Nejčastější dotazy – FAQ

  • Co je IDO?

International Dance Organization (IDO), je nezisková tanečně-sportovní mezinárodní organizace, založená roku 1981 ve Florencii. V současné době sdružuje přes 80 členských organizací ze 6 kontinentů. Je vyhlašovatelem mezinárodních soutěží v disciplínách departmentu Street Dance, Performing Arts a Couple dance. Těchto oficiálních soutěží se mohou účastnit pouze členové národních členských federací – v případě České republiky členové CDO.

  • Kolik stojí účast na mezinárodní soutěži IDO?

Za účast na každé mezinárodní soutěži platí každý tanečník 35,- Euro, bez ohledu na počet disciplín, ve kterých soutěží. Dále je zde povinnost uhradit individuální roční členský příspěvek IDO (licence) ve výši 35,-Euro, který se hradí při prvním startu tanečníka na mezinárodní soutěži IDO v kalendářním roce. Všechny poplatky se standardně platí na základě faktury, vystavené mezinárodním úsekem a zaslané emailem na adresy vedoucích TK před konáním mezinárodní soutěže. Všechny platby jsou splatné ve měně EU, tedy EUR.

Důležitá poznámka: Každý účastník mezinárodní soutěže IDO musí být v době konání této soutěže řádným členem CDO. Členství je vyřizováno na správním úseku CDO.

  • Chci se účastnit mezinárodních soutěží IDO, co pro to musím udělat?

V první řadě je nutná účast na mistrovství České republiky v příslušné disciplíně. Další podmínkou je řádné členství v CDO v době konání MČR, či jiné nominační soutěže (povinné pro všechny členy malé skupiny/týmu, formace, produkce atd.). Standardně se postup při udělování nominací řídí  aktuálními Nominačními principy na mezinárodní soutěže IDO, může se však lišit v závislosti na disciplínách konkrétní mezinárodní soutěže. Vždy ale nominace připravuje a administruje mezinárodní úsek CDO.

Důležitá poznámka: POKUD V DOBĚ NOMINAČNÍ SOUTĚŽE (MČR) NEBUDOU VŠICHNI TANEČNÍCI ZE SOUTĚŽNÍ JEDNOTKY ŘÁDNÝMI ČLENY CDO, SOUTĚŽNÍ JEDNOTKA (SÓLO, PÁR, DUO, MS, FORMACE, TÝM, PRODUKCE) ZTRÁCÍ NÁROK NA NOMINACI!!!!!!

  • Jak probíhají nominace na mezinárodní soutěže IDO?

Nominace bývají nejčastěji sestaveny z výsledků nominačních soutěží (obvykle MČR). Na každou oficiální mezinárodní soutěž IDO připraví mezinárodní úsek nominační tabulky dle Nominačních principů a kvót vyhlášených pořadatelem. Tyto tabulky jsou spolu s propozicemi soutěže rozesílány emailem na adresy vedoucích TK. První kolo nominací bývá rozesláno obvykle 10 týdnů před termínem konání soutěže. Neobsazená místa se nominují v druhém, případně třetím kole. Registrace soutěžních jednotek provádí mezinárodní úsek prostřednictvím internetové databáze IDO DIES. Zhruba tři týdny před soutěží jsou vystaveny a mailem rozeslány faktury na úhradu startovného a individiuálních členských licencí IDO.

  • Kdo je Team Captain a co je jeho náplní práce?

Team Captain neboli vedoucí výpravy je zástupce národní reprezentace na mezinárodní soutěži IDO. Musí dobře znát mezinárodní pravidla i průběh soutěží. Musí hovořit anglicky, být vždy k dispozici a připraven řešit nejrůznější konfliktní situace. Předává informace od funkcionářů soutěže příslušným osobám. Provádí prezenci tanečníků, ručí za úhrady startovného a mezinárodních licencí. Je to vlastně prostředník mezi pořadatelem soutěže a jejími účastníky. O jménu vedoucího výpravy na konkrétní soutěž jsou vedoucí tanečních kolektivů informováni v týdnu před soutěží. V případě malé účasti českých tanečníků na mezinárodní soutěži CDO vedoucího výpravy nevysílá.

  • Mohou se lišit soutěžní pravidla CDO a IDO?

Mohou a často i liší. Například v popisu disciplíny, věkových kritériích apod. Před přijetím nominace na mezinárodní soutěž si proto vždy ověřte správné znění mezinárodních pravidel nebo kontaktujte mezinárodní úsek. Vyhnete se tak pozdějším nepříjemnostem.

  • Mohou tanečníci soutěžit v jedné disciplíně, ale dvou věkových kategoriích?

Na mezinárodních soutěžích to není možné. Například tanečnice (15 let) tak může soutěžit buď v juniorské formaci nebo v dospělácké formaci Hip Hop. Ale nikoli v obou formacích na jedné soutěži. Takto to musí zůstat celou taneční sezónu (kalendářní rok). Příští rok na další mezinárodní soutěži to může změnit, ale opět si musí vybrat pouze jednu z formací. Je ale možné, aby na jedné mezinárodní soutěži tančila v JVK formaci Hip Hop a zároveň například v HVK formaci Disco Dance.