veeeelkelogo

NOVINKY V OPATŘENÍ OD 30.9.!!!

Nejdůležitější změny oproti předchozímu opatření:
1) bod I.13. b) + ii) – akce a I.13 d) – sportovní příprava
– podmínky dle bodu I.16 (OTN – testy atd.) se nevyžadují, jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity, není-li dále stanoveno jinak,
– u nehomogenních skupin zůstává takto počet do 20, nad 20 je opět nutné OTN (testy atd.)
2) bod I.8 – vnitřní sportoviště
– u využívání vnitřních sportovišť stále zůstává nutnost OTN, tedy zákaz vpustit ty, kteří nesplňují podmínky v I.16 (testy atd.), skupinové lekce s rozestupy 1,5 metru, max. cirkulace vzduchu bez recirkulace. Pozor, toto je zřejmě obecné pravidlo pro veřejnost, nikoli pro sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy (příprava na soutěže CDO). Toto je trochu nešťastné řešení, kdy v tomto bodě je obecně omezen vstup na vnitřní sportoviště, ale v jiném bodě i z tiskové zprávy a výstupů pro média vyplývá, že omezení v homogenních skupinách obecně není… Budeme tedy věřit, že je takto myšleno a doporučuji se pro sportovní přípravu na soutěže CDO držet bodu I.13…
Publikováno v Akce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *