BELLY DANCE – SÓLO, DUO, MALÁ SKUPINA

DISCIPLÍNY – SÓLO, DUO, MALÁ SKUPINA:
BELLY/ORIENTAL DANCE SÓLO – pouze ženy – Children, Juniors, Adults, Adults 2, Seniors
BELLY/ORIENTAL DANCE DUO  –  Children, Juniors, Adults, Adults 2, pro nominace na IDO budou SJ v Juniors rozděleny na Juniors 1 a Juniors 2 (POZOR, kdo chce mít možnost reprezentovat, aby i poté splňovali pravidlo, že tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 3 roky)
BELLY/ORIENTAL DANCE MALÁ SKUPINA  – Children, Juniors, Adults, Adults 2
BELLY/ORIENTAL SHOW SÓLO  – Children, Juniors, Adults, Adults 2, Seniors
BELLY/ORIENTAL SHOW DUO – Children, Juniors, Adults, Adults 2, pro nominace na IDO budou SJ v Juniors rozděleny na Juniors 1 a Juniors 2 (POZOR, kdo chce mít možnost reprezentovat, aby i poté splňovali pravidlo, že tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 3 roky)
BELLY/ORIENTAL SHOW MALÁ SKUPINA  – Children, Juniors, Adults, Adults 2
ORIENTAL FOLK DANCE SÓLO – Children, Juniors, Adults, Adults 2, Seniors
ORIENTAL FOLK DANCE DUO – Children, Juniors, Adults, Adults 2
ORIENTAL FOLK DANCE MALÁ SKUPINA
 – Children, Juniors, Adults, Adults 2

BOLLYWOOD SÓLO – Children, Juniors, Adults, Adults 2, Seniors
BOLLYWOOD DUO
 – Children, Juniors, Adults, Adults 2

BOLLYWOOD MALÁ SKUPINA – Children, Juniors, Adults, Adults 2
BELLY MIX MALÁ SKUPINA – Bez věkového omezení, mohou tančit tanečníci všech věkových kategorií.

VĚKOVÉ KATEGORIE:
CHILDREN (dětská věková kategorie – DVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší maximálně 12 let věku.
JUNIORS (juniorská věková kategorie – JVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 13 let a maximálně 16 let věku.
JUNIORS 1 (juniorská věková kategorie 1 – JVK 1): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 13 let a maximálně 14 let věku.
JUNIORS 2 (juniorská věková kategorie 2 – JVK 2): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 15 let a maximálně 16 let věku.
ADULTS (hlavní věková kategorie – HVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 17 let věku.
ADULTS 2 (hlavní věková kategorie 2 – HVK 2): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 31 let věku.
SENIORS (senioři):  soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 50 let věku.

Veškerá dueta, malé skupiny (s vyjímkou ADULTS 2 a SENIORS) mohou zařadit do soutěžní jednotky soutěžící maximálně o tři roky mladší, než je daná věková kategorie, ne však více než 50% z celkového počtu soutěžících v SJ.
Tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 3 roky.

POČET TANEČNÍKŮ:
SÓLO: 1 tanečník
DUO: 2 tanečníci
MALÁ SKUPINA: 3 – 7  tanečníků (BELLY MIX 3 – 10)

DÉLKA VYSTOUPENÍ:
BELLY/ORIENTAL DANCE SÓLO:
Finále: 1:00 – 2:15 minut pro kategorii Children, 1:00 – 3:00 minut pro kategorie Juniors, Adults, Adults 2 a Seniors.
Semifinále: pro všechny věkové kategorie max. délka 2:15 (zvukař zajistí v příslušném místě ztlumení dané soutěžní hudby).
V případě, že se bude konat na soutěži i předkolo, pak bude pro všechny věkové kategorie v tomto předkole max. délka 1:30 (zvukař zajistí v příslušném místě ztlumení dané soutěžní hudby).

BELLY/ORIENTAL DANCE DUO, ORIENTAL FOLK DANCE SÓLO, DUO, BOLLYWOOD SÓLO, DUO:
Semifinále, finále: 1:00 – 2:15 min. pro všechny věkové kategorie, v případě, že se bude konat na soutěži i předkolo, pak bude pro všechny věkové kategorie v tomto předkole max. délka 1:30 (zvukař zajistí v příslušném místě ztlumení dané soutěžní hudby).

BELLY/ORIENTAL SHOW SÓLO, DUO: 1:00 – 2:15 minut pro všechny věkové kategorie.

MALÁ SKUPINA: 2:00 – 3:00 pro všechny věkové kategorie

Plná verze pravidel ZDE