Přihlášky

Přihlášení soutěžních jednotek (tanečníků) na soutěže CDO:

potřebujete se zorientovat v tom, jak se přihlásit do soutěží CDO???
Protože vám chceme celý administrativní proces přihlašování do soutěží co nejvíce usnadnit, přikládáme přehledný metodický postup a věříme, že vám bude užitečným pomocníkem při orientaci v prostředí webových stránek a přihlašování do soutěže. Letos nabízíme i nový a podstatně jednodušší systém.

Návod na registrační web DCS CDO
– obsahuje návody na: zadání tanečníků do DCS, registraci tanečníků na soutěž, úpravy soutěžních jednotek, nahrání hudby do DCS, kontrolu přihlášek a startovného.

Registrace a evidence kolektivů a tanečníků do CDO:

Registrace nových členů, aktualizace a evidence členů i přihlašování na soutěže probíhá prostřednictvím on-line databázového a soutěžního systému CDO (tzv. DCS). Dne 29. 8. 2018 byl přístup do DCS všem odebrán, pro nový přístup je potřeba zajistit níže popsané.

KOLEKTIV A JEHO ČLENOVÉ:
Pro registraci nového kolektivu, nebo aktualizaci údajů, je nutné řádně vyplnit přihlášku a s podpisy statutárního zástupce a odpovědného zástupce kolektivu zaslat na sídlo CDO nebo její scan na spravniusek@czechdance.org.
Správní úsek poté založí/zaktualizuje kolektivu a jeho odpovědnému zástupci profil v databázovém a soutěžním systému DCS CDO, kde následně po obdržení přístupových údajů bude moci zadávat odpovědný zástupce kolektivu informace o členech kolektivu, kterým touto cestou podá přihlášku o členství.
POZOR!!! Pro registraci nových členů vašeho kolektivu a prodloužení členství v systému DCS CDO (dcs.czechdance.orgnení potřeba zasílat papírovou přihlášku tanečníka.
Kolektiv si musí ovšem zajistit (např. v interních předpisech či přihlášce do kolektivu) oprávnění k jednání za tohoto člena v rámci CDO (v případě nezletilého člena od zákonného zástupce). Dále musí zajistit, že tento člen byl informován a souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu přílohy Evidenčního řádu CDO, a tento souhlas je schopen na vyžádání písemně předložit.
Je nutné zadat veškeré povinné údaje kolektivu i jeho členů (u členů nejsou povinné kontaktní údaje), bez kompletních údajů nepůjde „neúplné“ členy přihlašovat na soutěž.

ČLEN BEZ KOLEKTIVNÍ PŘÍSLUŠNOSTI:
Pro registraci nového tanečníka „Bez kolektivní příslušnosti“, nebo aktualizaci údajů, je nutné řádně vyplnit přihlášku (včetně dokumentu informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů) a s podpisy zaslat na sídlo CDO nebo její scan na spravniusek@czechdance.org.
Správní úsek poté vytvoří/zaktualizuje tanečníka v databázovém a soutěžním systému DCS CDO.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:
Členské příspěvky řádných členů se hradí na základě faktury CDO vygenerované kolektivům online systémem DCS CDO (nebo u členů bez kolektivní příslušnosti zaslané správním úsekem CDO), a to hotově, složenkou nebo bankovním převodem. Bankovní účet pro úhradu členských příspěvků je 43-1240750227/0100, variabilní symbol je číslo příslušné faktury.

Individuální řádní členové CDO (včetně hostování) platí roční členský příspěvek na období od 1.1.2019 do 31.12.2019 s platbou od 16.12.2018 do 15.12.2019 ve výši 300 Kč.

Kolektivní řádní členové CDO platí roční členský příspěvek na období od 1.1.2019 do 31.12.2019 s platbou od 16.12.2018 do 15.12.2019 ve výši 1.200 Kč, a to pouze společně s platbou členského příspěvku na stejné období individuálního řádného člena odpovědného zástupce tohoto kolektivního člena.

Členský příspěvek evidovaného člena (dříve krátkodobý člen) se hradí i nadále ve stejné výši jako v minulé sezóně krátkodobý člen organizátorovi soutěže, na kterou je individuální evidovaný člen přihlášen.

Děkujeme za pochopení.

MIcrosoft Document PŘIHLÁŠKA KOLEKTIVU
MIcrosoft Document PŘIHLÁŠKA PRO ČLENY BEZ KOLEKTIVNÍ PŘÍSLUŠNOSTI
MIcrosoft Document EVIDENČNÍ ŘÁD VČ. SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
pdf FINANČNÍ ŘÁD
MIcrosoft Document PŘESTUPNÍ ŘÁD VČ. FORMULÁŘE PRO PŘESTUP A HOSTOVÁNÍ


V případě, že si nevíte rady, kontaktujte správní úsek, kde vás již Monika Müllerová provede samotným přihlášením na tour CZECH DANCE MASTERS – Telefonní číslo: 773 997 053.


INFORMACE K GDPR:

Vážení vedoucí kolektivů,

níže najdete důležitý dokument GDPR-souhlas k urychlenému podepsání všem vašim členům do 24.5.2018.

Pro ty, kteří budou soutěžit na MČR Grand Finále Praha, zde najdete i dokument GDPR-video.

Zřejmě jste již zaznamenali pojem GDPR. Jedná se o nové nařízení z EU o ochraně osobních údajů a dat, které je závazné pro všechny a přináší mnoho změn, které jsou nutné k zapracování. Datum účinnosti je 25.5.2018, tedy ještě v době MČR Grand Finále Praha 2018… Již dvakrát jsme vám zasílali informace k GDPR, které čerpáme z veřejných zdrojů, ale i od svazů ČASPV, ČUS apod., z jejichž vzorů i tento nový materiál vznikl… Počítáme s tím, že uvedené dokumenty budou platné do konce sezóny, pro příští sezónu bude určitě potřeba dokument aktualizovat, protože je to nové nařízení EU, které ještě není doprovozeno českým nařízením, ještě tedy nejsou některé doprovodné předpisy…

Každý zástupce kolektivu a jednotlivý soutěžící bez klubové příslušnosti bude na soutěži podepisovat „Přehled startovného a poplatků krátkodobých členů“, čímž stvrdí, že všichni jeho soutěžící podepsali dokument GDPR-souhlas. Kromě toho budou podepisovat zvlášť, zda podepsali i dokument GDPR-video.

Dokument GDPR-souhlas řeší souhlas se zpracováním osobních údajů a splnění informační povinnosti vůči vašim členům. Není třeba nám ho zasílat, uchovejte ale pro případnou kontrolu ze strany státních orgánů. Pro alespoň částečné zjednodušení procesu získávání podpisů od jednotlivých členů, byly tyto dvě oblasti spojeny do jednoho dokumentu. Je třeba důsledně dbát na to, aby dokument byl podepsán samostatně. Nelze ho tedy vtělit např. do přihlášky do klubu.  Důvodem je skutečnost, aby takový souhlas nemohl být považován za tzv. souhlas vynucený.

Z tohoto důvodu je tedy třeba, aby kluby nově informovali své členy o zpracování jejich osobních údajů v rámci spolku a rovněž je třeba nově zajistit jejich souhlas se zpracováním osobních údajů (podpisem na vzorovém formuláři). Takto je třeba postupovat u všech členů, tedy nikoli pouze u nově přijímaných, ale i u stávajících.

Vzorový formulář byl zpracován tak, aby současně pokrýval veškeré potřeby standardního sportovního spolku.

Pokud stávající člen odmítne souhlas udělit, bude možné jeho osobní údaje zpracovávat jen v rozsahu potřebném pro plnění zákonných povinností spolku (např. pro účely rejstříku sportovců vedeném MŠMT). Nový zájemce o členství nebude muset být za takové situace za člena přijat.

V tomto směru lze doporučit, aby členům bylo podrobně vysvětleno, že požadavek na poskytnutí jejich osobních údajů není samoúčelný. Spolek potřebuje své členy jednoznačně identifikovat, aby jim mohl mimo jiné zajistit plnohodnotné využívání všech práv a výhod spojených s členstvím. Zdůraznit je možné zejména potřebu jednoznačně prokázat počet členů v případech, kdy spolek žádá o dotaci či grant a podmínkou je velikost členské základny.

Dokument GDPR-video řeší souhlas se zpracováním osobních údajů poskytovatele videa na MČR Grand Finále Praha, tento dokument není povinné mít od všech podepsaný, ale pokud tomu tak nebude, poskytovatel nedá vaše formace k prodeji, budou tedy jen natočeny na základě tzv. zpravodajské licence a pro CDO školení apod., nebudou však veřejné a k zakoupení na e-shopu poskytovatele.

Následně bude třeba přijímat v rámci GDPR další opatření jako je zpracování určitých vnitřních předpisů, které budou upravovat nakládání s osobními údaji v rámci činnosti spolku, jejich zajištění proti zneužití ve formě zabezpečení počítačů či mechanického zajištění místností, kde budou uloženy v papírové podobě dokumenty obsahující osobní údaje apod. Uvedené věci jsme zasílali již dříve, jakmile budeme mít k dispozici konkrétní vzory, opět vás budeme informovat.

Věříme, že vzorový formulář výrazně usnadní plnění povinností vyplývajících z GDPR všem spolkům sdruženým v CDO.

Kdyby bylo cokoli nejasné, kontaktujte:

Mgr. David Nováček
tel. CDO: +420 773997052
e-mail CDO: david.novacek@czechdance.org

FORMULÁŘE:

MIcrosoft Document GDPR_SOUHLAS
MIcrosoft Document GDPR_SOUHLAS_VIDEO