Hlasování od 2021

 

US/DN/23/01/25/003
Prezidium CDO schvaluje změnu ocenění soutěžících v rámci formací a produkcí takto: Organizátor je povinen ocenit každou finálovou formaci či produkci diplomem, formaci či produkci na 1. – 3. místě medailemi (každého tanečníka + jednoho choreografa) a věcnou cenou. V případě zemských kol, celostátních kol a MČR formace či produkce na 1. – 3. místě v extralize a hobby mini i pohárem nebo trofejí. – SCHVÁLENO
US/DN/23/01/25/002
Prezidium CDO schvaluje změnu místa konání CDM jaro 2023  – Zemské kolo Morava – Street – viz nová rezervace haly v příloze. – SCHVÁLENO
US/DN/23/01/25/001
Prezidium CDO schvaluje změnu místa konání CDM jaro 2023  – Regionální kolo Praha – viz nová rezervace haly v příloze.SCHVÁLENO

rezervace_haly_Přerov
Potvrzení rezervace region Praha
001_003


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO 19. 12. 2022

US/PR/22/12/19/049
Prezidium CDO bere na vědomí Prezidentem CDO plánované svolání řádné Valné hromady CDO na termín 13. 6. 2023 a schvaluje:
– Výpočet mandátů pro tuto řádnou Valnou hromadu CDO je určen k termínu 30. 4. 2023 24:00 hod.
– Krajské konference CDO (řádné nebo mimořádné) se musí uskutečnit od 2. 5. 2023 do 30. 5. 2023, vždy s programem volby delegátů na tuto řádnou Valnou hromadu CDO. – SCHVÁLENO
US/PR/22/12/19/048
Prezidium CDO stanovuje odměnu členům kontrolní komise CDO ve výši 4000,- Kč za průběžnou činnost v roce 2022. – SCHVÁLENO
US/PR/22/12/19/047
Prezidium CDO schvaluje rozpočet na rok 2023 dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/PR/22/12/19/046
Prezidium CDO schvaluje na základě žádosti v příloze přesun regionálního kola CDM 2023 v Olomouci na 26.3.2023. – SCHVÁLENO
US/PR/22/12/19/045
Prezidium CDO schvaluje program online konference Prezidia CDO dle přílohy. SCHVÁLENO

PROGRAM-JEDNÁNÍ-19.12.2022
CDM-2022-PODZIM
TRENÉR IV
Startovací-info-CDM-JARO-2023
ROZPOČET 2023_NÁVRH
ROZPOČET 2022_PLNĚNÍ
SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY 2022
ZÁPIS KONFERENCE PREZIDIA CDO 19122022
45_49


US/DN/22/08/31/044
Prezidium CDO schvaluje SaTP obecná a SaTP CDM podzim dle příloh. – SCHVÁLENO
US/DN/22/08/31/043
Prezidium CDO schvaluje Jednací řád Prezidia CDO  – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/22/08/31/042
Prezidium CDO schvaluje Evidenční řád CDO – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/22/08/31/041
Prezidium CDO schvaluje dokument „Zdravotní způsobilost k tanečnímu sportu“ – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/22/08/31/040
Prezidium CDO schvaluje Statut funkcionáře a trenéra CDO – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/22/08/31/039
Prezidium CDO schvaluje ART FACTORY (Nicol Schindler) jako organizátora CDM podzim 2022  – MISTROVSTVÍ ČR STREET BATTLE – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/22/08/31/038
Prezidium CDO schvaluje Viléma Vidrase jako organizátora CDM podzim 2022  – DD – ZL MORAVA /2/ + HH – MORAVA /2/ – viz příloha. – SCHVÁLENO
Přihláška_VŘ_CDM_Podzim_2022-Vidras
Přihláška_VŘ_CDM_Podzim_2022-Schindler
Evidencni_rad_2022-zmeny
Jednaci_rad_Prezidia_2022-zmeny
SaTP_2022-23_obecna-zmeny
SaTP_podzim2022_ART-zmeny
SaTP_podzim2022_BELLY-zmeny
SaTP_podzim2022_COUPLE-zmeny
SaTP_podzim2022_DDFS-zmeny
SaTP_podzim2022_DD-zmeny
SaTP_podzim2022_EB-zmeny
SaTP_podzim2022_HH-zmeny
SaTP_podzim2022_SB-zmeny
Statut_funkcionare_2022-2-zmeny
Zdravotni_zpusobilost_2022
038_044


US/EV/22/08/12/037
Prezidium CDO schvaluje EFEKT DANCE BRNO, z.s. (Lenka Sochorová) jako organizátora CDM podzim 2022 – MISTROVSTVÍ ČR HH + El.boogie – viz příloha.  SCHVÁLENO
US/MM/22/08/12/036
Prezidium CDO schvaluje úpravu rozpočtu 2022 dle přílohy.- SCHVÁLENO
US/EV/22/08/12/035
Prezidium CDO schvaluje Výroční zprávu CDO za rok 2021 dle přílohy. SCHVÁLENO
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

ROZPOČET 2022_AKTUALIZACE
Přihláška_žadatetele_VŘ_CDM_podzim2022_3kolo-1

035_037


US/EV/22/08/10/034
Prezidium CDO schvaluje Right 2 Dance z.s. (Patrik Oujezský) jako organizátora CDM podzim 2022 – DD – ZL MORAVA /3/ + HH – MORAVA /3/ se změnou termínu – viz příloha.
Kauce CDO
Přihláška_žadatetele_VŘ_CDM_podzim2022_Body Rockers
034
potvrzení haly


US/MM/22/08/10/033
Prezidium CDO schvaluje úpravu rozpočtu 2022 dle přílohy. – NESCHVÁLENO z důvodu nedostatečného počtu hlasujících.
ROZPOČET 2022_AKTUALIZACE

US/EV/22/08/10/032
Prezidium CDO schvaluje Výroční zprávu CDO za rok 2021 dle přílohy. – NESCHVÁLENO z důvodu nedostatečného počtu hlasujících.
Výroční zpráva CDO 2021
032_033


US/DN/22/08/03/031
Prezidium CDO schvaluje žádost o výjimku z nominačních principů na mezinárodní soutěže IDO na základě žádosti v příloze. – SCHVÁLENO
ŽÁDOST
031


US/MM/22/06/20/030
Prezidium CDO schvaluje uzávěrku hospodaření CDO 2021 dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/EV/22/06/20/029
Prezidium CDO schvaluje dokument k hlasování na AGM IDO 2022 delegáta CDO Jiřího Paulů dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/22/06/20/028
Prezidium CDO schvaluje změnu kalendáře CDM podzim 2022 dle přílohy. – SCHVÁLENO
AGM
EKONOMICKÁ ZÁVĚRKA 2021
Kalendar_podzim 2022
029_030


US/EV/22/06/10/027
Prezidium CDO schvaluje za členy Kontrolní a revizní komise ČUTS členy KRK CDO Andreu Myslivečkovou a Ditu Hejníkovou. – SCHVÁLENO
US/EV/22/06/10/026
Prezidium CDO schvaluje za člena Výkonného výboru ČUTS 1. viceprezidenta CDO Davida Nováčka. – SCHVÁLENO
026_027
CUTS_Stanovy_VH2022-justice
VH2022-zapis-podepsany
Zápis ze schůze KRK 7.6.22


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO 9.5.2022

US/EV/22/05/09/025
Prezidium CDO schvaluje Jiřího Paulů jako delegáta na AGM IDO 2022 a podporuje jeho kandidaturu do Prezidia IDO. – SCHVÁLENO
US/DN/22/05/09/024
Prezidium CDO uznává na základě stížnosti TŠ Pirouette, že došlo k pochybení i na straně funkcionářů CDO a schvaluje TŠ Pirouette kompenzaci ve výši 50% startovného pro zmíněné 3 formace ve stížnosti na MM v Opavě. Prezidium CDO dává úkol soutěžnímu úseku CDO zintenzivnit školení funkcionářů těsně před zahájením jarní tour.- SCHVÁLENO
US/DN/22/05/09/023
Prezidium schvaluje SaTP couple dance – sólo, duo (pár), malá skupina, teamy, formace dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/22/05/09/022
Prezidium CDO uděluje za porušení SaTP trest pro Andreu Šnajdrovou v podobě peněžního trestu ve výši 3.000 Kč se splatností na účet CDO 10. 05. 2022 a zákaz účasti v soutěžní komisi CDO na jedno funkční období. V případě nesplnění dojde k diskvalifikaci SJ a tím nemožnosti zúčastnit se MČR Beat Street 2022. – SCHVÁLENO
US/DN/22/05/09/021
Prezidium schvaluje žádost dle přílohy o zvýšeném počtu tanečníků v produkci tap dance CDM 2022 s tím, že v jednu chvíli smí na taneční ploše tančit max. 99 tanečníků. – SCHVÁLENO
US/DN/22/05/09/020
Prezidium CDO schvaluje krizové svolání konference Prezidia CDO. – SCHVÁLENO
20_25
ZÁPIS Z KONFERENCE PREZIDIA CDO_9_5_2022
zadost-produkce-052022
vyjadreni-PP-stiznost-052022
vyjadreni-INFUN-052022
Stížnost TŠ Pirouette
napomenuti1 cp2


US/DN/22/04/29/019
Prezidium CDO schvaluje na základě žádosti v příloze rozdělení produkcí na zemském kole Čechy na produkce art v sobotu a produkce disco, belly, couple v neděli. – SCHVÁLENO

ŽÁDOST
019


US/DN/22/04/01/018
Prezidium CDO schvaluje žádost o udělení výjimky – viz příloha. – SCHVÁLENO

US/DN/22/04/01/017
Prezidium CDO schvaluje Statut funkcionáře a trenéra CDO – viz příloha. – SCHVÁLENO
STATUT FUNCIONÁŘE
Žádost o výjimku
017_018


US/DN/22/03/25/016
Prezidium CDO schvaluje Taneční skupina Freedom z.s. (Silvie Netíková) jako organizátora CDM podzim 2022 – MČR DD, HH + EB – viz příloha. – SCHVÁLENO

US/DN/22/03/25/015
Prezidium CDO schvaluje TS JUST US (Veronika Dedíková) jako organizátora CDM podzim 2022 – STREET BATTLE /3/ – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/22/03/25/014
Prezidium CDO schvaluje EFEKT DANCE BRNO, z.s. (Lenka Sochorová) jako organizátora CDM podzim 2022 – DD – ZL MORAVA /1/ + HH – MORAVA /1/ – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/22/03/25/013
Prezidium CDO schvaluje na základě žádosti organizátora změnu termínu a místa konání MČR street battle na 19.6.2022 a KC Babylon, Kounicova 685/20, Brno. – SCHVÁLENO
013_016
kalendář podzim 2022 VŘ ORGANIZÁTOŘI


US/DN/22/03/07/012
Prezidium CDO schvaluje změnu SaTP soutěžních disciplín STREET, DISCO, ART, BELLY, COUPLE, SPECIÁLNÍ DISCIPLÍNY – postupové soutěže formací a produkcí dle přílohy a rovněž Přestupního řádu CDO. Obojí se týká možnosti se současně účastnit jedné soutěžní disciplíny za více tanečních kolektivů. – SCHVÁLENO
US/DN/22/03/07/011
Prezidium CDO schvaluje na základě žádosti Radima Samka změnu místa konání regionu CDM jaro 2022 v Brně na ZONER Boby Hall, Sportovní 2a, Brno 602 00. – SCHVÁLENO
US/DN/22/03/07/010
Prezidium CDO schvaluje výši vstupného na Grand finále Hradec Králové 2022 takto:
Základní jednodenní – 250,- Kč,
Snížené jednodenní: děti 6-14 let, důchodci, ZTP a ZTTP – 150,- Kč
Čtyřdenní ČT – NE 600,- Kč. – SCHVÁLENO
US/DN/22/03/07/009
Prezidium CDO schvaluje speciální prize money CDM jaro 2022 dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/22/03/07/008
Prezidium CDO schvaluje kalendář CDM jaro 2023 dle přílohy. – SCHVÁLENO
prize money CDM 2022
SaTP_jaro2022_postupove_formace+produkce-zmeny2
Prestupni_rad_2022-zmeny
zadost-Dvorak032022
Kalendar_jaro_2023
008_012


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO 3.3.2022

US/DN/22/03/03/007
Prezidium CDO se ztotožňuje se stanoviskem předsedy NSA sportovním svazům a podporuje kroky MOV a české vlády. Dále se na základě těchto skutečností shodlo na zákazu účasti všech osob vystupujících pod hlavičkou Ruského a Běloruského svazu (sportovci, funkcionáři apod.) na akcích CDO, a to s okamžitou platností. Prezidium CDO tímto pověřuje Prezidentku CDO k zaslání našeho stanoviska k rukám vedení IDO.  SCHVÁLENO
US/DN/22/03/03/006
Prezidium CDO schvaluje krizové svolání konference Prezidia CDO.  SCHVÁLENO

Stanovisko-predsedy-NSA
006_007


US/DN/22/02/18/005
Prezidium CDO schvaluje kalendář CDO podzim 2022 dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/22/02/18/004
Prezidium CDO schvaluje TŠ DANCE NATION z.s. (Jana Marková) jako organizátora CDM jaro 2022 – regionální kolo pro Plzeňský a Karlovarský kraj – viz příloha. – SCHVÁLENO

004_005
Přihláška-region-Plzeň
Kalendar_podzim2021


US/DN/22/01/31/003
Prezidium CDO schvaluje změnu SaTP pro dětské domovy dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/22/01/31/002
Prezidium CDO schvaluje změnu kalendáře CDM jaro 2022 dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/22/01/31/001

Prezidium CDO schvaluje na základě zmocnění Valné hromady změnu Stanov ČUTS dle přílohy pro ustavující schůzi ČUTS. – SCHVÁLENO

CUTS_Stanovy_VH 2022
SaTP_jaro2022_detske_domovy-zmeny
Kalendar_jaro_2022
001_003


US/EV/21/12/20/046
Prezidium CDO odkládá MČR street battle na 11.6.2022 a zařazuje do kalendáře možnost CDM soutěže STREET BATTLE /3/ s termínem 22.5.2022. – SCHVÁLENO
US/EV/21/12/20/045
Prezidium CDO schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2022 dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/EV/21/12/20/044
Prezidium CDO stanovuje odměnu členům kontrolní komise CDO ve výši 4000,- Kč za průběžnou činnost v roce 2021. – SCHVÁLENO

NÁVRH ROZPOČTU 2022
044_046


US/DN/21/12/14/043

Prezidium CDO schvaluje jako dodatek finančního řádu CDO přechodné ustanovení v tomto znění:
Podmínka zaplacení členského příspěvku evidovaného člena za rok 2021 je splněna i zaplacením členského příspěvku v roce 2019 nebo 2020. Každý evidovaný člen, který již není aktivní, je povinen zažádat správní úsek CDO o zrušení evidovaného členství v CDO, aby byla databáze členů CDO aktuální. – SCHVÁLENO
043


US/DN/21/11/29/042
Prezidium CDO schvaluje možnost účasti na soutěži MČR DD soutěžícím ve třídách M a A bez předchozí účasti na ligách CDM podzim 2021. – SCHVÁLENO
042


OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO – 23. 11. 2021

US/PR/21/11/23/041
Prezidium CDO schvaluje pravomoc soutěžních komisí snížit počet porotců na MČR podzim 2021. – SCHVÁLENO
US/PR/21/11/23/040
Prezidium CDO schvaluje zrušení max. vstupného v SaTP. – SCHVÁLENO
US/PR/21/11/23/039
Prezidium CDO schvaluje změnu termínu konání soutěže CDM jaro 2022 – Mistrovství Moravy
street na 23. 4. 2022. – SCHVÁLENO
US/PR/21/11/23/038
Prezidium CDO schvaluje:
1) Odlišnosti vůči SaTP podzim 2021 v propozicích:
– MČR DD – Pohár prezidenta – postupový klíč max. dvě kola,
– MČR HH, EB – Pohár prezidenta – postupový klíč max. tři kola, pro účast na soutěži MČR HH a EB nebude třeba žádná účast na zemských ligách CDM podzim 2021.
2) Na základě žádosti organizátora změnu místa konání MČR HH, EB na SPŠ Jedovnice – SCHVÁLENO
US/PR/21/11/23/037
Prezidium CDO schvaluje program osobního jednání Prezidia CDO dle přílohy. – SCHVÁLENO

PROGRAM JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO 23. 11. 2021
ZÁPIS prezidia CDO_23_11_2021
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021
037_041


US/DN/21/11/16/036
Prezidium CDO schvaluje změny SaTP CDM PODZIM – ART DANCE LIGA, BELLY DANCE LIGA, COUPLE DANCE LIGA dle příloh. – SCHVÁLENO
SaTP_podzim 2021_BELLY
SaTP_podzim 2021_COUPLE
SaTP_podzim2021_ART
036


US/DN/21/10/18/035
Prezidium CDO schvaluje žádost organizátora Right 2 Dance z.s. (Patrik Oujezský) – viz příloha. – SCHVÁLENO
Žádost organizátor
035


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO – 5.-6.10.2021

US/DN/21/10/06/034
Prezidium tímto žádá Prezidenta CDO o svolání mimořádné Valné hromady CDO na základě části čtvrté, čl. 2, par. 4 Stanov CDO s programem dle přílohy. Prezidium CDO schvaluje pro tuto mimořádnou Valnou hromadu výpočet mandátů i termíny konání krajských konferencí s programem volby delegátů dle přílohy. – SCHVÁLENO

ZÁPIS Z KONFERENCE PREZIDIA CDO
VALNÁ HROMADA_2021_svolání
034ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO – 30. 9. 2021

US/DN/21/09/30/033
Prezidium CDO schvaluje žádost organizátora TS EFEKT DANCE BRNO (Lenka Sochorová) – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/21/09/30/032
Prezídium CDO schvaluje změnu SaTP PODZIM – COUPLE DANCE LIGA dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/21/09/30/031
Prezídium CDO schvaluje program online konference prezidia CDO dle přílohy. – SCHVÁLENO

PROGRAM JEDNÁNÍ 30.9.2021
SaTP_podzim2021_COUPLE
ŽÁDOST_EFEKT DANCE_SOCHOROVÁ_LENKA
ZÁPIS Z KONFERENCE PREZIDIA CDO_30_09_2021
031_033


US/DN/21/09/23/030
Prezidium CDO schvaluje SaTP soutěžních disciplín STREET, DISCO, ART, BELLY, COUPLE, SPECIÁLNÍ DISCIPLÍNY – postupové soutěže formací a produkcí dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/21/09/23/029
Prezidium CDO schvaluje změnu kalendáře CDM podzim 2021 dle přílohy. – SCHVÁLENO
Kalendar_podzim2021-final
SaTP_jaro2022_postupove_formace+produkce-zmeny
029
030


US/DN/21/09/10/028
Prezidium CDO schvaluje změnu kalendáře CDM jaro 2022 dle přílohy. – SCHVÁLENO
KALENDÁŘ JARO 2022
028


US/DN/21/09/03/027
Prezidium CDO schvaluje vzor propozic MČR tap dance dle přílohy. – SCHVÁLENO
PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČR TAP DANCE
027
US/DN/21/09/03/026
Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM podzim 2021 dle příloh. – SCHVÁLENO
SaTP_podzim2021_SB-zmeny
SaTP_podzim2021_DD-zmeny
SaTP_podzim2021_COUPLE-zmeny
SaTP_podzim2021_BELLY-zmeny
SaTP_podzim2021_ART-zmeny
026


US/DN/21/08/16/025
Prezidium CDO schvaluje jako dodatek finančního řádu CDO přechodné ustanovení v tomto znění: Podmínka zaplacení členského příspěvku evidovaného člena za rok 2020 je splněna zaplacením členského příspěvku v roce 2019. – SCHVÁLENO
025

US/DN/21/07/02/024
Prezidium CDO schvaluje zapracování této změny do SaTP CDM jaro 2022 – postupové soutěže formací a produkcí: V kategorii Dospělí 2 bude nově povolena možnost účasti tanečníků až o 4 roky mladší, než je tato věková kategorie a současně max. 5 takových tanečníků a max. 50% formace. – SCHVÁLENO
US/DN/21/07/02/023
Prezidium CDO schvaluje zapracování této změny do SaTP CDM jaro 2022 – postupové soutěže formací a produkcí: Tanečník bude moci nově v rámci jedné disciplíny soutěžit ve více formacích či produkcích.
 – SCHVÁLENO
US/DN/21/07/02/022
Prezidium CDO schvaluje Výroční zprávu CDO 2020 – viz příloha. –
 SCHVÁLENO
022
023
024
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020


US/DN/21/06/29/021
Prezidium CDO schvaluje TAP ACADEMY PRAGUE, z.s. (Monika Jeník Bačkovská) jako organizátora CDM podzim 2021 – MISTROVSTVÍ ČR TAP DANCE s variantou podpory B – viz příloha. – SCHVÁLENO
021 Kalendar_podzim2021-final
Nástřel-rozpočtu-akce-soutěž-CDM-2021-TAP-MCR
prihlaska-MCR-tap
Pronájem haly 9.10.2021 – rezervace email
021


US/DN/21/06/25/020
Prezidium CDO schvaluje Art Factory (Nicol Schindler) jako organizátora CDM podzim 2021 – MISTROVSTVÍ ČR STREET BATTLE – viz příloha. – SCHVÁLENO
020
Přihláška_žadatetele_MCR-BATTLE_CDM_2021
potvrzeni prostoru

take the leadlogoo

MČR


US/DN/21/06/21/019
Prezidium CDO schvaluje Right 2 Dance z.s. (Patrik Oujezský) jako organizátora CDM podzim 2021 – MISTROVSTVÍ ČR HH+EB a DD – ZL MORAVA /1/ + HH – MORAVA /1/ – viz příloha. – SCHVÁLENO
PŘIHLÁŠKA LIGA 1
PŘIHLÁŠKA MČR HH
Rezervace haly
019


US/DN/21/06/21/018
Prezidium CDO schvaluje Taneční skupina Freedom, z.s. (Silvie Netíková) jako organizátora CDM podzim 2021 – MISTROVSTVÍ ČR DD + MISTROVSTVÍ ČR ART, BELLY, COUPLE – viz příloha. – SCHVÁLENO
CDM_PODZIM_2021–Výběrové_řízení_FREEDOM
018


US/DN/21/05/31/017
Prezidium CDO schvaluje EFEKT DANCE BRNO, z.s. (Lenka Sochorová) jako organizátora CDM podzim 2021 – DD – ZL MORAVA /2/ + HH – MORAVA /2/ – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/21/05/31/016
Prezidium CDO schvaluje B.D.S. Academy Praha (Dana Klasová) jako organizátora CDM podzim 2021 – DD – ZL ČECHY /1/ + HH – ČECHY /1/ a STREET BATTLE /1/ – viz příloha. – SCHVÁLENO
CDM_PODZIM_2021–Výběrové_řízení_BDS
CDM_PODZIM_2021–Výběrové_řízení_EFEKT
016
017


US/DN/21/05/27/015

Prezidium CDO schvaluje Taneční skupina TAKT Liberec (Kateřina Štěpánková) jako organizátora CDM podzim 2021 – DD – ZL ČECHY /3/ + HH – ČECHY /2/ s variantou podpory A – viz přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/21/05/27/014
Prezidium CDO schvaluje TC R.A.K., z.s. (Jan Liška) jako organizátora CDM podzim 2021 – DD – EX /1/ + ZL ČECHY /2/ + MČR DFS a ART+BELLY+COUPLE /1/ – sólo, duo, ms – viz příloha. – SCHVÁLENO

CDM_PODZIM_2021–Výběrové_řízení_R.A.K.
CDM_PODZIM_2021–Výběrové_řízení_TAKT
014
015


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO – 18.5.2021


US/PR/21/05/18/013

Prezidium CDO upravuje dodatek finančního řádu CDO přijatý 7.5.2021 – přechodné ustanovení takto: Startovné pro řádné členy CDO na soutěži CDM podzim 2021 může soutěžní úsek CDO zvýšit o 100,- Kč za každou disciplínu a osobu oproti čl. III. bod 1. a 2. Členský příspěvek individuálního evidovaného člena pro přihlášené na soutěž CDM podzim 2021 může soutěžní úsek CDO zvýšit o 100,- Kč za každou disciplínu oproti čl. II. 8. Rozhodnutí bude učiněno na základě vládními opatřeními stanoveného omezujícího vstupu diváků. – SCHVÁLENO
US/PR/21/05/18/012
Prezidium CDO schvaluje změnu kalendáře CDM podzim 2021 dle přílohy s možností úprav dat konání na základě jednání se zájemci o organizaci soutěže. Na soutěže bude vypsáno výběrové řízení formou jeho 3. kola. Organizátorům soutěží vybraných v rámci výběrových řízení na CDM podzim 2019 či 2020 bude vrácena kauce. K překlopení věků dojde v průběhu července a srpna 2021 s výjimkou MČR TAP dance, kde budou zachovány věky ze sezóny 2020/21. – SCHVÁLENO
US/PR/21/05/18/011
Prezidium CDO schvaluje pobídku organizátorům soutěží CDM podzim 2021 „Restart soutěží CDM podzim 2021 – nabídka pro organizátory“, přičemž variantu si musí každý žadatel (organizátor) vybrat v rámci výběrového řízení. – SCHVÁLENO
US/PR/21/05/18/010
Prezidium CDO schvaluje uzávěrku hospodaření CDO 2020 dle příloh – SCHVÁLENO
US/PR/21/05/18/009

Prezidium CDO schvaluje krizové svolání konference Prezidia CDO – SCHVÁLENO

ROZPOČET AKCE SOUTĚŽE CDM 2021
RESTART-CDM-PODZIM-2021-ORGANIZÁTOŘI
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
KALENDÁŘ PODZIM 2021
009_13
ZÁPIS-Z-KONFERENCE-PREZIDIA-CDO_18_5_2021


US/DN/21/05/07/008

Prezidium CDO schvaluje jako dodatek finančního řádu CDO přechodné ustanovení v tomto znění: Startovné pro řádné členy CDO na soutěži CDO malých skupin/formací plánované na 26.-27.6.2021 je stanoveno na 250,- Kč za každou disciplínu a osobu, členský příspěvek individuálního evidovaného člena pro přihlášené na soutěž CDO malých skupin/formací plánovanou na 26.-27.6.2021 je stanoveno na 400,- Kč za každou disciplínu. – SCHVÁLENO

008


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO – 25. 3. 2021

US/PR/21/03/25/07
Prezidium CDO ruší KROKY 2-4 uvedené v Plánu postupu CDM jaro 2021. – SCHVÁLENO
US/PR/21/03/25/06
Prezidium CDO schvaluje změnu výše startovného pro disciplíny skupin na nominační soutěž na IDO Continent vs Continent na 150 Kč / tanečník / disciplína, nejvýše však za 10 členů soutěžní jednotky. – SCHVÁLENO
US/PR/21/03/25/05
Prezidium CDO schvaluje krizové svolání konference Prezidia CDO – SCHVÁLENO
ZÁPIS Z KONFERENCE PREZIDIA CDO_25_3_2021
05_07


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO – 15. 1. 2021

US/PR/21/01/15/004
Prezidium CDO ruší KROK 1 uvedený v Plánu postupu CDM jaro 2021. – SCHVÁLENO
US/PR/21/01/15/03

Prezidium CDO pověřuje manažery CDO k dalším jednáním s ČSTS v rámci legislativního řešení spojení tanečního sportu. – SCHVÁLENO
US/PR/21/01/15/02
Prezidium CDO schvaluje krizové svolání konference Prezidia CDO. – SCHVÁLENO
ZÁPIS Z KONFERENCE PREZIDIA CDO_15.1.2021
2-4


US/DN/21/01/08/001
Prezidium CDO schvaluje, že propozice soutěží sezóny 2020/21 bude schvalovat soutěžní úsek ve spolupráci s komisemi i v případě, že v nich budou odlišnosti vůči SaTP. – SCHVÁLENO
1