloh – SCHVÁLENO
Prezídium CDO schvaluje STATUT FUNKCIONÁŘE podzimní tour CZECH DANCE MASTERS dle přílohy – SCHVÁLENO
Prezídium CDO schvaluje variantu C složení soutěžních komisí dle přílohy – SCHVÁLENO
Prezídium CDO schvaluje koncept školení trenérů, vedoucích klubů a funkcionářů CDO – CZECH DANCE ARÉNA dle přílohy – SCHVÁLENO
Prezídium CDO schvaluje místo konání GRAND FINÁLE PRAHA na výstavišti Holešovice – Průmyslový palác a pověřuje prezidentku Evu Vlkovou podpisem nájemní smlouvy dle představeného projektu – SCHVÁLENO
Prezídium CDO schvaluje NOMINAČNÍ PRINCIPY na mezinárodní soutěže IDO dle přílohy – SCHVÁLENO
Prezídium CDO schvaluje ceník služeb CDO dle přílohy s tím, že pokud bude chtít někdo pouze prostor pro prodejní stánek na soutěži, zajistí si přímo u organizátora – SCHVÁLENO
Prezídium CDO schvaluje zprávu o EUROGYM 2016 a pověřuje prezidentku Evu Vlkovou dojednáním dvou lektorů pro tuto akci z dotace CDO max. do výše 10 000,- Kč – SCHVÁLENO

pdf zápis

pdf usnesení

zip_folder_wPřílohy


US/DN/15/08/19/279

Prezidium schvaluje koncept smluv o spolupráci s organizátory soutěží Czech Dance Masters dle přílohy

PRO: 89,35%
PROTI: 7,22%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

pdf 279

doc smlouva


US/DN/15/08/19/278

Prezidium schvaluje výjimku z nominačních principů na soutěže IDO pro LIMIT D.C. Havířov, produkci „Sněhurka a 34 trphajzlíků“, která bude nominována na SP v Ostravě. Kolektiv i členové této SJ si však musí vyřídit řádné členství v CDO pro sezóny 2014/15 i 2015/16

PRO: 96,57%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

pdf 278

jpg výjimka

US/EV/15/08/08/277

Prezidium schvaluje obsah materiálu k DLE 2015 dle přílohy a pověřuje Evu Vlkovou jeho zabezpečením.

PRO: 82,91%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 7,22%
Návrh BYL přijat

pdf 277

pdf DLE 2015

US/EV/15/08/08/276

Prezidium schvaluje LOGOTYPY CZECH DANCE MASTERS dle přílohy.

PRO: 82,47%
PROTI: 0,44%
ZDRŽEL SE: 7,22%
Návrh BYL přijat

pdf 276

pdf logotypy

US/DN/15/08/08/275

Prezidium pověřuje soutěžní úsek vypisováním všech kol výběrového řízení na soutěže CZECH DANCE MASTERS JARO 2016.

PRO: 82,91%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 7,22%
Návrh BYL přijat

pdf 275

US/DN/15/08/08/274

Prezidium schvaluje tyto dokumenty pro CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 dle příloh – PŘIHLÁŠKU ŽADATELE NA ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE A MANUÁL PŘÍPRAVY SOUTĚŽE, který bude i součástí smlouvy s organizátory.

PRO: 82,91%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 7,22%
Návrh BYL přijat

pdf 274

doc přihláška

pdf manuál

US/DN/15/08/08/273

Prezidium schvaluje MANUÁL PŘÍPRAVY SOUTĚŽE CZECH DANCE MASTERS PODZIM 2015 dle přílohy. Tento manuál bude součástí smlouvy s organizátory.

PRO: 82,91%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 7,22%
Návrh BYL přijat

pdf 273

pdf manuál přípravy soutěže

US/DN/15/08/08/272

Prezidium schvaluje změnu kalendáře CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 dle přílohy.

PRO: 82,91%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 7,22%
Návrh BYL přijat

pdf 272

pdf kalendář

US/DN/15/07/29/271

Prezidium CDO pověřuje soutěžní úsek CDO vypisováním dalších kol výběrových řízení (pokud budou třeba) na soutěže podzim – zima 2015/16 od 4. kola již bez ohledu na původně plánované místo konání (Čechy nebo Morava).

PRO: 80,03%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 271

US/DN/15/07/29/270

Prezidium CDO schvaluje volnou nominaci zájemců o účast na soutěži IDO MS v synchro dance v italské Olbii, kteří projevili zájem na základě odpovědi na nabídkový dopis mezinárodního úseku CDO v disciplínách, kde nebyla v CDO nominační soutěž.

PRO: 80,03%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 270

pdf vyjádření special komise

US/MM/15/06/26/269

Prezidium CDO schvaluje rozpočet pro období září 2015 – srpen 2016 dle přílohy.

PRO: 77,53%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

xls NÁVRH ROZPOČET_2015_2016.xlsx

pdf 269.pdf

US/MM/15/06/26/268

Prezidium CDO schvaluje úpravu rozpočtu na období červen – srpen 2015 dle přílohy..

PRO: 78,09%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 7,70%
Návrh BYL přijat

xls ÚPRAVA ROZPOČTU – ČERVEN – SRPEN_2015.xlsx

pdf 268.pdf

US/EV/15/06/25/267

Prezídium CDO ukládá mezinárodnímu úseku provést donominaci (tedy kromě již nominovaných na základě „staré“ nominace) na ME Show dance Gibraltar (1. – 4. 10. 2015) standardním způsobem dle platných nominačních principů CDO.

PRO: 100,00%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 267.pdf

US/DN/15/06/23/266

Prezidium CDO schvaluje výběrovou komisi a způsob výběru pro výběrová řízení na organizátory soutěží CDO 2015/16 takto:

1) Ve výběrové komisi budou zastoupeni všichni členové Prezidia CDO, nejsou-li ve střetu zájmů (žadatelem je buď přímo člen Prezidia, kolektivní člen, jehož je členem, je odpovědnou osobou žadatele či budoucím členem organizačního týmu žadatele).
Je-li ve střetu zájmů Prezident či 1. viceprezident CDO, nebude ve výběrové komisi.
Je-li ve střetu zájmů předseda krajské sekce, bude nahrazen jiným zástupcem příslušné krajské sekce dle jejího výběru (se stejným omezením střetu zájmů – viz výše). Předsedové krajských sekcí či jejich zástupci se musí řídit většinovým názorem své krajské sekce.

2) Každý předseda krajské sekce ve střetu zájmů má za povinnost neodkladně vyrozumět všechny členy své krajské sekce, aby měli čas ke zvolení svého zástupce. Předseda krajské sekce musí dát nejpozději do 3 dnů od ukončení přijímání přihlášek do příslušného výběrového řízení Prezidiu CDO na vědomí, kdo jej bude zastupovat, a to i s uvedením konkrétního hlasování o zástupci v krajské sekci.

3) Každý člen výběrové komise má při hlasování stejnou váhu hlasu jako v Prezidiu CDO, při střetu zájmů u Prezidenta či 1. viceprezidenta je jejich váha hlasu rozpočítána v poměru mezi krajské sekce. Rozhodnutí výběrové komise musí být přijato nadpoloviční většinou hlasů. V případě více žadatelů bude hlasování vícekolové, tedy nejdříve v 1. kole každý hlasuje pro kteréhokoli žadatele, pokud jeden z nich již nezískal nadpoloviční většinu hlasů, tak proběhne 2. kolo, do kterého budou vybráni 2 žadatelé s největším počtem hlasů z 1. kola, pokud ani zde nezíská jeden z nich nadpoloviční většinu hlasů, tak vítěz tohoto kola postupuje do 3. kola, kde musí získat nadpoloviční většinu hlasů, čímž je vybrán. Pokud žádný žadatel na jednotlivou soutěž nadpoloviční většinu hlasů nezíská, tato soutěž bude zařazena do dalšího kola výběrového řízení. Rozhodnutí výběrové komise je závazné, Prezidium CDO nebude vybrané organizátory nijak dále potvrzovat. Hlasování výběrové komise řídí a zapisuje soutěžní úsek CDO.

PRO: 99,08%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 266.pdf

US/PR/15/06/14/253 – 265

Prezidium CDO schvaluje program jednání dle přílohy.

Prezídium CDO schvaluje výjimku z nominačních principů na soutěž IDO na základě žádosti TŠ R+P Bartůňkových a ČMSS, s tím, že TŠ R+P doplatí řádné členství evidovaného člena zmíněné SJ a uhradí sankci ve výši 1500,-Kč.

Prezídium CDO schvaluje organizační řád a schéma CDO dle přílohy.

Prezídium CDO schvaluje finanční řád CDO dle přílohy.

Prezídium CDO schvaluje Metodický pokyn pro organizátor soutěží CDO v období PODZIM – ZIMA 2015/16 dle přílohy.

Prezídium CDO schvaluje Přihlášku žadatele „A“ na organizátora taneční soutěže v termínu podzim-zima 2015/16 dle přílohy.

Prezidium CDO pověřuje soutěžní úsek vypisováním dalších kol výběrových řízení na soutěže PODZIM – ZIMA 2015-16.

Prezídium CDO schvaluje koncept soutěží CZECH DANCE MASTERS – PODZIM – ZIMA 2015/16 – HIP HOP, STREET BATTLE, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE, DISCO DANCE a DISCO FREESTYLE dle přílohy.

Prezídium CDO schvaluje změnu v kalendáři soutěží CZECH DANCE MASTERS podzim – zima 2015/16 dle přílohy.

Prezídium CDO schvaluje kalendář soutěží CZECH DANCE MASTERS jaro – léto 2016 dle přílohy.

Prezídium CDO pověřue Evu Vlkovou zajištěním návrhu grafiky CZECH DANCE MASTERS, s předběžným rozpočtem 50 000,-Kč bez DPH.

Prezídium CDO schvaluje casting na moderátora „Hledá se nová tvář“.

Prezídium CDO pověřuje Evu Vlkovou k jednáním o smlouvách s firmami iVideos a Dancephoto na CZECH DANCE MASTERS 2015/2016.

PRO: 99,08%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf Program osobního jednání prezídia.pdf

pdf Organizační řád a schéma.pdf

pdf Finanční řád.pdf

pdf Metodický pokyn pro organizátory soutěží.pdf

doc Přihláška žadatele A.docx

xls Koncept Czech Dance Masters.xlsx

xls Czech Dance Masters Koncept.xlsx

pdf Kalendář podzim-zima 2015-2016.pdf

jpg Hledá se nová tvář.jpg

pdf Hlasovací tabulka.pdf

pdf Předběžný návrh termínů konání soutěže.pdf

US/MP/15/06/05/252

Prezidium CDO svolává osobní jednání Prezidia na termín 14.-15.6.2015 (dvoudenní jednání). První část 14. 6. 2015 v místě konání a v čase po skončení Valné hromady, druhá část 15. 6. 2015 na sekretariátu CDO, Ohradské nám. v Praze. Prezídium zároveň schvaluje tímto výjimku z jednacího řádu Prezidia CDO, a to v osobě, čase a způsobu svolání tohoto osobního jednání Prezidia CDO.

PRO: 97,89%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 252.pdf

US/MP/15/06/02/250 a US/MP/15/06/02/251

US/MP/15/06/02/250 Prezídium CDO schvaluje přihlášku do VŘ IDO organizátora BARBORA GUZDKOVÁ na pořádání mezinárodní soutěže IDO MISTROVSTVÍ SVĚTA SHOW DANCE 2017 .

PRO: 64,23%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 34,22%
Návrh BYL přijat

US/MP/15/06/02/251 Prezídium CDO schvaluje přihlášku do VŘ IDO organizátora WORLD DANCE – TANEČNÍ SVĚT na pořádání mezinárodní soutěže IDO MISTROVSTVÍ SVĚTA SHOW DANCE 2017 .

PRO: 64,23%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 34,22%
Návrh BYL přijat

pdf 250.pdf

pdf 251.pdf

zip ŽÁDOSTI O MEZ. SOUTĚŽE 16_17.zip

US/MP/15/06/02/249

Prezídium CDO schvaluje přihlášku do VŘ IDO organizátora TS FREEDOM, z.s. na pořádání mezinárodní soutěže IDO MISTROVSTVÍ SVĚTA STREET DANCE SHOW A SVĚTOVÝ POHÁR DISCO DANCE 2017 .

PRO: 71,45%
PROTI: 12,00%
ZDRŽEL SE: 15,00%
Návrh BYL přijat

pdf 249.pdf

US/MP/15/06/02/248

Prezídium CDO schvaluje přihlášku do VŘ IDO organizátora TS FREEDOM, z.s. na pořádání mezinárodní soutěže IDO MISTROVSTVÍ SVĚTA STREET DANCE SHOW A SVĚTOVÝ POHÁR DISCO DANCE 2016.

PRO: 71,45%
PROTI: 12,00%
ZDRŽEL SE: 15,00%
Návrh BYL přijat

pdf 248.pdf

Usnesení US/MP/15/05/18/247

Prezídium CDO schvaluje upuštění od poplatku za dodatečné přihlášení soutěžením úsekem ve výši 200 Kč za přihlášenou jednotku dle finančního řádu, čl. 3, § 4, pro MČR Pompom formace 24.5.2015.

PRO: 92,50%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 247.pdf

Usnesení US/MP/15/05/18/246

Prezidium CDO schvaluje že MČR Pompom Dance formace proběhne dne 24. 5. 2015 při MČR Disco Dance a Disco show.

PRO: 85,06%
PROTI: 0,44%
ZDRŽEL SE: 10,00%
Návrh BYL přijat

pdf 246.pdf

Usnesení US/JP/15/05/14/245

Prezidium CDO svolává Konferenci regionální sekce Karlovarského kraje na 29. 5. 2015 v Sokolově.

PRO: 68,27%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 8,34%
Návrh BYL přijat

pdf 245.pdf

doc pozvánka karlovarský kraj.docx

Usnesení US/JP/15/05/14/244

Prezidium CDO schvaluje na základě níže obdržené žádosti vedoucí kolektivu Roxton, žádáme prezídium o zvážení výjimky nestartovat na příslušném mistroství ČR a tuto disciplínu přiradit k jinému mistroství. Jedná se o Pompom formace.

PRO: 54,22%
PROTI: 15,26%
ZDRŽEL SE: 17,22%
Návrh BYL přijat

pdf 244.pdf

pdf Žádost Roxton.pdf

ÚS/PR/15/04/28/243

Prezidium CDO schvaluje propozice MČR Belly a MČR Art dle přílohy.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

xls 15-17_05_2015_MCR_ART_Bohumin.xlsx

xls 15_05_2015_MCR_BELLY_Bohumin.xlsx

pdf 243.pdf

ÚS/PR/15/04/28/242

Prezidium CDO schvaluje mimořádnou kompenzaci pro PS Hroch Pardubice ve výši 10 000 Kč.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 242.pdf

ÚS/PR/15/04/28/241

Prezidium CDO schvaluje kalendář soutěží Liga 2015 – 16 dle přílohy.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 241.pdf

pdf Kalendar_Liga_2015-2016-final.pdf

pdf KONCEPCE_TL_DD+HH+SB-final.pdf

ÚS/PR/15/04/28/240

Prezidium CDO schvaluje mimořádnou finanční dotaci pro organizátora MČR Step ve výši 20 000 Kč dle žádosti organizátora.

PRO: 0%
PROTI: 100%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 240.pdf

doc žádost organizátora.docx

ÚS/PR/15/04/28/239

Prezidium CDO uděluje soutěžním subkomisím Special a Step pravomoc k rozhodnutí o výjimkách ze SaTP a statutu funkcionáře ve smyslu udělených výjimek pro MČR Belly 2015 číslo2, 3, 4 a 5.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 239.pdf

ÚS/PR/15/04/238

Prezidium CDO schvaluje organizátorovi soutěže MČR Special a MČR Step výjimku z finančního řádu: organizátor vystaví CDO fakturu za služby spojené s výběrem členských příspěvků krátkodobého člena ve výši 100 % za sólo a duo a 50 % za ostatní kategorie.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 238.pdf

Usnesení ÚS/PR/15/04/237

Prezidium CDO schvaluje účast CDO na akci Eurogym 2016.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 237.pdf

Usnesení ÚS/PR/15/04/28/236

Prezidium CDO schvaluje program osmého osobního jednání prezídia dle přílohy.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 236.pdf

doc Program Prezidium 28.4.2015.doc

US/JP/15/04/22/234

Prezidium schvaluje povolení vyššího postupového klíče na MČR Art, MČR Belly a MČR – Disco, Disco show, IDO Street a Disco show tak, aby všechny disciplíny mohly být maximálně tříkolové.o.

PRO: 98,61%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 234.pdf

US/MP/15/04/23/235

Prezidium schvaluje organizátora soutěže Barboru Guzdkovou pro MČR Belly v rámci MČR art v termínu 15.5.2015 za těchto podmínek:

1) Organizátor vystaví CDO fakturu za služby spojené s výběrem členských příspěvků krátkodobého člena ve výši 100% za solo a duo a 50% za ostatní kategorie.

2) Postupové klíče na soutěži budou uvolněny dle rozhodnutí organizátora, vedoucího soutěže a předsedy poroty.

3) Na základě reálných přihlášek se dle rozhodnutí organizátora, vedoucího soutěže a předsedy poroty povoluje spojit málo obsazené disciplíny a kategorie.

4) Organizátorovi se povoluje mít pětičlennou porotu, z toho 3 specialisté pro belly dance.

5) Organizátorovi se povoluje využít předsedu poroty i jako porotce.

PRO: 86,45%
PROTI: 9,57%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 235.pdf

US/MP/15/04/09/231 a US/MP/15/04/09/232

Prezídium CDO schvaluje nominaci Jiřího Paulů na delegáta CDO na jednání výroční valné hromady IDO (IDO AGM) v termínu 23. – 24. 6. 2015.

PRO: 85,36%
PROTI: 3,03%
ZDRŽEL SE: 10,49%
Návrh BYL přijat

Prezídium CDO schvaluje rámcový rozpočet účasti českého delegáta na jednání výroční valné hromady IDO (IDO AGM) v termínu 23. – 24. 6. 2015 dle přílohy.

PRO: 95,85%
PROTI: 3,03%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 231.pdf

pdf 232.pdf

doc odhad nákladůIDO_AGM_2015.docx

US/MP/15/04/10/233

Prezidium schvaluje otevření Mistrovství Moravy pompom jvk+hvk na Mistrovství Čech v Praze dne 1.-3.5.2015.

PRO: 79,26%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 233.pdf

US/JP/15/04/07/230

Prezidium schvaluje úpravu Finančního řádu CDO dle přílohy.

PRO: 67,87%
PROTI: 31,86%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 230.pdf

doc Financni_Rad_2015_UPR 2015(2).docx

xls Kopie – pocty_regiony_2015_2014 – final.xlsx

US/JP/15/04/03/229

Prezídium CDO schvaluje povolení vyššího postupového klíče na Mistrovství Čech tak, aby všechny disciplíny mohly být maximálně tříkolové.

PRO: 95,00%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 229.pdf

US/MP/15/04/01/228

Prezidium schvaluje povolení vyššího postupového klíče na Mistrovství Moravy steet tak, aby všechny disciplíny mohly být maximálně dvoukolové.

PRO: 86,99%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 228.pdf

Usnesení US/JL/15/03/17/227

Prezidium schvaluje Směrnici na úhradu nákladů dle přílohy.

PRO: 64,26%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 227.pdf

pdf směrnice na úhradu nákladů.pdf

Usnesení US/MP/15/03/07/226

Prezídium CDO schvaluje výdaj z rozpočtu CDO pro rok 2015 – 2016 ve výši 150.000,- Kč (sto padesát tisíc korun). K uvolnění těchto financí se CDO musí zavázat již teď při jednání s organizátorem akce.
Finance budou použity na realizaci akce Mistr Mistrů CDO na DLE 2015 a na výrobu Interaktivního spotu.
PRO: 58,15%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 226.pdf

US/JP/15/03/03/225

Prezídium CDO schvaluje výjimku z Nominačních principů pro mezinárodní soutěž IDO v Ostravě (24.-27.9.2015) následovně:

Nabídka účasti v disciplínách světového poháru DD bude zaslána všem kolektivům, jejichž SJ se účastnily MČR 2015, soutěží EL a/nebo ligových soutěží ve výkonnostních třídách B a C Taneční Ligy v sezóně 2014/15.

Tato výjimka se vztahuje pouze na disciplíny a kategorie, které proběhly v rámci Taneční Ligy DD 2014/15 (tedy nikoliv na formace DD)

PRO: 95,68%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 225.pdf

US/JP/15/03/03/224

Prezídium CDO ruší usnesení č. US/JP/15/02/20/219 ze dne 25. 2. 2015 a ukládá ekonomickému a správnímu úseku přepracování dokumentu Směrnice úhrady nákladů CDO.

PRO: 80,68%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 15,00%
Návrh BYL přijat

pdf 224.pdf

Usnesení US/JP/15/02/25/221

Prezídium CDO schvaluje termín výpočtu mandátů pro Řádnou Valnou hromadu CDO 6/2015 na 30.4.2015 ve 24.00 hodin.

PRO: 73,16%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 221.pdf

Usnesení US/JP/15/02/25/220

Prezidium CDO schvaluje SaTP formací dle přílohy.

PRO: 97,14%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 220.pdf

pdf SaTP_formaci_2015_UPR.pdf

Usnesení US/JP/15/02/20/219

Prezidium CDO schvaluje směrnici úhrady nákladů CDO dle přílohy.

PRO: 92,41%
PROTI: 3,03%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 219.pdf

pdf Směrnice úhrady nákladů 2015.pdf

Usnesení US/JP/15/02/20/218

Prezidium CDO schvaluje SaTP formací dle přílohy.

PRO: 31,43%
PROTI: 50,98%
ZDRŽEL SE: 10,00%
Návrh NEBYL přijat

pdf 218.pdf

doc SaTP_formaci_2015_UPR.docx

Usnesení US/JP/15/02/16/217

Prezidium CDO schvaluje záměr upravit SaTP formací v tomto smyslu: Do věkové kategorie mohou být zařazeny i nformace, které překračují limit 50 % mimo stanovený věkový limit, avšak pouze za předpokladu, že nebude porušeno pravidlo o maximálně pěti starších tanečnících.

PRO: 93,46%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 217.pdf

Usnesení US/BG/15/02/14/216

Prezidium CDO schvaluje dokument Cenová podpora DLT 2015 dle přílohy.

PRO: 92,92%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 216.pdf

pdf CENOVÁ PODPORA DLT 2015.pdf

Usnesení 15/02/14/215

Prezidium schvaluje organizátora MČR Special 12. a 13.6. 2015 – Enliven centre o.s. dle přílohy.

PRO: 92,92 %
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 215.pdf

Usnesení 15/02/29/214/JP

Pezidium CDO schvaluje navášení rozpočtu I-videos o 30 tisíc korun.

PRO: 95,95%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 214.pdf

Usnesení 15/01/29/213/JP

Prezidium schvaluje SaTP House dance Choreo.

PRO: 92,41%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150129_JP.pdf

pdf hlasovani_150129_JP_SaTP_House_choreo.pdf

Usnesení 15/01/23/212/PR

Prezídium CDO schvaluje změnu termínu konání soutěže Regionální kolo DLT 2015 pro Jihomoravský kraj, Brno a Vysočinu na 22. 3. 2015.

PRO: 67,61%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150127_212_PR.pdf

Usnesení 15/01/23/211/PR

Prezídium CDO schvaluje výjimku týkající se účasti páru Mazůch & Gatěková na mistrovství světa a světových pohárech v disciplíně Latino show duo adults.

PRO: 99,73%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0,27%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150123_211_PR.pdf

doc hlasovani_150123_211_PR_vyjimky_z_nom_principu_Gibraltar_Kielce.docx

Usnesení 15/01/23/210/PR

Prezídium CDO ukládá manažerovi ekonomického úseku zpracovat analýzu rozpočtu v případě změny výše odvodů startovného a příspěvků krátkodobého člena na 4-8-12-16 %.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150123_210_PR.pdf

Usnesení 15/01/23/209/PR

Prezídium CDO schvaluje smlouvu s organizátory soutěží jaro-léto 2015 dle přílohy.

PRO: 99,73%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0,27%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150123_209_PR.pdf

pdf hlasovani_150123_209_PR_smlouva_poradatel_2015_formace.pdf

Usnesení 15/01/23/208/PR

Prezídium CDO schvaluje vzor formuláře propozic DLT 2015.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150123_208_PR.pdf

pdf hlasovani_150123_208_PR_propozice_vzor.pdf

Usnesení 15/01/23/207/PR

Prezídium CDO ukládá manažerovi legislativy zpracovat pravidla House dance choreo.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150123_207_PR.pdf

Usnesení 15/01/23/206/PR

Prezídium CDO schvaluje výjimku týkající se účasti páru Mazůch & Gatěková na mistrovství světa a světových pohárech v disciplíně Latino show duo adults.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150123_206_PR.pdf

Usnesení 15/01/23/205/PR

Prezídium CDO ukládá manažerovi soutěžního úseku zpracovat do 15.2. analýzu a koncepci ligových soutěží HH a DD.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 3,03%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150123_205_PR.pdf

Usnesení 15/01/23/204/PR

Prezídium CDO schvaluje komisi IDO AGM 2015, která bude řešit všechny otázky tohoto jednání (příprava návrhů, protinávrhů a další).Komise ve složení: předsedkyně Miluše Petrová, Dita Hejníková, Jiří Paulů, Kateřina Poslušná, Dana Klasová. Zasílané návrhy budou předloženy Prezídiu ke schválení.

PRO: 98,88%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 1,12%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150123_204_PR.pdf

Usnesení 15/01/23/203/PR

Prezídium CDO schvaluje SaTP: Break Dance, Disco Freestyle, Street a Disco show sólo, duo, ms, Belly dance, Produkce, Show dance, Jazz dance, Modern dance a Tap dance.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150123_203_PR.pdf

pdf hlasovani_150123_203_PR_SaTP_BD.pdf

pdf hlasovani_150123_203_PR_SaTP_DDF.pdf

pdf hlasovani_150123_203_PR_SaTP_Belly.pdf

pdf hlasovani_150123_203_PR_SaTP_Produkce.pdf

pdf hlasovani_150123_203_PR_SaTP_SD_JD_MOD.pdf

pdf hlasovani_150123_203_PR_SaTP_Street_a_DShow.pdf

pdf hlasovani_150123_203_PR_SaTP_Tap.pdf

Usnesení 15/01/23/202/PR

Prezídium Cdo schvaluje SaTP Special dle přílohy.

PRO: 96,97%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 3,03%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150123_202_PR_SaTP_Special.pdf

Usnesení 15/01/23/201/PR

Prezidium CDO schvaluje kalendář soutěží dle přílohy.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150123_201_PR.pdf

pdf hlasovani_150123_201_PR_kalendar_soutezi_Jaro-Leto_2015.pdf

Usnesení 15/01/23/200/PR

Prezidium odkládá schválení Směrnice nákladů 2014 a ukládá Výkonné radě upravit body 5 a 8 a zaslat směrnici do dalšího čtení.

PRO: 94,06%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 5,94%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150123_200_PR.pdf

Usnesení 15/01/23/199/PR

Prezídium schvaluje účetní uzávěrku organizace dle přílohy a ekonomickou zprávu za období 1.9.2013 – 31.8.2014.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150123_199_PR.pdf

xls hlasovani_150123_199_PR_cash_flow_od_1_do_6_2015.xls

doc hlasovani_150123_199_PR_ekonomicka_zprava_k_31082014.doc

xls hlasovani_150123_199_PR_plneni_rozpoctu_2014_2015.xls

pdf hlasovani_150123_199_PR_priloha_k_zaverce_31082014.pdf

pdf hlasovani_150123_199_PR_priznani_DPPO_opis.pdf

pdf hlasovani_150123_199_PR_rozvaha_analyticky.pdf

pdf hlasovani_150123_199_PR_rozvaha_ve_zjednodusenem_rozsahu.pdf

pdfhlasovani_150123_199_PR_vykaz_zisku_a_ztraty_ve_zjednodusenem_rozsahu.pdf

pdf hlasovani_150123_199_PR_vysledovka_analyticky.pdf

Usnesení 15/01/23/198/PR

Prezídium CDO schvaluje program jednání dle přílohy.

PRO: 98,88%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 1,12%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150123_198_PR.pdf

pdf JP_1501_program.pdf

Usnesení 15/01/19/197/JP

Prezidium schvaluje změnu termínu MČR Special Couple Dance na 12.-13.6.2015.

PRO: 36,06%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh NEBYL přijat

pdf hlasovani_150119_197_JP.pdf

Usnesení 15/01/17/196/JP

Prezidium schvaluje SaTP Tap dance.

PRO: 41,75%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 36,15%
Návrh NEBYL přijat

pdf hlasovani_150117_196_JP_SaTP_Tap.pdf

pdf hlasovani_150117_196_JP.pdf

Usnesení 15/01/17/195/JP

Prezidium schvaluje SaTP Show dance, Jazz dance, Modern a contemporary dance balet.

PRO: 13,01%
PROTI: 23,77%
ZDRŽEL SE: 41,12%
Návrh NEBYL přijat

pdf hlasovani_150117_195_JP.pdf

pdf hlasovani_150117_195_JP_SaTP_SD_JD.pdf

Usnesení 15/01/17/194/JP

Prezidium schvaluje SaTP produkce.

PRO: 31,23%
PROTI: 3,03%
ZDRŽEL SE: 43,64%
Návrh NEBYL přijat

pdf hlasovani_150117_194_JP.pdf

pdf hlasovani_150117_194_JP_SaTP_Produkce.pdf

Usnesení 15/01/17/193/JP

Prezidium schvaluje SaTP Street a Disco Show.

PRO: 51,63%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 26,27%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150117_193_JP.pdf

pdf hlasovani_150117_193_JP_SaTP_Street_a_DShow.pdf

Usnesení 15/01/17/192/JP

Prezidium schvaluje SaTP SD Demo.

PRO: 0%
PROTI: 21,18%
ZDRŽEL SE: 56,72%
Návrh NEBYL přijat

pdf hlasovani_150117_192_JP.pdf

pdf hlasovani_150117_192_JP_SaTP_SD_Demo.pdf

Usnesení 15/01/17/191/JP

Prezidium schvaluje SaTP Belly Dance.

PRO: 10,15%
PROTI: 31,67%
ZDRŽEL SE: 36,08%
Návrh NEBYL přijat

pdf hlasovani_150117_191_JP.pdf

pdf hlasovani_150117_191_SaTP_Belly_JP.pdf

Usnesení 15/01/12/190/JP

Prezidium schvaluje Statut funkcionáře 2015.

PRO: 59,11%
PROTI: 27,07%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150112_190_JP.pdf

pdf hlasovani_150112_190_JP_statut_funkcionare.pdf

Usnesení 15/01/12/189/JP

Prezidium schvaluje SaTP formací Adults 2 2015.

PRO: 59,11%
PROTI: 27,07%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_150112_189_JP.pdf

pdf hlasovani_150112_189_JP_SaTP_Adults2.pdf

Usnesení 14/12/19/188/JP

Prezidium schvaluje propozice MČR STREET BATTLE, BREAK DANCE Brno.

PRO: 97,14%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141219_188_JP.pdf

pdf hlasovani_141219_188_JP_propozice_SB.pdf

Usnesení 14/12/19/187/JP

Prezidium CDO souhlasí se zrušením funkce předsedy poroty na soutěži MČR Street battle dle žádosti.

PRO: 40,49%
PROTI: 43,64%
ZDRŽEL SE: 13,01%
Návrh NEBYL přijat

pdf hlasovani_141219_187_JP.pdf

Usnesení 14/12/19/186/JP

Prezidium schvaluje propozice MČR – HH – EB.

PRO: 97,14%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141219_186_JP.pdf

pdf hlasovani_141219_186_JP_propozice_HH.pdf

Usnesení 14/12/19/185/JP

Prezidium schvaluje propozice MČR – DD – DF.

PRO: 97,14%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141219_185_JP.pdf

pdf hlasovani_141219_185_JP_propozice_DD.pdf

Usnesení 14/12/16/184/JP

Prezídium CDO schvaluje SaTP formací 2015.

PRO: 99,73%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141216_184_JP.pdf

pdf hlasovani_141216_184_JP_SaTP2015.pdf

Usnesení 14/12/11/183/JP

Prezidium schvaluje změnu termínu konání MČR street battle na 24.1.2015.

PRO: 85,19%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141211_183_JP.pdf

Usnesení 14/12/10/182/JP

Prezídium CDO schvaluje SaTP formace 2015.

PRO: 35,33%
PROTI: 25,73%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh NEBYL přijat

pdf hlasovani_141210_182_JP.pdf

pdf hlasovani_141210_182_JP_SaTP.pdf

Usnesení 14/11/26/181/JP

Prezídium CDO schvaluje uzavření a podpis roční smlouvy o spolupráci mezi CDO a ČASPV.

PRO: 78,62%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141126_181_JP.pdf

Usnesení 14/11/20/180/JP

Prezidium schvaluje SaTP 2015

PRO: 56,55%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh NEBYL přijat

pdf hlasovani_141120_180_JP.pdf

pdf hlasovani_141120_180_JP_SaTP.pdf

Usnesení 14/11/18/179/MP

Prezídium CDO schvaluje nominaci Evy Vlkové na organizátora mezinárodní soutěže IDO – MISTROVSTVÍ SVĚTA DISCO DANCE 2017 v roce 2017

PRO: 98,88%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141118_179_MP.pdf

Usnesení 14/11/18/178/MP

Prezídium CDO schvaluje nominaci Dity Hejníkové na organizátora mezinárodní soutěže IDO – MISTROVSTVÍ SVĚTA STREET DANCE SHOW v roce 2015

PRO: 98,88%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141118_178_MP.pdf

Usnesení 14/11/07/177/PR

Prezidium ruší usnesení US/PR/13/09/05/022 ze dne 5.9.2013.

Výkonná rada CDO je pouze výkonným orgánem CDO, který vykonává usnesení Prezidia CDO.

PRO: 84,56%
PROTI: 4,05%
ZDRŽEL SE: 11,39%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141107_177_PR.pdf

Usnesení 14/11/07/176/PR

Prezidium žádá prezidentku CDO o předložení smlouvy mezi CDO, IDO a Pořadatelem Dance Praque Show a mezi CDO a Organizátorem Dance Praque show.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141107_176_PR.pdf

Usnesení 14/11/07/175/PR

Prezidium žádá správní úsek o přípravu výběrového řízení na dodavatele video a fotodokumentace soutěží CDO.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141107_175_PR.pdf

Usnesení 14/11/07/174/PR

Prezidium schvaluje organizátora Region Plzeň 29.3.2014

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141107_174_PR.pdf

Usnesení 14/11/07/173/PR

Prezidium schvaluje organizátora MČR Tap dance 6.6.2014

PRO: 96,97%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 3,03%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141107_173_PR.pdf

Usnesení 14/11/07/172/PR

Prezidium souhlasí s výměnou termínů MČR Special Couple a Belly dance a MČR Beat street.

PRO: 94,83%
PROTI: 5,17%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141107_172_PR.pdf

Usnesení 14/11/07/171/PR

Prezidium konstatuje:

Zpráva revizní a kontrolní komise:
a) k bodu č. 1 – Prezidium nemá žádný návrh na usnesení. Prezidium akceptuje vysvětlení k bodu č. 1.
b) k bodu č. 2 – Prezidium CDO ukládá manažerovi Správního úseku a účetní CDO zpracovat směrnice pro zacházení s hotovostními prostředky a platebními kartami CDO. Prezidium rozhodlo, že výběr hotovosti z BÚ bude prováděn jen vyjímečně, obzvláště pokud je v pokladně dostatečná hotovost.
c) k bodu č. 3 – Prezidium nemá žádný návrh na usnesení. Prezidium akceptuje vysvětlení k bodu 3.
d) k bodu č. 4 – Prezidium ukládá manažeru marketingu povinnost vést řádně evidenci zboží i hotovosti na každé akci, kde bude stánek CDO.
e) k bodu č. 5 – Prezidium konstatuje neoprávněné nakládání s prostředky CDO, tímto jednáním nevznikla CDO finančí škoda.
f) k bodu č. 6 – Prezidium žádá, aby zálohy byly vyúčtovány v měsíční uzávěrce pokladny.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141107_171_PR.pdf

pdf hlasovani_141107_171_PR_zapis_KRK.pdf

pdf hlasovani_141107_171_PR_zprava.pdf

Usnesení 14/11/07/170/PR

Prezidium žádá, aby zálohy byly vyúčtovány v měsíční uzávěrce pokladny.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141107_170_PR.pdf

Usnesení 14/11/07/169/PR

Prezidium konstatuje neoprávněné nakládání s finančními prostředky CDO.

PRO: 66,54%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 33,46%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141107_169_PR.pdf

Usnesení 14/11/07/168/PR

Prezidium ukládá manažeru marketingu povinnost vést řádně evidenci na stánku na každé akci CDO, kde bude stánek.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141107_168_PR.pdf

Usnesení 14/11/07/167/PR

Prezidium CDO ukládá manažerovi Spravního úseku a účetní CDO zpracovat směrnice pro zacházení s hotovostními prostředky a platebními kartami CDO

PRO: 94,83%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 5,17%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141107_167_PR.pdf

Usnesení 14/11/07/166/PR

Prezidium CDO schvaluje program 6 osobního jednání dle přílohy

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141107_166_PR.pdf

pdf hlasovani_141107_166_PR_program.pdf

Usnesení 14/10/26/165/JP

Prezídium CDO schvaluje prominutí části poplatku krátkodobého člena CDO pro TŠ Just Dance dle přiloženého emailu

PRO: 12,48%
PROTI: 54,38%
ZDRŽEL SE: 3,03%
Návrh NEBYL přijat

pdf hlasovani_141026_165_JP.pdf

Usnesení 14/10/09/164/JL

Prezídium CDO schvaluje Rozpočet CDO 2014-2014 dle přílohy

PRO: 61,94%
PROTI: 15,51%
ZDRŽEL SE: 10,67%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_141009_164_JL.pdf

xls hlasovani_141009_164_JL_rozpocet.xls

Usnesení 14/09/24/163/PR

Prezídium CDO schvaluje výjimku z nominačních principů pro taneční pár Gatěková/Mazůch pro disciplínu Latino Show duo Adults.

PRO: 21,0%
PROTI: 21,0%
ZDRŽEL SE: 58,0%
Návrh NEBYL přijat

pdf hlasovani_140924_163_PR.pdf

Usnesení 14/09/24/162/PR

Prezídium CDO schvaluje změnu termínu konání soutěže EX DD a ZL a RL Čechy Beethoven DC Chomutov na 6.12.2014

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_140924_162_PR.pdf

Usnesení 14/09/24/161/PR

Prezídium CDO schvaluje organizátora MČR Street Battle Art Factory, z.s. na den 25.1.2015

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_140924_161_PR.pdf

Usnesení 14/09/24/160/PR

Prezídium CDO schvaluje výsledek VŘ formací 2015 a tabulku organizátorů dle přílohy.

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_140924_160_PR.pdf

pdf hlasovani_140924_160a_PR_kalendar.pdf

Usnesení 14/09/24/159/PR

Prezídium CDO stanovuje způsob výběru VŘ Formací 2015 takto: v případě dvou žadatelů bude jeden vybrán tajnou volbou. O každém jednom žadateli bude hlasováno dílčím hlasováním a kalendář soutěží spolu s vybranými organizátory bude schválen jedním usnesením.

PRO: 96,00%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 4%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_140924_159_PR.pdf

Usnesení 14/09/24/158/PR

Prezídium CDO jmenuje výběrovou komisi složenou z prezídia CDO.

PRO: 74,00%
PROTI: 10,00%
ZDRŽEL SE: 16,00%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_140924_158_PR.pdf

Usnesení 14/09/24/157/PR

Prezídium CDO schvaluje udělení čestného členství při DLE

PRO: 90%
PROTI: 10%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_140924_157_PR.pdf

Usnesení 14/09/24/156/PR

Prezídium CDO schvaluje záměr – změnu FŘ a nominačních principů – poplatek za zařazení krátkodobého člena, který se na nominační soutěži umístil na nominačním místě, do reprezentace CDO na soutěže IDO. Výše poplatku je 1500,- Kč za osobu.

PRO: 54,00%
PROTI: 46.00%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_140924_156_PR.pdf

Usnesení 14/09/24/155/PR

Prezídium CDO schvaluje prohlášení Czech Dance Organization dle přílohy

PRO: 89,9%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 10,1%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_140924_155_PR.pdf

pdf hlasovani_140924_155_PR_prohlaseni.pdf

Usnesení 14/09/24/154/PR

Prezídium CDO schvaluje záměr natočit Flashmob 2015 na sezónu jaro-léto s dotací 40.000,- Kč

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_140924_154_PR.pdf

Usnesení 14/09/24/153/PR

Prezídium CDO schvaluje program jednání dle přílohy

PRO: 90,0%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 10%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_140924_153_PR.pdf

pdf hlasovani_140924_153_PR_program.pdf

Usnesení 14/09/16/152/DK

Prezídium CDO schvaluje výjimku možnosti startu na mezinárodní soutěže pro taneční pár Marta Šantorová Pavel Šimek HvK Bachata.

PRO: 56,88%
PROTI: 15,82%
ZDRŽEL SE: 10,0%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_140916_152_DK.pdf

Usnesení 14/09/12/151/DK

Prezídium CDO schvaluje SaTP ELECTRIC BOOGIE Sólo, Duo; SaTP STREET BATTLE Sólo, Teamy (Crew) a SaTP LIGY A MČR DISCO DANCE A HIP HOP Sólo, Duo, Malá skupina.

PRO: 55,99%
PROTI: 5,66%
ZDRŽEL SE: 11,25%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_140912_151_DK.pdf

pdf hlasovani_140912_150_DK_statut_funkcionare.pdf

pdf hlasovani_140912_151_DK_SaTP_DD_HH_liga.pdf

pdf hlasovani_140912_151_DK_SaTP_EB.pdf

Usnesení 14/09/12/150/DK

Prezídium CDO schvaluje STATUT FUNKCIONÁŘE SOUTĚŽÍ LIGY A MČR DISCO DANCE A HIP HOP – SÓLO, DUO, MALÁ SKUPINA.

PRO: 61,65%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 11,25%
Návrh BYL přijat

pdf hlasovani_140912_150_DK.pdf

pdf hlasovani_140912_150_DK_statut_funkcionare.pdf

Usnesení 14/09/12/149/DK

Prezídium CDO výjimku možnosti startu na mezinárodní soutěže pro taneční pár Marta Šantorová Pavel Šimek HvK Bachata.

PRO: 30,76%
PROTI: 46,44%
ZDRŽEL SE: 7,56%
Návrh NEBYL přijat

pdf hlasovani_140912_149_DK.pdf

Usnesení 14/09/12/148/DK

Prezídium CDO schvaluje výjimku týkající se účasti páru Mazůch & Gatěková na mistrovství světa a světových pohárech v disciplíně Latino show duo adults

PRO: 21,25%
PROTI: 63,49%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh NEBYL přijat

pdf hlasovani_140912_148_DK.pdf

Usnesení 14/09/09/147/DK

Prezídium CDO výjimku možnosti startu na mezinárodní soutěže pro taneční pár Marta Šantorová Pavel Šimek HvK Bachata.

PRO: 20,74%
PROTI: 5,66%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh NEBYL přijat

pdf hlasovani_140909_147_DK.pdf

Usnesení 14/09/09/146/DK

Prezídium CDO schvaluje výjimku týkající se účasti páru Mazůch & Gatěková na mistrovství světa a světových pohárech v disciplíně Latino show duo adults.

PRO: 11,25%
PROTI: 15,5%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh NEBYL přijat

pdf hlasovani_140909_146_DK.pdf