veeeelkelogo

Novinka – registrace a evidence členů CDO

Dobrý den,

 

Mám pro Vás několik zásadních novinek.

Aktuálně probíhá rozsáhlá úprava systému, při které do systému budou zapracovány nové funkce a položky.
PŘEDPOKLÁDANÉ SPUŠTĚNÍ 27. 8. 2018

Do registračního webu budou zapracovány novinky vycházející z:
– směrnice GDPR
– napojení na nový rejstřík MŠMT
– změna stanov CDO

První velká změna je, že registrace členů s kolektivní příslušností bude probíhat on line prostřednictvím kolektivů, nebude již třeba vyplňovat papírové přihlášky do CDO.


Další velká změna jsou povinné údaje v systému.
Od 27. 8. 2018 budou v systému vyžadovány nové povinné údaje u tanečníků a kolektivů.

Povinné údaje u tanečníka:
Státní občanství, Rodné číslo, Adresa bydliště, Zařazení (tanečník, trenér, atd.), zaškrtnutí GDPR souhlasu.
Povinné údaje u kolektivu:
Název v CDO, Název sportovního zařízení, Adresa sportovního zařízení (kde působíte), Oficiální název, Právní forma (roletka), Oficiální adresa, Telefon, Email, Statutární zástupce, Předmět hlavní činnosti (roletka), Předmět činnosti v oblasti sportu (roletka), departement (zaškrtávátko).

Pokud tyto údaje nebudou vyplněny u kolektivu a tanečníka nepůjde tento tanečník registrovat na soutěž (toto bude hlídáno systémem).

Další změna vycházející z nových stanov se týká členství.
Změna členství na kalendářní, tedy od 1. 1. do 31. 12:
Z důvodu přechodu na kalendářní členství byl přijat dodatek finančního řádu.
https://wp.me/a7aRwr-1EK

Částky za prodloužení členství:
Členství bude aktuálně prodlouženo až do 31. 12. 2019.
Platba v období od 27. 8. 2018 do 15. 12. 2018 – individuální: 400 Kč, kolektivní: 1600 Kč – přechodné období.
Platba v období od 16. 12. 2018 do 15. 12. 2019 – individuální: 300 Kč, kolektivní: 1200 Kč.
Od 1. 1. 2019 se bude vždy členství prodlužovat na kalendářní rok.

Byly schváleny nové stanovy s novou definicí členství:

Řádné individuální a/nebo kolektivní členství v CDO vzniká zapsáním do příslušné evidence po splnění všech podmínek řádného členství. Podmínkou vzniku řádného členství v CDO je podání řádně vyplněné přihlášky člena do CDO a zaplacení příslušného členského příspěvku dle příslušných vnitřních předpisů. Žadatel zodpovídá za správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených v přihlášce.Řádné členství nemůže automaticky vzniknout v případě, že byl člen v minulosti z CDO vyloučen. O přijetí přihlášky řádného člena, který byl v minulosti z CDO vyloučen, může rozhodnout pouze Valná hromada CDO.Řádné individuální a/nebo kolektivní členství v CDO zaniká automaticky vypršením doby, po kterou má řádný člen zaplacený členský příspěvek řádného člena. (konec roku)

Evidované individuální a/nebo kolektivní členství v CDO vzniká zapsáním do příslušné evidence po splnění všech podmínek evidovaného členství. Podmínkou vzniku evidovaného členství v CDO je podání řádně vyplněné přihlášky člena do CDO a zaplacení příslušného členského příspěvku dle příslušných vnitřních předpisů. Žadatel zodpovídá za správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených v přihlášce. Evidované individuální a/nebo kolektivní členství v CDO vzniká rovněž automaticky vypršením doby, po kterou má řádný člen zaplacený členský příspěvek řádného člena. Evidované členství zaniká automaticky na konci kalendářního roku, ve kterém nedošlo k platbě členského příspěvku. Evidovaný člen může zaplacením členského příspěvku řádného člena změnit své členství na řádné, čímž jeho evidované členství automaticky zaniká.
Evidované členství vzniká dnem zaplacení poplatku evidovaného člena (platba na soutěži).

Publikováno v Akce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *