mčr-praha

HARMONOGRAMY GRANDFINÁLE PRAHA

Vážení vedoucí, tanečníci.

Máme pro vás kompletní harmonogramy.

HARMONOGRAMY_GRANDFINALE_PRAHA


!!! POZOR !!!

Upozorňujeme, že startovné na MČR GRAND FINÁLE CZECH DANCE MASTERS v Praze ve dnech 25.- 28. 5. 2017, se hradí předem, na účet 43-1240750227/0100, jako VS uveďte identifikační číslo CDO vašeho kolektivu, do poznámky název kolektivu a startovné.

– Platba musí být shodná s částkou uvedenou v přehledu startovného a příspěvků krátkodobých členů k termínu uzávěrky prezence! Na přeplatky oproti aktuální částce v přehledu startovného nebude brán zřetel, proto platbu proveďte až po odprezentování vašich soutěžních jednotek!!

– Platba musí být provedena za celý kolektiv a není tedy možné, aby za jednotlivé tanečníky přicházely samostatné platby! Upozorňujeme, že na takto provedenou platbu nebude brát zřetel!!!

Na soutěž je nutné přinést doklad – potvrzení – o provedené platbě!!
Hotově v den konání soutěže tyto platby nebudou možné!

Publikováno v Uncategorized.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *