veeeelkelogo

INFORMACE K DOTACI „MŮJ KLUB 2021“

Vážení vedoucí tanečních kolektivů,

jak Vás již od srpna průběžně informujeme, Národní sportovní agentura/NSA/, jako nový vyhlašovatel výzev po MŠMT, dnes měla otevřít podávání žádostí ve stěžejní výzvě pro naše kolektivy „MŮJ KLUB 2021“.  Nakonec se však termíny posunují!!

Zahájení příjmu žádostí: 22. 10. 2020 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 16. 11. 2020 do 11:59 hod.

Způsob podání žádosti: Prostřednictvím formuláře elektronické žádosti, který je součástí rejstříku sportu, uveřejněného na www.rejstriksportu.cz

 Stejně jako v předešlých letech jsme vám připraveni s grantem pomoci!!
KONTAKTY:
David Nováček: 773 997 052, david.novacek@czechdance.org
Monika Müllerová: 773 997 053, monika.mullerova@czechdance.org, spravniusek@czechdance.org
Martin Brejša: 773 997 063, soutezniusek@czechdance.org
Eva Vlková: 777 339 118, eva.vlkova@czechdance.org

MANUÁL POSTUPU (výtah nejdůležitějšího, plnou verzi najdete zde):

 1. Jste – li sportovní organizace – spolek, pobočný spolek či ústav (nikoli fyzická osoba, s.r.o. apod.), vezměte si vaše stanovy a překontrolujte, zda je vašim hlavním účelem/předmětem činnost v oblasti sportu a ke dni podání žádosti uskutečňujete alespoň po dobu dvou let činnost v oblasti sportu. Jednodušeji řečeno ve stanovách musí být slovo SPORT! V našem případě tedy taneční sport..
 2. Vy jako organizace i všichni vaši tanečníci (registrovaní i neregistrovaní v CDO), na které budete žádat podporu, musí být v REJSTŘÍKU SPORTU, jak jsme vás již mnohokrát informovali.
  Pokud již máte, pokračujte dále bodem 3.
  V opačném případě musíte vyčkat na aktualizaci rejstříku sportu, která právě probíhá a dle informací bude spuštěna dnes ve 23:59.
  Po spuštění aktualizace zjistíme, k jakým došlo změnám a budeme připraveni vás v případě potřeby telefonicky navést.
 3. VÝŠE DOTACE je dána rozdělením tanečníků do určitých kategorií, přičemž všichni musí mít stanovenou        minimální výši příspěvku do vašeho klubu hrazenou za kalendářní rok 2020 min. 100,- Kč na osobu a rok. Pro  výpočet dotace je rozhodný počet sportovců ke dni podání žádosti!
  V žádosti uvedete: jmenný seznam tanečníků, přičemž tento seznam bude do žádosti automaticky vygenerován z Rejstříku sportu a ke každému tanečníkovi uvedete četnost tréninků a jeho účast či neúčast ve stanoveném počtu oficiálních soutěží.
  Tréninky doložíte: Vykonávaná sportovní činnost sportovců uvedených v žádosti nesmí být nahodilá či jednorázová a musí být pro kontrolu ze strany poskytovatele jasně doložitelná, a to přihláškami či platnou evidencí přihlášek do klubu a dále buď docházkou nebo tréninkovým plánem/rozpisem tréninků na danou sezónu, nebo výsledkovými listinami ze soutěží, nebo jinými dokumenty dokladujícími dané skutečnost (příp. kombinací daných dokumentů). Obdobným způsobem musí být doložitelná i žadatelem uplatňovaná účast sportovců v oficiálních soutěžících.
  –  Oficiální soutěží se pro potřeby této Výzvy rozumí: sportovní soutěže řízené národním sportovním svazem nebo krajským či okresním sportovním svazem, popř. uvedené v oficiální termínové listině příslušného sportovního svazu (kdy svaz eviduje výsledky takovýchto soutěží, příp. start je podmíněn registrací v příslušném svazu apod.). Jednou oficiální soutěží je jeden soutěžní den (jeden nebo více utkání/zápasů, jeden nebo více startů v individuálních disciplínách).
  Národním sportovním svazem se rozumí: sportovní organizace spolčující další sportovní organizace, zejména sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, která řídí a zastupuje dané sportovní odvětví v České republice, a která v daném sportovním odvětví primárně organizuje systémové národní soutěže. Sportovní svaz je uznaným zástupcem České republiky v dané sportovní disciplíně /sportu v příslušné mezinárodní federaci (dále jen „MSF“), přičemž v příslušné MSF je registrováno minimálně 20 členů z různých zemí nebo je v rámci příslušného sportovního odvětví národní sportovní autoritu ve vztahu ke sportu s dlouhodobou, více než 50 letou, tradicí v České republice.
  Národním sportovním svazem je pro náš taneční sport  uznána grantovými schématy MŠMT CZECH DANCE ORGANIZATION, z.s, jako výhradní zástupce ČR v mezinárodní federaci IDO.

–          Kategorie 1 – ročník narození 2016 – 2018, pravidelné tréninky min. 1x týdně. Není nutná účast na soutěžích a nemusí být členem CDO. – Částka 625 Kč.

–          Kategorie 2 – ročník narození 1998 – 2015, pravidelné tréninky min. 1x týdně. Není nutná účast na soutěžích a nemusí být členem CDO. – Částka 1250 Kč.

–          Kategorie 3 – ročník narození 2011 – 2015, pravidelné tréninky min. 2x týdně Není nutná účast na soutěžích a nemusí být členem CDO. – Částka 2500 Kč.

–          Kategorie 4 – ročník narození 1998 – 2010, pravidelné tréninky min. 2x týdně. Není nutná účast na soutěžích a nemusí být členem CDO. – Částka 2000 Kč.

–          Kategorie 5 – ročník narození 2004  – 2010, pravidelné tréninky min. 2x týdně a účastnící se alespoň šesti soutěží Národního sportovního svazu za posledních 24 měsíců. Musí být řádným členem CDO. – Částka 3750 Kč.

–          Kategorie 6 – ročník narození 1998  – 2003, pravidelné tréninky min. 2x týdně a účastnící se alespoň šesti soutěží Národního sportovního svazu za posledních 24 měsíců. Musí být řádným členem CDO. – Částka 2500 Kč.

 

Držte se!

S přáním hezkého dne

Publikováno v Akce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *