DISCO DANCE

ŽEBŘÍČKOVÉ SOUTĚŽE A MČR:
DISCO DANCE SÓLO – Mini kids, Children, Juniors, Adults, na MČR budou SJ v Juniors rozděleny na Juniors 1 a Juniors 2 (pouze pro ženy)
DISCO DANCE DUO  Mini kids, Children, Juniors, Adults, na MČR budou SJ v Juniors rozděleny na Juniors 1 a Juniors 2 (POZOR, aby i poté splňovali pravidlo, že tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 3 roky)
DISCO DANCE MALÁ SKUPINA – Mini kids, Children, Juniors, Adults, na MČR i Adults 2

POHÁROVÉ SOUTĚŽE:
DISCO DANCE MALÁ SKUPINA MIX – Bez omezení věků, nesmí být složena pouze z tanečníků jedné věkové kategorie.
DISCO DANCE BASIC SCHOOL SÓLO –  Mateřinka, Prvňáci, Druháci, Třeťáci, Čtvrťáci, Páťáci
Basic school je pohárová soutěž, která je určena výhradně začínajícím a rekreačním tanečníkům. Nesmí se jí tedy účastnit tanečníci, kteří evidentně náleží svou technickou výkonností do žebříčkové soutěže.

VĚKOVÉ KATEGORIE:
MINI KIDS (mini věková kategorie – MINI): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší maximálně 8 let věku.
CHILDREN (dětská věková kategorie – DVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší maximálně 12 let věku.
JUNIORS (juniorská věková kategorie – JVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 13 let a maximálně 16 let věku.
JUNIORS 1 (juniorská věková kategorie 1 – JVK 1): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 13 let a maximálně 14 let věku.
JUNIORS 2 (juniorská věková kategorie 2 – JVK 2): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 15 let a maximálně 16 let věku.
ADULTS (hlavní věková kategorie – HVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 17 let věku.
ADULTS 2 (hlavní věková kategorie 2 – HVK 2): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 31 let věku.

Veškerá dueta a malé skupiny (s vyjímkou ADULTS 2) mohou zařadit do soutěžní jednotky soutěžící maximálně o tři roky mladší, než je daná věková kategorie, ne však více než 50% z celkového počtu soutěžících v SJ.
Tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 3 roky.

VĚKOVÉ KATEGORIE PRO BASIC SCHOOL:
Mateřinka (soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší maximálně 7 let věku).
Prvňáci (soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší právě 8 let věku).
Druháci (soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší právě 9 let věku).
Třeťáci (soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší právě 10 let věku).
Čtvrťáci (soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší právě 11 let věku).
Páťáci (soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší právě 12 let věku).

POČET TANEČNÍKŮ:
SÓLO: 1 (muž), 1 (žena), u Mini kids a Basic school muži i ženy společně
DUO: 2 (muž – muž, žena – žena, muž – žena), na MČR budou SJ v Adults rozděleny na dua ženy (žena + žena) a dua ostatní (muž + muž, muž + žena)
MALÁ SKUPINA: 3 – 7 tanečníků
MALÁ SKUPINA MIX: 3 – 10 tanečníků

HUDBA:
– vše na hudbu organizátora

Plná verze pravidel zde…