Hlasování od 2021

US/DN/24/06/12/031
Prezidium CDO schvaluje vypsání výběrového řízení soutěžním úsekem CDO na soutěže CDM jaro 2025 – kvalifikace art a kvalifikace tap bez určeného pevného termínu, a toto řešení obou kvalifikací: Třída poplatků bude nastavena na tř. E bez kauce s tím, že oproti manuálu přípravy soutěže CDM jaro stačí boční projekce. – SCHVÁLENO

US/DN/24/06/12/030
Prezidium CDO schvaluje Finanční řád dle přílohy a zároveň výpočet platby organizátorovi za výběr členských příspěvků na pohárovou soutěž 5.5.2024 již podle tohoto FŘ.  – SCHVÁLENO

Financni_rad_2024-2-zmeny
Přihláška_žadatetele_VŘ_CDM_jaro2025_kval-art+tap_1kolo
030_031


US/MM/24/06/07/029
Prezidium CDO schvaluje uzávěrku hospodaření CDO 2023 dle přílohy – SCHVÁLENO
UZÁVĚRKA HOSPODAŘENÍ 2023
029


US/EV/24/05/15/028
Prezidium CDO schvaluje možnost startovat na IDO soutěžích v obou disciplínách balet sólo (open i repertoire), pokud získají nominaci na MČR v balet sólo.   –  SCHVÁLENO
US/EV/24/05/15/027
Prezidium CDO schvaluje žádost V. Krejčířové (Actiwity DC) v příloze.   –   SCHVÁLENO

ŽÁDOST ACTIWITY
027_028


US/DN/24/05/06/026
Prezidium CDO schvaluje žádost Šárky Prossové (TŠ Česká Třebová) v příloze – SCHVÁLENO

ŽÁDOST ČESKÁ TŘEBOVÁ
026


ONLINE KONFRENCE PREZIDIA CDO 16. 4. 2024

US/PR/24/04/16/025
Prezidium CDO schvaluje vyjádření v příloze. – SCHVÁLENO
US/PR/24/04/16/024
Prezidium CDO uděluje za porušení SaTP trest pro IMPERIA DANCE v podobě peněžního trestu ve výši 3.000 Kč se splatností na účet CDO 26. 04. 2024 a zákaz účasti zástupce v soutěžní komisi CDO na jedno funkční období. V případě nesplnění dojde k dodatečné diskvalifikaci této SJ a tím nemožnosti zúčastnit se dalších postupových kol CDM 2024. – SCHVÁLENO
US/PR/24/04/16/023
Prezidium CDO schvaluje program konference Prezidia CDO dle přílohy.- SCHVÁLENO

PROGRAM_JEDNÁNÍ_16_4_2024
VYJÁDŘENÍ CDO
ZÁPIS KONFERENCE PREZIDIA CDO 16_4_2024
023_025


US/EV/24/04/02/022
Prezidium CDO schvaluje návrhy CDO na Annual General Assembly Meeting IDO ve dnech 29. – 30.6. 2024 v Záhřebu (Chorvatsko) – viz přílohy. – SCHVÁLENO
US/EV/24/04/02/021
Prezidium CDO schvaluje Lídu Karlík Fišrovou za delegáta CDO na Annual General Assembly Meeting IDO ve dnech 29. – 30.6. 2024 v Záhřebu (Chorvatsko).  – SCHVÁLENO
US/DN/24/04/02/020
Prezidium CDO schvaluje Taneční skupina Just Us z.s. (Veronika Dedíková) jako organizátora CDM  PODZIM 2024  – STREET BATTLE /2/ – viz přílohy.  – SCHVÁLENO

020_022
návrhy – AGM

FW_ CZECH DANCE MASTERS PODZIM 2024 – 2. kolo Výběrového řízení na organizátory soutěží


US/DN/24/03/28/019
Prezidium CDO schvaluje EFEKT DANCE BRNO, z.s. (Lenka Sochorová) jako organizátora CDM  PODZIM 2024  – DD – ZL MORAVA /2/ + HH – MORAVA /2/ – viz přílohy.   –  SCHVÁLENO

„VŘ CZECH DANCE MASTERS PODZIM 2024 – 2. KOLO“
019


US/DN/24/03/15/018
Prezidium CDO schvaluje žádost Dany Klasové na změnu místa konání soutěže CDM – MČ street dle přílohy. – SCHVÁLENO

SPORTOVNI-CENTRUM-NYMBURK
ŽÁDOST O ZMĚNU MÍSTA KONÁNÍ ZEMSKÉHO KOL TANEČNÍCH FORMACÍ STREET ČECHY 26
018


OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO 20. 2. 2024

US/PR/24/02/20/017
Prezidium CDO schvaluje výši vstupného na Grand finále Praha 2024 takto:
Základní jednodenní – 300,- Kč,
Snížené jednodenní: děti 6-14 let, důchodci, ZTP a ZTTP – 200,- Kč
Čtyřdenní ČT – NE 700,- Kč. – SCHVÁLENO
US/PR/24/02/20/016
Prezidium CDO stanovuje maximální výši vstupného pro CDM jaro 2024 na 300,-Kč bez ohledu na výši uvedenou ve výběrovém řízení. – SCHVÁLENO
US/PR/24/02/20/015
Prezidium CDO schvaluje nominační principy IDO dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/PR/24/02/20/014
Prezidium CDO schvaluje kalendář CDM podzim 2024 a přihlášku žadatele na organizátora soutěže CDM podzim – viz přílohy. V případě žádosti o více žebříčkových soutěží Street Battle rozhodne o zvýšení počtu a zařazení do kalendáře soutěžní úsek se soutěžní komisí Battle. – SCHVÁLENO
US/PR/24/02/20/013
Prezidium CDO schvaluje program osobního jednání Prezidia CDO dle přílohy. – SCHVÁLENO

PROGRAM_JEDNÁNÍ_20_2_2024
ZÁPIS I_OSOBNÍ_JEDNÁNÍ_20_2_2024
PODKLADY
013_017


US/DN/24/02/13/012
Prezidium CDO schvaluje SaTP obecná dle přílohy. –  SCHVÁLENO
US/DN/24/02/13/011

Prezidium CDO schvaluje žádost Jana Lišky na změnu vstupného soutěže CDM  – regionální kolo formací a produkcí pro stř. Čechy dle přílohy.  –  SCHVÁLENO

Žádost Jan Liška
SaTP 2023-24 obecná -změny
011_012


US/DN/24/02/06/010
Prezidium CDO schvaluje Manuál přípravy pohárové soutěže CDO v příloze a pověřuje jejími změnami Prezidenta CDO, který před platností každé změny zašle pro informaci Prezidiu CDO. – SCHVÁLENO
US/DN/24/02/06/009
Prezidium CDO schvaluje Přihlášku žadatele na organizátora soutěže  – pohárová soutěž CDO v příloze a pověřuje jejími změnami soutěžní úsek CDO, který před platností každé změny zašle pro informaci Prezidiu CDO. – SCHVÁLENO
US/DN/24/02/06/008
Prezidium CDO schvaluje Finanční řád CDO v příloze. – SCHVÁLENO
US/DN/24/02/06/007
Prezidium CDO schvaluje žádost Věry Bogdaničové na změnu místa konání části soutěže CDM  – regionální kolo formací a produkcí pro Prahu v rámci města Prahy dle přílohy.   – SCHVÁLENO
US/DN/24/02/06/006
Prezidium CDO schvaluje žádost Radima Samka na změnu místa konání části soutěže CDM  – regionální kolo formací a produkcí pro jihomoravský kraj a Vysočinu v rámci města Brna dle přílohy.  – SCHVÁLENO 

ŽÁDOST BOGDANIČOVÁ
Rezervace Bogdaničová
Rezervace Samek
ŽÁDOST SAMEK
FINANČNÍ ŘÁD 2024
Manuál pohárových soutěží CDO
Přihláška žadatele CDO 2024
006_010


US/DN/24/01/31/005
Prezidium CDO schvaluje žádost Lenky Čondlové na změnu termínu CDM  – regionální kolo formací a produkcí pro jihočeský kraj z 23.3. na 24.3. dle přílohy. – SCHVÁLENO

US/DN/24/01/31/004
Prezidium CDO schvaluje žádost Dity Hejníkové na změnu místa konání soutěže CDM  – regionální kolo formací a produkcí pro moravskoslezský kraj z Frýdku-Místku do Opavy dle přílohy.  –  SCHVÁLENO

ŽÁDOST HEJNÍKOVÁ
ŽÁDOST ČONDLOVÁ
004_005


US/EV/24/01/26/003
Prezidium CDO schvaluje Etický kodex CDO dle přílohy.   –  SCHVÁLENO

ETICKÝ KODEX 2024
003


US/EV/24/01/15/002
Prezidium CDO schvaluje rozpočet na rok 2024 dle přílohy.   –  SCHVÁLENO
US/DN/24/01/15/001
Prezidium CDO schvaluje Statut funkcionáře a trenéra CDO dle přílohy.  –  SCHVÁLENO


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO 12. 12. 2023

US/PR/23/12/12/045
Prezidium CDO stanovuje odměnu členům KRK CDO ve výši 2000,- Kč za II. pololetí 2023. – SCHVÁLENO
US/PR/23/12/12/044
Prezidium CDO schvaluje program konference Prezidia CDO dle přílohy. – SCHVÁLENO

ZÁPIS-KONFERENCE-PREZIDIA-CDO-12_12_2023
PROGRAM-JEDNÁNÍ-12_12_2023
PRŮBĚŽNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023_12_2023
044_045


US/DN/23/11/28/043
Prezidium CDO schvaluje žádost Team Sector (Káka Kvasnicová) na snížení poplatku za přihlášky na místě na MČR HH, POPPING o 50%  – viz příloha. – NESCHVÁLENO

zadost-Kaka112023
043


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO 21. 11. 2023

US/PR/23/11/21/042
Prezidium CDO schvaluje TS DANCE EB, z.s. (Edita Broukalová) jako organizátora CDM jaro 2024  –  Kvalifikace na MČR Tap dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/PR/23/11/21/041
Prezidium CDO schvaluje Viléma Vidrase jako organizátora CDM jaro 2024  –  Kvalifikace na MČR Art – sólo, duo  dle přílohy. –  SCHVÁLENO
US/PR/23/11/21/040
Prezidium CDO schvaluje úpravu kalendáře soutěží CDM jaro 2024 dle přílohy – doplnění kvalifikací art a tap a toto řešení kvalifikací: Třída poplatků bude nastavena na tř. E, ovšem pouze pro kauci na tř. A, s tím, že bude možnost dodatečně upravit třídu poplatků až na tř. A podle vyúčtování soutěže od organizátora, kdyby soutěž byla prodělečná. Oproti manuálu přípravy soutěže CDM jaro stačí boční projekce.- SCHVÁLENO
US/PR/23/11/21/039
Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM JARO 2024 dle příloh. – SCHVÁLENO
US/PR/23/11/21/038
Prezidium CDO schvaluje navýšení rozpočtu 2023 v položce DCS  – vícepráce o 300.000 Kč. – SCHVÁLENO
US/PR/23/11/21/037
Prezidium CDO schvaluje program konference Prezidia CDO dle přílohy. – SCHVÁLENO


US/DN/23/11/13/036
Prezidium CDO schvaluje žádost Right 2 Dance z.s. (Patrik Oujezský) na změnu vstupného a místa konání pro soutěž CDM podzim 2023  – MČR HH + POPPING dle přílohy.     SCHVÁLENO

ŽÁDOST
036


US/DN/23/10/13/035
Prezidium CDO schvaluje žádost Beethoven DC na pořadatelství ME a MS IDO disco dle příloh.    SCHVÁLENO
US/DN/23/10/13/034
Prezidium CDO schvaluje Art Factory z.s. (Nicol Schindler) jako organizátora CDM podzim 2023  – MČR street battle  se změnou termínu na neděli 14. 01. 2024  – viz příloha.   – SCHVÁLENO
US/DN/23/10/13/033
Prezidium CDO schvaluje žádost WDA (Vilém Vidras) na změnu vstupného pro soutěže CDM podzim 2023 v Olomouci dle přílohy.  – SCHVÁLENO

 ŽÁDOST_WDA
VŘ_ART FACTORY
ŽÁDOST O ORGANIZÁTORSTVÍ IDO SOUTĚŽE – 2025, 2026
033_035


US/DN/23/09/15/032
Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM jaro dle přílohy a zrušení disciplín pro dětské domovy.  – SCHVÁLENO
US/DN/23/09/14/031
Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM jaro dle přílohy a zrušení disciplín pro dětské domovy.  NESCHVÁLENO pro nedostatečný počet korektně hlasujících.

SaTP_jaro2024_postupove_formace+produkce-zmeny
031
032


US/DN/23/09/01/030

Prezidium CDO schvaluje posun termínu MM disco, art, belly, couple CDM jaro 2024 o 14 dní později  – viz kalendář v příloze. – SCHVÁLENO
KALENDÁŘ JARO 2024
30


US/DN/23/09/01/029.
Prezidium CDO schvaluje Výroční zprávu CDO za rok 2022 dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/23/09/01/028
Prezidium CDO schvaluje žádost o změnu reprezentační země pro Sarah Gassmann z Česka na Německo dle příloh.  – SCHVÁLENO
US/DN/23/09/01/027
Prezidium CDO schvaluje žádost Lídy Fišrové o výjimku z nominačních principů na soutěže IDO v příloze. – SCHVÁLENO
Výroční zpráva CDO 2022
Žádost Beethoven DC Chomutov
zadost-repre-Nemecko-2
27_29


US/DN/23/08/15/026
Prezidium CDO schvaluje žádost Tap Academy Prague na pořadatelství MS IDO tap dance dle příloh. – SCHVÁLENO
US/DN/23/08/15/025
Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM podzim dle příloh, zrušení belly dance ligy se zapracováním změn i do kalendáře CDM.  – SCHVÁLENO
SaTP_podzim2023_COUPLE-zmeny
SaTP_podzim2023_BATTLE-zmeny
SaTP_podzim2023_ART-zmeny
Kalendar_podzim2023-akt082023
zadost-MStap
Presentation of organiser TAP World
Biddinf forms
025_026


US/DN/23/07/26/024 
Prezidium CDO schvaluje Right 2 Dance z.s. (Patrik Oujezský) jako organizátora CDM podzim 2023  – DD – ZL MORAVA /2/ + HH – MORAVA /2/ – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/23/07/26/023
Prezidium CDO schvaluje posun termínů MČR CDM jaro 2024 o týden později  – viz kalendář v příloze. – SCHVÁLENO
Přihláška_2ligovka_BodyRockers
Potvrzení haly
Pohyb_26111994143_na_uctu_2402039468
Kalendar_jaro_2024-uprava
023_024


US/DN/23/07/12/022
Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM podzim dle příloh a se zapracováním změn i do kalendáře CDM. – SCHVÁLENO
US/DN/23/07/12/021
Prezidium CDO schvaluje koncept změn CDM jaro 2024 v příloze. – SCHVÁLENO

KONCEPT_zmenyCDM_jaro2024
SaTP_podzim2023_POP-zmeny
SaTP_podzim2023_HH-zmeny
SaTP_podzim2023_DD-zmeny
SaTP_podzim2023_DDFS-zmeny
Kalendar_podzim2023-akt072023
021_022


OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO – 12. 6. 2023

US/PR/23/06/12/020
Prezidium CDO schvaluje Right 2 Dance z.s. (Patrik Oujezský) jako organizátora CDM  PODZIM 2023  – DD – ZL MORAVA /4/ + HH – MORAVA /3/ a MČR HIP HOP & ELECTRIC BOOGIE – viz příloha s tím, že pokud nebude do 30. 6. 2023 dodáno soutěžnímu úseku CDO potvrzení o rezervaci haly, toto usnesení pozbývá platnosti. – SCHVÁLENO
US/PR/23/06/12/019
Prezidium CDO stanovuje odměnu členům KRK CDO ve výši 2000,- Kč za průběžnou činnost do VH v roce 2023. – SCHVÁLENO
US/PR/23/06/12/018
 Prezidium CDO schvaluje přítomnost hosta –  Lucie Jakubcová. – SCHVÁLENO
US/PR/23/06/12/017
Prezidium CDO schvaluje program osobního jednání Prezidia CDO dle přílohy. – SCHVÁLENO

PROGRAM-JEDNÁNÍ-12_6_2023
PLNĚNÍ_ROZPOČET 2023
VŘ_BODY ROCKERS
ZÁPIS_OSOBNÍ_JEDNÁNÍ_12062023
017_020


US/EV/23/06/05/016
Prezidium CDO schvaluje žádost ZUŠ Žerotín v příloze. – SCHVÁLENO
ŽÁDOST_ZUŠ_ŽEROTÍN
016


US/DN/23/06/05/015
Prezidium CDO schvaluje T – BASS z.s. (Zdeněk Zolman) jako organizátora CDM jaro 2024  – REGIONÁLNÍ KOLO FORMACÍ pro KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ  – viz příloha. – SCHVÁLENO
VŘ_T_BASS
015


US/EV/23/05/25/014
Prezidium CDO schvaluje žádost o výjimku Lídy Karlík Fišrové v příloze.  – SCHVÁLENO
ŽÁDOST_FIŠROVÁ
014


US/EV/23/05/24/013
Prezidium CDO schvaluje žádost o výjimku Dity Hejníkové v příloze. – SCHVÁLENO

US/MM/23/05/24/012
Prezidium CDO schvaluje uzávěrku hospodaření CDO 2022 dle přílohy.  – SCHVÁLENO
Účetní závěrka 2022
Žádost_Hejníková
012_013


S/DN/23/04/26/011
Prezidium CDO schvaluje odlišnost vůči SaTP art  – sólo, duo, ms v tomto znění: Contemporary a jazz sólo  – 1. kolo u tříkolových disciplín bude uskutečněno s délkou 1 min. (zvukař zajistí v místě 1 min. ztlumení původní soutěžní hudby), postupový klíč může být vedoucím soutěže zvýšen tak, aby tříkolová disciplína byla až od počtu 30 SJ (pod tento počet bude postup do finále max. 8). SCHVÁLENO
11


US/DN/23/04/05/010
Prezidium CDO schvaluje kalendáře CDM jaro 2024-2026 v přílohách. – SCHVÁLENO

US/DN/23/04/05/009
Prezidium CDO schvaluje žádost BDS Academy o možnosti startu na výjimku na ME IDO  – viz příloha. – SCHVÁLENO

09_010
Kalendar_jaro_2024
Kalendar_jaro_2025
Kalendar_jaro_2026
zadost-BDS-032023

 


US/DN/23/03/21/008

Prezidium CDO schvaluje Taneční skupina Just us z.s. (Veronika Dedíková) jako organizátora CDM podzim 2023  – STREET BATTLE /2/  – viz příloha. – SCHVÁLENO

Přihláška_žadatetele_VŘ_CDM_podzim2023_2kolo
Neklid

334923505_609523980569675_9101519410621442065_n

008


 

US/EV/23/03/14/007
Prezidium CDO schvaluje delegáta na AGM/ADM 2023 (Dánsko) člena Prezidia CDO Lídu Karlík Fišrovou. – SCHVÁLENO
US/EV/23/03/14/006
Prezidium CDO schvaluje člena Prezidia CDO Lídu Karlík Fišrovou do Evropské komise IDO. – SCHVÁLENO

006_007


US/DN/23/02/09/005
Prezidium CDO schvaluje změnu přihlášky žadatele na organizátora soutěže CDM jaro i podzim tak, že VŘ bude již pouze dvoukolové. Tímto se ruší 2. kolo VŘ a bude zachován způsob výběru pouze pro 1. a 3. kolo  – viz VŘ na CDM podzim 2023 v příloze.SCHVÁLENO
US/DN/23/02/09/004
Prezidium CDO schvaluje kalendář CDM podzim 2023 dle přílohy.SCHVÁLENO
Kalendar_podzim2023
Přihláška_žadatetele_VŘ_CDM_podzim2023_1kolo
04_05


US/DN/23/01/25/003
Prezidium CDO schvaluje změnu ocenění soutěžících v rámci formací a produkcí takto: Organizátor je povinen ocenit každou finálovou formaci či produkci diplomem, formaci či produkci na 1. – 3. místě medailemi (každého tanečníka + jednoho choreografa) a věcnou cenou. V případě zemských kol, celostátních kol a MČR formace či produkce na 1. – 3. místě v extralize a hobby mini i pohárem nebo trofejí. – SCHVÁLENO
US/DN/23/01/25/002
Prezidium CDO schvaluje změnu místa konání CDM jaro 2023  – Zemské kolo Morava – Street – viz nová rezervace haly v příloze. – SCHVÁLENO
US/DN/23/01/25/001
Prezidium CDO schvaluje změnu místa konání CDM jaro 2023  – Regionální kolo Praha – viz nová rezervace haly v příloze.SCHVÁLENO

rezervace_haly_Přerov
Potvrzení rezervace region Praha
001_003


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO 19. 12. 2022

US/PR/22/12/19/049
Prezidium CDO bere na vědomí Prezidentem CDO plánované svolání řádné Valné hromady CDO na termín 13. 6. 2023 a schvaluje:
– Výpočet mandátů pro tuto řádnou Valnou hromadu CDO je určen k termínu 30. 4. 2023 24:00 hod.
– Krajské konference CDO (řádné nebo mimořádné) se musí uskutečnit od 2. 5. 2023 do 30. 5. 2023, vždy s programem volby delegátů na tuto řádnou Valnou hromadu CDO. – SCHVÁLENO
US/PR/22/12/19/048
Prezidium CDO stanovuje odměnu členům kontrolní komise CDO ve výši 4000,- Kč za průběžnou činnost v roce 2022. – SCHVÁLENO
US/PR/22/12/19/047
Prezidium CDO schvaluje rozpočet na rok 2023 dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/PR/22/12/19/046
Prezidium CDO schvaluje na základě žádosti v příloze přesun regionálního kola CDM 2023 v Olomouci na 26.3.2023. – SCHVÁLENO
US/PR/22/12/19/045
Prezidium CDO schvaluje program online konference Prezidia CDO dle přílohy. SCHVÁLENO

PROGRAM-JEDNÁNÍ-19.12.2022
CDM-2022-PODZIM
TRENÉR IV
Startovací-info-CDM-JARO-2023
ROZPOČET 2023_NÁVRH
ROZPOČET 2022_PLNĚNÍ
SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY 2022
ZÁPIS KONFERENCE PREZIDIA CDO 19122022
45_49


US/DN/22/08/31/044
Prezidium CDO schvaluje SaTP obecná a SaTP CDM podzim dle příloh. – SCHVÁLENO
US/DN/22/08/31/043
Prezidium CDO schvaluje Jednací řád Prezidia CDO  – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/22/08/31/042
Prezidium CDO schvaluje Evidenční řád CDO – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/22/08/31/041
Prezidium CDO schvaluje dokument „Zdravotní způsobilost k tanečnímu sportu“ – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/22/08/31/040
Prezidium CDO schvaluje Statut funkcionáře a trenéra CDO – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/22/08/31/039
Prezidium CDO schvaluje ART FACTORY (Nicol Schindler) jako organizátora CDM podzim 2022  – MISTROVSTVÍ ČR STREET BATTLE – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/22/08/31/038
Prezidium CDO schvaluje Viléma Vidrase jako organizátora CDM podzim 2022  – DD – ZL MORAVA /2/ + HH – MORAVA /2/ – viz příloha. – SCHVÁLENO
Přihláška_VŘ_CDM_Podzim_2022-Vidras
Přihláška_VŘ_CDM_Podzim_2022-Schindler
Evidencni_rad_2022-zmeny
Jednaci_rad_Prezidia_2022-zmeny
SaTP_2022-23_obecna-zmeny
SaTP_podzim2022_ART-zmeny
SaTP_podzim2022_BELLY-zmeny
SaTP_podzim2022_COUPLE-zmeny
SaTP_podzim2022_DDFS-zmeny
SaTP_podzim2022_DD-zmeny
SaTP_podzim2022_EB-zmeny
SaTP_podzim2022_HH-zmeny
SaTP_podzim2022_SB-zmeny
Statut_funkcionare_2022-2-zmeny
Zdravotni_zpusobilost_2022
038_044


US/EV/22/08/12/037
Prezidium CDO schvaluje EFEKT DANCE BRNO, z.s. (Lenka Sochorová) jako organizátora CDM podzim 2022 – MISTROVSTVÍ ČR HH + El.boogie – viz příloha.  SCHVÁLENO
US/MM/22/08/12/036
Prezidium CDO schvaluje úpravu rozpočtu 2022 dle přílohy.- SCHVÁLENO
US/EV/22/08/12/035
Prezidium CDO schvaluje Výroční zprávu CDO za rok 2021 dle přílohy. SCHVÁLENO
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

ROZPOČET 2022_AKTUALIZACE
Přihláška_žadatetele_VŘ_CDM_podzim2022_3kolo-1

035_037


US/EV/22/08/10/034
Prezidium CDO schvaluje Right 2 Dance z.s. (Patrik Oujezský) jako organizátora CDM podzim 2022 – DD – ZL MORAVA /3/ + HH – MORAVA /3/ se změnou termínu – viz příloha.
Kauce CDO
Přihláška_žadatetele_VŘ_CDM_podzim2022_Body Rockers
034
potvrzení haly


US/MM/22/08/10/033
Prezidium CDO schvaluje úpravu rozpočtu 2022 dle přílohy. – NESCHVÁLENO z důvodu nedostatečného počtu hlasujících.
ROZPOČET 2022_AKTUALIZACE

US/EV/22/08/10/032
Prezidium CDO schvaluje Výroční zprávu CDO za rok 2021 dle přílohy. – NESCHVÁLENO z důvodu nedostatečného počtu hlasujících.
Výroční zpráva CDO 2021
032_033


US/DN/22/08/03/031
Prezidium CDO schvaluje žádost o výjimku z nominačních principů na mezinárodní soutěže IDO na základě žádosti v příloze. – SCHVÁLENO
ŽÁDOST
031


US/MM/22/06/20/030
Prezidium CDO schvaluje uzávěrku hospodaření CDO 2021 dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/EV/22/06/20/029
Prezidium CDO schvaluje dokument k hlasování na AGM IDO 2022 delegáta CDO Jiřího Paulů dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/22/06/20/028
Prezidium CDO schvaluje změnu kalendáře CDM podzim 2022 dle přílohy. – SCHVÁLENO
AGM
EKONOMICKÁ ZÁVĚRKA 2021
Kalendar_podzim 2022
029_030


US/EV/22/06/10/027
Prezidium CDO schvaluje za členy Kontrolní a revizní komise ČUTS členy KRK CDO Andreu Myslivečkovou a Ditu Hejníkovou. – SCHVÁLENO
US/EV/22/06/10/026
Prezidium CDO schvaluje za člena Výkonného výboru ČUTS 1. viceprezidenta CDO Davida Nováčka. – SCHVÁLENO
026_027
CUTS_Stanovy_VH2022-justice
VH2022-zapis-podepsany
Zápis ze schůze KRK 7.6.22


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO 9.5.2022

US/EV/22/05/09/025
Prezidium CDO schvaluje Jiřího Paulů jako delegáta na AGM IDO 2022 a podporuje jeho kandidaturu do Prezidia IDO. – SCHVÁLENO
US/DN/22/05/09/024
Prezidium CDO uznává na základě stížnosti TŠ Pirouette, že došlo k pochybení i na straně funkcionářů CDO a schvaluje TŠ Pirouette kompenzaci ve výši 50% startovného pro zmíněné 3 formace ve stížnosti na MM v Opavě. Prezidium CDO dává úkol soutěžnímu úseku CDO zintenzivnit školení funkcionářů těsně před zahájením jarní tour.- SCHVÁLENO
US/DN/22/05/09/023
Prezidium schvaluje SaTP couple dance – sólo, duo (pár), malá skupina, teamy, formace dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/22/05/09/022
Prezidium CDO uděluje za porušení SaTP trest pro Andreu Šnajdrovou v podobě peněžního trestu ve výši 3.000 Kč se splatností na účet CDO 10. 05. 2022 a zákaz účasti v soutěžní komisi CDO na jedno funkční období. V případě nesplnění dojde k diskvalifikaci SJ a tím nemožnosti zúčastnit se MČR Beat Street 2022. – SCHVÁLENO
US/DN/22/05/09/021
Prezidium schvaluje žádost dle přílohy o zvýšeném počtu tanečníků v produkci tap dance CDM 2022 s tím, že v jednu chvíli smí na taneční ploše tančit max. 99 tanečníků. – SCHVÁLENO
US/DN/22/05/09/020
Prezidium CDO schvaluje krizové svolání konference Prezidia CDO. – SCHVÁLENO
20_25
ZÁPIS Z KONFERENCE PREZIDIA CDO_9_5_2022
zadost-produkce-052022
vyjadreni-PP-stiznost-052022
vyjadreni-INFUN-052022
Stížnost TŠ Pirouette
napomenuti1 cp2


US/DN/22/04/29/019
Prezidium CDO schvaluje na základě žádosti v příloze rozdělení produkcí na zemském kole Čechy na produkce art v sobotu a produkce disco, belly, couple v neděli. – SCHVÁLENO

ŽÁDOST
019


US/DN/22/04/01/018
Prezidium CDO schvaluje žádost o udělení výjimky – viz příloha. – SCHVÁLENO

US/DN/22/04/01/017
Prezidium CDO schvaluje Statut funkcionáře a trenéra CDO – viz příloha. – SCHVÁLENO
STATUT FUNCIONÁŘE
Žádost o výjimku
017_018


US/DN/22/03/25/016
Prezidium CDO schvaluje Taneční skupina Freedom z.s. (Silvie Netíková) jako organizátora CDM podzim 2022 – MČR DD, HH + EB – viz příloha. – SCHVÁLENO

US/DN/22/03/25/015
Prezidium CDO schvaluje TS JUST US (Veronika Dedíková) jako organizátora CDM podzim 2022 – STREET BATTLE /3/ – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/22/03/25/014
Prezidium CDO schvaluje EFEKT DANCE BRNO, z.s. (Lenka Sochorová) jako organizátora CDM podzim 2022 – DD – ZL MORAVA /1/ + HH – MORAVA /1/ – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/22/03/25/013
Prezidium CDO schvaluje na základě žádosti organizátora změnu termínu a místa konání MČR street battle na 19.6.2022 a KC Babylon, Kounicova 685/20, Brno. – SCHVÁLENO
013_016
kalendář podzim 2022 VŘ ORGANIZÁTOŘI


US/DN/22/03/07/012
Prezidium CDO schvaluje změnu SaTP soutěžních disciplín STREET, DISCO, ART, BELLY, COUPLE, SPECIÁLNÍ DISCIPLÍNY – postupové soutěže formací a produkcí dle přílohy a rovněž Přestupního řádu CDO. Obojí se týká možnosti se současně účastnit jedné soutěžní disciplíny za více tanečních kolektivů. – SCHVÁLENO
US/DN/22/03/07/011
Prezidium CDO schvaluje na základě žádosti Radima Samka změnu místa konání regionu CDM jaro 2022 v Brně na ZONER Boby Hall, Sportovní 2a, Brno 602 00. – SCHVÁLENO
US/DN/22/03/07/010
Prezidium CDO schvaluje výši vstupného na Grand finále Hradec Králové 2022 takto:
Základní jednodenní – 250,- Kč,
Snížené jednodenní: děti 6-14 let, důchodci, ZTP a ZTTP – 150,- Kč
Čtyřdenní ČT – NE 600,- Kč. – SCHVÁLENO
US/DN/22/03/07/009
Prezidium CDO schvaluje speciální prize money CDM jaro 2022 dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/22/03/07/008
Prezidium CDO schvaluje kalendář CDM jaro 2023 dle přílohy. – SCHVÁLENO
prize money CDM 2022
SaTP_jaro2022_postupove_formace+produkce-zmeny2
Prestupni_rad_2022-zmeny
zadost-Dvorak032022
Kalendar_jaro_2023
008_012


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO 3.3.2022

US/DN/22/03/03/007
Prezidium CDO se ztotožňuje se stanoviskem předsedy NSA sportovním svazům a podporuje kroky MOV a české vlády. Dále se na základě těchto skutečností shodlo na zákazu účasti všech osob vystupujících pod hlavičkou Ruského a Běloruského svazu (sportovci, funkcionáři apod.) na akcích CDO, a to s okamžitou platností. Prezidium CDO tímto pověřuje Prezidentku CDO k zaslání našeho stanoviska k rukám vedení IDO.  SCHVÁLENO
US/DN/22/03/03/006
Prezidium CDO schvaluje krizové svolání konference Prezidia CDO.  SCHVÁLENO

Stanovisko-predsedy-NSA
006_007


US/DN/22/02/18/005
Prezidium CDO schvaluje kalendář CDO podzim 2022 dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/22/02/18/004
Prezidium CDO schvaluje TŠ DANCE NATION z.s. (Jana Marková) jako organizátora CDM jaro 2022 – regionální kolo pro Plzeňský a Karlovarský kraj – viz příloha. – SCHVÁLENO

004_005
Přihláška-region-Plzeň
Kalendar_podzim2021


US/DN/22/01/31/003
Prezidium CDO schvaluje změnu SaTP pro dětské domovy dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/22/01/31/002
Prezidium CDO schvaluje změnu kalendáře CDM jaro 2022 dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/22/01/31/001

Prezidium CDO schvaluje na základě zmocnění Valné hromady změnu Stanov ČUTS dle přílohy pro ustavující schůzi ČUTS. – SCHVÁLENO

CUTS_Stanovy_VH 2022
SaTP_jaro2022_detske_domovy-zmeny
Kalendar_jaro_2022
001_003


US/EV/21/12/20/046
Prezidium CDO odkládá MČR street battle na 11.6.2022 a zařazuje do kalendáře možnost CDM soutěže STREET BATTLE /3/ s termínem 22.5.2022. – SCHVÁLENO
US/EV/21/12/20/045
Prezidium CDO schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2022 dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/EV/21/12/20/044
Prezidium CDO stanovuje odměnu členům kontrolní komise CDO ve výši 4000,- Kč za průběžnou činnost v roce 2021. – SCHVÁLENO

NÁVRH ROZPOČTU 2022
044_046


US/DN/21/12/14/043

Prezidium CDO schvaluje jako dodatek finančního řádu CDO přechodné ustanovení v tomto znění:
Podmínka zaplacení členského příspěvku evidovaného člena za rok 2021 je splněna i zaplacením členského příspěvku v roce 2019 nebo 2020. Každý evidovaný člen, který již není aktivní, je povinen zažádat správní úsek CDO o zrušení evidovaného členství v CDO, aby byla databáze členů CDO aktuální. – SCHVÁLENO
043


US/DN/21/11/29/042
Prezidium CDO schvaluje možnost účasti na soutěži MČR DD soutěžícím ve třídách M a A bez předchozí účasti na ligách CDM podzim 2021. – SCHVÁLENO
042


OSOBNÍ JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO – 23. 11. 2021

US/PR/21/11/23/041
Prezidium CDO schvaluje pravomoc soutěžních komisí snížit počet porotců na MČR podzim 2021. – SCHVÁLENO
US/PR/21/11/23/040
Prezidium CDO schvaluje zrušení max. vstupného v SaTP. – SCHVÁLENO
US/PR/21/11/23/039
Prezidium CDO schvaluje změnu termínu konání soutěže CDM jaro 2022 – Mistrovství Moravy
street na 23. 4. 2022. – SCHVÁLENO
US/PR/21/11/23/038
Prezidium CDO schvaluje:
1) Odlišnosti vůči SaTP podzim 2021 v propozicích:
– MČR DD – Pohár prezidenta – postupový klíč max. dvě kola,
– MČR HH, EB – Pohár prezidenta – postupový klíč max. tři kola, pro účast na soutěži MČR HH a EB nebude třeba žádná účast na zemských ligách CDM podzim 2021.
2) Na základě žádosti organizátora změnu místa konání MČR HH, EB na SPŠ Jedovnice – SCHVÁLENO
US/PR/21/11/23/037
Prezidium CDO schvaluje program osobního jednání Prezidia CDO dle přílohy. – SCHVÁLENO

PROGRAM JEDNÁNÍ PREZIDIA CDO 23. 11. 2021
ZÁPIS prezidia CDO_23_11_2021
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021
037_041


US/DN/21/11/16/036
Prezidium CDO schvaluje změny SaTP CDM PODZIM – ART DANCE LIGA, BELLY DANCE LIGA, COUPLE DANCE LIGA dle příloh. – SCHVÁLENO
SaTP_podzim 2021_BELLY
SaTP_podzim 2021_COUPLE
SaTP_podzim2021_ART
036


US/DN/21/10/18/035
Prezidium CDO schvaluje žádost organizátora Right 2 Dance z.s. (Patrik Oujezský) – viz příloha. – SCHVÁLENO
Žádost organizátor
035


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO – 5.-6.10.2021

US/DN/21/10/06/034
Prezidium tímto žádá Prezidenta CDO o svolání mimořádné Valné hromady CDO na základě části čtvrté, čl. 2, par. 4 Stanov CDO s programem dle přílohy. Prezidium CDO schvaluje pro tuto mimořádnou Valnou hromadu výpočet mandátů i termíny konání krajských konferencí s programem volby delegátů dle přílohy. – SCHVÁLENO

ZÁPIS Z KONFERENCE PREZIDIA CDO
VALNÁ HROMADA_2021_svolání
034ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO – 30. 9. 2021

US/DN/21/09/30/033
Prezidium CDO schvaluje žádost organizátora TS EFEKT DANCE BRNO (Lenka Sochorová) – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/21/09/30/032
Prezídium CDO schvaluje změnu SaTP PODZIM – COUPLE DANCE LIGA dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/21/09/30/031
Prezídium CDO schvaluje program online konference prezidia CDO dle přílohy. – SCHVÁLENO

PROGRAM JEDNÁNÍ 30.9.2021
SaTP_podzim2021_COUPLE
ŽÁDOST_EFEKT DANCE_SOCHOROVÁ_LENKA
ZÁPIS Z KONFERENCE PREZIDIA CDO_30_09_2021
031_033


US/DN/21/09/23/030
Prezidium CDO schvaluje SaTP soutěžních disciplín STREET, DISCO, ART, BELLY, COUPLE, SPECIÁLNÍ DISCIPLÍNY – postupové soutěže formací a produkcí dle přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/21/09/23/029
Prezidium CDO schvaluje změnu kalendáře CDM podzim 2021 dle přílohy. – SCHVÁLENO
Kalendar_podzim2021-final
SaTP_jaro2022_postupove_formace+produkce-zmeny
029
030


US/DN/21/09/10/028
Prezidium CDO schvaluje změnu kalendáře CDM jaro 2022 dle přílohy. – SCHVÁLENO
KALENDÁŘ JARO 2022
028


US/DN/21/09/03/027
Prezidium CDO schvaluje vzor propozic MČR tap dance dle přílohy. – SCHVÁLENO
PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČR TAP DANCE
027
US/DN/21/09/03/026
Prezidium CDO schvaluje SaTP CDM podzim 2021 dle příloh. – SCHVÁLENO
SaTP_podzim2021_SB-zmeny
SaTP_podzim2021_DD-zmeny
SaTP_podzim2021_COUPLE-zmeny
SaTP_podzim2021_BELLY-zmeny
SaTP_podzim2021_ART-zmeny
026


US/DN/21/08/16/025
Prezidium CDO schvaluje jako dodatek finančního řádu CDO přechodné ustanovení v tomto znění: Podmínka zaplacení členského příspěvku evidovaného člena za rok 2020 je splněna zaplacením členského příspěvku v roce 2019. – SCHVÁLENO
025

US/DN/21/07/02/024
Prezidium CDO schvaluje zapracování této změny do SaTP CDM jaro 2022 – postupové soutěže formací a produkcí: V kategorii Dospělí 2 bude nově povolena možnost účasti tanečníků až o 4 roky mladší, než je tato věková kategorie a současně max. 5 takových tanečníků a max. 50% formace. – SCHVÁLENO
US/DN/21/07/02/023
Prezidium CDO schvaluje zapracování této změny do SaTP CDM jaro 2022 – postupové soutěže formací a produkcí: Tanečník bude moci nově v rámci jedné disciplíny soutěžit ve více formacích či produkcích.
 – SCHVÁLENO
US/DN/21/07/02/022
Prezidium CDO schvaluje Výroční zprávu CDO 2020 – viz příloha. –
 SCHVÁLENO
022
023
024
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020


US/DN/21/06/29/021
Prezidium CDO schvaluje TAP ACADEMY PRAGUE, z.s. (Monika Jeník Bačkovská) jako organizátora CDM podzim 2021 – MISTROVSTVÍ ČR TAP DANCE s variantou podpory B – viz příloha. – SCHVÁLENO
021 Kalendar_podzim2021-final
Nástřel-rozpočtu-akce-soutěž-CDM-2021-TAP-MCR
prihlaska-MCR-tap
Pronájem haly 9.10.2021 – rezervace email
021


US/DN/21/06/25/020
Prezidium CDO schvaluje Art Factory (Nicol Schindler) jako organizátora CDM podzim 2021 – MISTROVSTVÍ ČR STREET BATTLE – viz příloha. – SCHVÁLENO
020
Přihláška_žadatetele_MCR-BATTLE_CDM_2021
potvrzeni prostoru

take the leadlogoo

MČR


US/DN/21/06/21/019
Prezidium CDO schvaluje Right 2 Dance z.s. (Patrik Oujezský) jako organizátora CDM podzim 2021 – MISTROVSTVÍ ČR HH+EB a DD – ZL MORAVA /1/ + HH – MORAVA /1/ – viz příloha. – SCHVÁLENO
PŘIHLÁŠKA LIGA 1
PŘIHLÁŠKA MČR HH
Rezervace haly
019


US/DN/21/06/21/018
Prezidium CDO schvaluje Taneční skupina Freedom, z.s. (Silvie Netíková) jako organizátora CDM podzim 2021 – MISTROVSTVÍ ČR DD + MISTROVSTVÍ ČR ART, BELLY, COUPLE – viz příloha. – SCHVÁLENO
CDM_PODZIM_2021–Výběrové_řízení_FREEDOM
018


US/DN/21/05/31/017
Prezidium CDO schvaluje EFEKT DANCE BRNO, z.s. (Lenka Sochorová) jako organizátora CDM podzim 2021 – DD – ZL MORAVA /2/ + HH – MORAVA /2/ – viz příloha. – SCHVÁLENO
US/DN/21/05/31/016
Prezidium CDO schvaluje B.D.S. Academy Praha (Dana Klasová) jako organizátora CDM podzim 2021 – DD – ZL ČECHY /1/ + HH – ČECHY /1/ a STREET BATTLE /1/ – viz příloha. – SCHVÁLENO
CDM_PODZIM_2021–Výběrové_řízení_BDS
CDM_PODZIM_2021–Výběrové_řízení_EFEKT
016
017


US/DN/21/05/27/015

Prezidium CDO schvaluje Taneční skupina TAKT Liberec (Kateřina Štěpánková) jako organizátora CDM podzim 2021 – DD – ZL ČECHY /3/ + HH – ČECHY /2/ s variantou podpory A – viz přílohy. – SCHVÁLENO
US/DN/21/05/27/014
Prezidium CDO schvaluje TC R.A.K., z.s. (Jan Liška) jako organizátora CDM podzim 2021 – DD – EX /1/ + ZL ČECHY /2/ + MČR DFS a ART+BELLY+COUPLE /1/ – sólo, duo, ms – viz příloha. – SCHVÁLENO

CDM_PODZIM_2021–Výběrové_řízení_R.A.K.
CDM_PODZIM_2021–Výběrové_řízení_TAKT
014
015


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO – 18.5.2021


US/PR/21/05/18/013

Prezidium CDO upravuje dodatek finančního řádu CDO přijatý 7.5.2021 – přechodné ustanovení takto: Startovné pro řádné členy CDO na soutěži CDM podzim 2021 může soutěžní úsek CDO zvýšit o 100,- Kč za každou disciplínu a osobu oproti čl. III. bod 1. a 2. Členský příspěvek individuálního evidovaného člena pro přihlášené na soutěž CDM podzim 2021 může soutěžní úsek CDO zvýšit o 100,- Kč za každou disciplínu oproti čl. II. 8. Rozhodnutí bude učiněno na základě vládními opatřeními stanoveného omezujícího vstupu diváků. – SCHVÁLENO
US/PR/21/05/18/012
Prezidium CDO schvaluje změnu kalendáře CDM podzim 2021 dle přílohy s možností úprav dat konání na základě jednání se zájemci o organizaci soutěže. Na soutěže bude vypsáno výběrové řízení formou jeho 3. kola. Organizátorům soutěží vybraných v rámci výběrových řízení na CDM podzim 2019 či 2020 bude vrácena kauce. K překlopení věků dojde v průběhu července a srpna 2021 s výjimkou MČR TAP dance, kde budou zachovány věky ze sezóny 2020/21. – SCHVÁLENO
US/PR/21/05/18/011
Prezidium CDO schvaluje pobídku organizátorům soutěží CDM podzim 2021 „Restart soutěží CDM podzim 2021 – nabídka pro organizátory“, přičemž variantu si musí každý žadatel (organizátor) vybrat v rámci výběrového řízení. – SCHVÁLENO
US/PR/21/05/18/010
Prezidium CDO schvaluje uzávěrku hospodaření CDO 2020 dle příloh – SCHVÁLENO
US/PR/21/05/18/009

Prezidium CDO schvaluje krizové svolání konference Prezidia CDO – SCHVÁLENO

ROZPOČET AKCE SOUTĚŽE CDM 2021
RESTART-CDM-PODZIM-2021-ORGANIZÁTOŘI
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
KALENDÁŘ PODZIM 2021
009_13
ZÁPIS-Z-KONFERENCE-PREZIDIA-CDO_18_5_2021


US/DN/21/05/07/008

Prezidium CDO schvaluje jako dodatek finančního řádu CDO přechodné ustanovení v tomto znění: Startovné pro řádné členy CDO na soutěži CDO malých skupin/formací plánované na 26.-27.6.2021 je stanoveno na 250,- Kč za každou disciplínu a osobu, členský příspěvek individuálního evidovaného člena pro přihlášené na soutěž CDO malých skupin/formací plánovanou na 26.-27.6.2021 je stanoveno na 400,- Kč za každou disciplínu. – SCHVÁLENO

008


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO – 25. 3. 2021

US/PR/21/03/25/07
Prezidium CDO ruší KROKY 2-4 uvedené v Plánu postupu CDM jaro 2021. – SCHVÁLENO
US/PR/21/03/25/06
Prezidium CDO schvaluje změnu výše startovného pro disciplíny skupin na nominační soutěž na IDO Continent vs Continent na 150 Kč / tanečník / disciplína, nejvýše však za 10 členů soutěžní jednotky. – SCHVÁLENO
US/PR/21/03/25/05
Prezidium CDO schvaluje krizové svolání konference Prezidia CDO – SCHVÁLENO
ZÁPIS Z KONFERENCE PREZIDIA CDO_25_3_2021
05_07


ON-LINE KONFERENCE PREZIDIA CDO – 15. 1. 2021

US/PR/21/01/15/004
Prezidium CDO ruší KROK 1 uvedený v Plánu postupu CDM jaro 2021. – SCHVÁLENO
US/PR/21/01/15/03

Prezidium CDO pověřuje manažery CDO k dalším jednáním s ČSTS v rámci legislativního řešení spojení tanečního sportu. – SCHVÁLENO
US/PR/21/01/15/02
Prezidium CDO schvaluje krizové svolání konference Prezidia CDO. – SCHVÁLENO
ZÁPIS Z KONFERENCE PREZIDIA CDO_15.1.2021
2-4


US/DN/21/01/08/001
Prezidium CDO schvaluje, že propozice soutěží sezóny 2020/21 bude schvalovat soutěžní úsek ve spolupráci s komisemi i v případě, že v nich budou odlišnosti vůči SaTP. – SCHVÁLENO
1