_n

NOVINKY V OPATŘENÍCH OD 22.11.!!!

NOVINKY V OPATŘENÍCH OD 22.11.!!!
Zde najdete nejdůležitější změny oproti předchozím opatřením…
1) OMEZENÍ SLUŽEB od 22.11. – bod I.13., I.14.a),b)+ii),c) – akce a I.14.d) – sportovní příprava a soutěže organizované sportovními svazy, bod I.17. – OTN (očkování, testy, prodělaná nemoc):
– v případě akce zákaz v jeden čas přítomnosti více než 1 000 osob (naše soutěže nejsou tak velké, tedy by se nás nemělo týkat),
– podmínky dle bodu I.17. (OTN – očkování, testy, prodělaná nemoc) se nadále nevyžadují, jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity,
– jde-li o nepravidelné aktivity nebo nehomogenní skupiny (např. soutěže), zůstává takto počet do 20, nad 20 je opět nutné OTN, neprokazují se děti do 12 let, platnost testů PCR zde zůstává 7 dní, antigeny však nejsou možné!!! Diváci však PCR s platností 72 hod, a to jen někteří – viz níže OTN, antigen není nově možný!!!
– OTN (očkování, testy, prodělaná nemoc) – zůstává možnost prokázání se systémem ON, tedy očkování nebo prodělaná nemoc, T nově znamená jen možnost PCR s platností 72 hod (s výjimkou účastníků našich soutěží, kde je 7 dnů), a to pouze u osob do dovršení 18 let nebo u osob, které se nemůžou podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci nebo u osob s alespoň započatým očkováním. Všichni tito jmenování mají nárok na provedení PCR zdarma 5x za kalendářní měsíc!!!
2) OCHRANA DÝCHACÍCH CEST od 25.10. – bod I.2.y):
– zůstává výjimka pro sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, soutěže apod., a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi.
Publikováno v Akce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *