veeeelkelogo

NOVINKY V OPATŘENÍCH OD 25.10. a 01.11.!!!

Zde najdete nejdůležitější změny oproti předchozím opatřením, v případě dalších dotazů nás kontaktujte…
1) OMEZENÍ SLUŽEB od 01.11. – bod I.13.b) + ii) – akce a I.13.d) – sportovní příprava a soutěže organizované sportovními svazy:
– podmínky dle bodu I.16 (OTN – testy atd.) se nadále nevyžadují, jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity, není-li dále stanoveno jinak,
– jde-li o nepravidelné aktivity nebo nehomogenní skupiny (např. soutěže), zůstává takto počet do 20, nad 20 je opět nutné OTN (testy atd.), pouze místo do 6 let se neprokazují děti do 12 let, platnost testů PCR i antigenů zde zůstává 7 dní!!! Diváci však zkrácení platnosti PCR na 72 hod a antigen na 24 hod.
2) OMEZENÍ SLUŽEB od 01.11. – bod I.8. – vnitřní sportoviště:
– u využívání vnitřních sportovišť stále zůstává nutnost OTN, tedy zákaz vpustit ty, kteří nesplňují podmínky v I.16 (testy atd.), skupinové lekce s rozestupy 1,5 metru, max. cirkulace vzduchu bez recirkulace. Pozor, toto je zřejmě obecné pravidlo pro veřejnost, nikoli pro sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy (příprava na soutěže CDO). Toto je trochu nešťastné řešení, kdy v tomto bodě je obecně omezen vstup na vnitřní sportoviště, ale v jiném bodě i z tiskové zprávy a výstupů pro média vyplývá, že omezení v homogenních skupinách obecně není… Budeme tedy věřit, že je takto stále myšleno a doporučuji se pro sportovní přípravu na soutěže CDO stále držet bodu I.13.
3) OCHRANA DÝCHACÍCH CEST od 25.10. – bod I.2.y):
– pro nás žádná změna, tedy zůstává výjimka pro sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, soutěže apod., a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi.
Celé znění změn mimořádného opatření – omezení služeb: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-maloobchodu—cele-zneni-0915.pdf
Celé znění mimořádného opatření – ochrana dýchacích cest: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest—cele-zneni-0917_1.pdf
Publikováno v Akce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *