veeeelkelogo

SOUTĚŽE CZECH DANCE MASTERS FORMACÍ PODZIM 2020 JSOU ZRUŠENY!

Vážení vedoucí tanečních kolektivů, milí trenéři a tanečníci!

Dovolte, abychom Vás informovali o krocích CDO v důsledku vládních nařízení v době epidemické situace v ČR.


Dne 25.8. jsme na osobním jednání Prezidia CDO učinili nejtěžší rozhodnuti v historii CDO.
😢
SOUTĚŽE CZECH DANCE MASTERS FORMACÍ PODZIM 2020 JSOU ZRUŠENY!

Ač nás to velmi mrzí, zdraví vás tanečníků, trenérů, rodičů a diváků, pro nás musí být na prvním místě!!

Odůvodnění rozhodnutí:

  • Vzhledem k vysokým počtům soutěžících bohužel nejsme schopni dodržet vládní a hygienická opatření tak, aby výrazně neovlivnila kvalitu soutěží CZECH DANCE MASTERS, na kterou jste zvyklí. Jako národní svaz si nemůžeme dovolit takový risk bez garancí…nejedná se o malou pohárovou soutěž či komerční projekt!
  • Návaznost jednotlivých soutěží v rámci postupových kol ohrožuje organizátory celé CDM. /tzn. zrušení jedné soutěže, např. z důvodu zhoršení situace v některém z regionů, znamená zrušení všeho/
  • CDO nemůže vystavit této riskantní situaci organizátory z hlediska finanční nejistoty. (rozpočet akce v ohrožení z důvodu menší účasti soutěžních formací, diváků a nárůst nákladů za akci vzhledem k vládním opatřením – větší pořadatelská služba, zábory, desinfekční systém).

Pro Vaši představu – přiblížení reálného obrazu soutěže s vládními opatřeními, které nenabízí tradiční úroveň a atmosféru CDM:

  • Soutěž dle sektorů + harmonogram po blocích s 500 účastníky (cca 20 formací + trenéři, pomocný doprovod) dle věkových ktg.
  • 500 lidí na oddělený sektor s vlastními vchody, WC, 4 metry ochranný pás se zábranami mezi jednotlivými sektory, diváci roušky a tanečníci také, pokud zrovna netrénují nebo nevystupují  a to vše bez možnosti styku rodičů s dětmi….což nejsme schopni garantovat!
  • V případě kontroly KHS (Krajská hygienická stanice) je vysoké riziko zavření soutěže KHS v jejím průběhu!
  • Po ukončení každého max. dvouhodinového bloku odchod všech z haly  – úklid, desinfekce a nový blok pustit s novým otevřením haly. U běžné soutěže se jedná o cca 6 bloků + 5 x pauza na nové otevření haly s úklidem a desinfekcí, tedy prodloužení soutěže o cca 5 hodin.
  • Pokud některý taneční kolektiv přijede na soutěž autobusem, bude muset část tanečníků např. HVK ktg. čekat venku až na ně přijde řada v harmonogramu a samozřejmě to platí opačně, kdy DVK už bude mít odsoutěženo a bude muset opustit halu a čekat na ostatní.
  • Tradiční prodejní stánky uvnitř haly přístupné všem (fotograf, občerstvení, sportovní oblečení…) by za těchto podmínek nebyly možné.

Budeme moc rádi, pokud rozhodnutí CDO vysvětlíte tanečníkům a rodičům. Tato epidemická situace je složitá pro nás všechny! Musíme společně věřit, že se v brzkém budoucnu vše v dobré obrátí!

Děkujeme za pochopení a pevně věříme, že se ještě letos potkáme na podzimních soutěžích ligy – disco dance, hip hop a street battlu. A se všemi pak na soutěžích formací 2021.

Publikováno v Akce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *