STREET DANCE

DISCIPLÍNY POSTUPOVÉ:
STREET DANCE FORMACE /extraliga, 2. liga/  –  děti, junioři, dospělí
STREET DANCE MALÉ FORMACE /extraliga/  –  děti, junioři, dospělí
STREET SHOW FORMACE /extraliga, 2. liga/  –  děti, junioři, dospělí
STREET SHOW PRODUKCE /extraliga/  –  bez omezení věků
DOSPĚLÍ 2 STREET FORMACE /extraliga/  –  dospělí 2
DOSPĚLÍ 2 HOBBY STREET FORMACE /začínající, hobby/ –  dospělí 2
HOBBY STREET FORMACE /začínající, hobby/  –  mini 2, mini, děti, junioři, dospělí
HOBBY STREET DANCE MALÉ FORMACE /začínající, hobby/  –  mini, děti, junioři, dospělí

VĚKOVÉ KATEGORIE:
MINI (mini věková kategorie – MINI): soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 8 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící o 1 rok starší. O 1 rok starších tanečníků může být ve formaci max. 5 a mohou tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.
MINI 2 (mini věková kategorie 2 – MINI 2): soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 6 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící o 1 rok starší. O 1 rok starších tanečníků může být ve formaci max. 5 a mohou tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci. MINI 2 je věkovou podkategorií MINI, tedy vše, co platí pro MINI, platí zároveň i pro MINI 2, pokud není uvedeno jinak.

DĚTI (dětská věková kategorie – DVK): soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 12 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící o 1 rok starší. O 1 rok starších tanečníků může být ve formaci max. 5 a mohou tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.
JUNIOŘI (juniorská věková kategorie – JVK): soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší minimálně 13 let a maximálně 16 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící maximálně o 4 roky mladší nebo o 1 rok starší. O 1 rok starších tanečníků může být ve formaci max. 5 a mohou tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.
DOSPĚLÍ (hlavní věková kategorie – HVK): soutěžící, kteří dovrší v kalendářním roce konání soutěže minimálně 17 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící maximálně o 4 roky mladší.
DOSPĚLÍ 2 (hlavní věková kategorie 2 – HVK 2): soutěžící, kteří dovrší v kalendářním roce konání soutěže minimálně 31 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící maximálně o 4 roky mladší. Až o 4 roky mladších tanečníků může být ve formaci max. 5 a mohou tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.

POČET TANEČNÍKŮ:
FORMACE: 8 – 24 tanečníků
MALÉ FORMACE: 8 – 12 tanečníků
PRODUKCE: 20 a více tanečníků

DÉLKA VYSTOUPENÍ:
Formace, malé formace:  2:00 – 4:00 minuty
Produkce:  4:00 – 8:00 minut

Plná verze pravidel ZDE


DISCIPLÍNY při MČR PRAHA :
STREET A DISCO SHOW SÓLO – Mini kids, Children, Juniors, Adults
STREET A DISCO SHOW DUO – Children, Juniors, Adults, pro nominace na IDO budou SJ v Juniors rozděleny na Juniors 1 a Juniors 2 (POZOR, kdo chce mít možnost reprezentovat, aby i poté splňovali pravidlo, že tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 3 roky)
STREET SHOW MALÁ SKUPINA – Mini kids, Children, Juniors, Adults, Adults 2
DISCO SHOW MALÁ SKUPINA – Mini kids, Children, Juniors, Adults, Adults 2

VĚKOVÉ KATEGORIE:
MINI KIDS (mini věková kategorie – MINI): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší maximálně 8 let věku.
CHILDREN (dětská věková kategorie – DVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší maximálně 12 let věku.
JUNIORS (juniorská věková kategorie – JVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 13 let a maximálně 16 let věku.
JUNIORS 1 (juniorská věková kategorie 1 – JVK 1): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 13 let a maximálně 14 let věku.
JUNIORS 2 (juniorská věková kategorie 2 – JVK 2): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 15 let a maximálně 16 let věku.
ADULTS (hlavní věková kategorie – HVK): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 17 let věku.
ADULTS 2 (hlavní věková kategorie 2 – HVK 2): soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 31 let věku.

Veškerá dueta a malé skupiny (s výjimkou ADULTS 2) mohou zařadit do soutěžní jednotky soutěžící maximálně o tři roky mladší, než je daná věková kategorie, ne však více než 50% z celkového počtu soutěžících v SJ.
Tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 3 roky.

POČET TANEČNÍKŮ:
SÓLO: 1 tanečník
DUO: 2 tanečníci
MALÁ SKUPINA: 3 – 7 tanečníků

DÉLKA VYSTOUPENÍ:
SÓLO, DUO: 1:45 – 2:15 minuty
MALÁ SKUPINA: 2:30 – 3:00 minuty

Plná verze pravidel ZDE