vizuály na web - nová evidence

TRENÉRSKÉ KVALIFIKACE

Vážení vedoucí tanečních kolektivů!

Již nějaký čas Vás motivujeme k tomu, abyste chránili zdraví svých tanečníků a dobré jméno Vašeho klubu!

Dohlédněte na vzdělání a odbornou způsobilost svých trenérů. Tanečník, který vyrostl ve Vašem klubu a vy jste mu dali příležitost k trenérské praxi, není kvalifikovaný trenér!

 V návaznosti na REJSTŘÍK SPORTU zahájilo CDO novou evidenci trenérských kvalifikací.

Do 31.12.2022 musí všichni trenéři evidovaní svými kolektivy zaslat na spravniusek@czechdance.org

všechny potřebné dokumenty (skeny dokumentů, popř. čestné prohlášení, dokládající kvalifikační stupeň dosaženého trenérského vzdělání), a na jejich základě bude od 1.1.2023 evidenci trenérů v DCS CDO a přiřazení příslušné třídy garantovat přímo CDO.

Pro REJSTŘÍK SPORTU budeme vykazovat pouze ty, kteří jsou minimálně evidovanými členy CDO.

Do předmětu mailu napište: DOLOŽENÍ TRENÉRSKÉ KVALIFIKACE

Doporučení:

V každém klubu, by měl být minimálně 1 trenér s kvalifikační třídou TRENÉR DISCIPLÍN CDO II. třídy.

Přehled trenérských tříd CDO:

  • TRENÉR DISCIPLÍN CDO IV. třídy (základní trenérská třída v rámci evidence CDO)

NOVINKA!!!

Minimální požadavky: – Věk 16 let, ukončené základní vzdělání, 3 roky taneční praxe v disciplínách CDO, absolvent školení CDO pro nové trenéry IV. třídy nebo akreditovaného kvalifikačního studia MŠMT – Trenér tanečních sportů III. třídy – ATVA, popř. jiného akreditovaného studia uznaného CDO, mladší 18 let.

Oprávnění: – Umožňuje vedení tréninků pod dohledem trenéra disciplín CDO alespoň II. třídy za účelem získání trenérské praxe. Není způsobilý k získání živnostenského oprávnění k poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tanečního sportu disciplín CDO.

Bližší informace k přihláškám pro získání základní trenérské třídy naleznete v následujícím mailu nebo na webu CDO.

  • TRENÉR DISCIPLÍN CDO III. třídy

Minimální požadavky: – Věk 18 let, ukončené základní vzdělání, 3 roky taneční praxe v disciplínách CDO, absolvent akreditovaného kvalifikačního studia MŠMT – Trenér tanečních sportů III. třídy – ATVA, popř. jiného akreditovaného studia uznaného CDO.

Oprávnění: Umožňuje vedení rekreační formy tréninků, popř. výkonnostní formy tréninků pod dohledem trenéra disciplín CDO alespoň II. třídy. Není způsobilý k získání živnostenského oprávnění k poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tanečního sportu disciplín CDO.

  • TRENÉR DISCIPLÍN CDO II. třídy

Minimální požadavky: – Věk 18 let, ukončené střední vzdělání, 5 let taneční praxe v disciplínách CDO, absolvent akreditovaného kvalifikačního studia MŠMT – Trenér tanečních sportů II. třídy – ATVA, popř. jiného akreditovaného studia uznaného CDO, nebo vysokoškolského vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport nebo vyššího odborného vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, s prokázáním znalostí v disciplínách CDO.

Oprávnění: Umožňuje vedení rekreační i výkonnostní formy tréninků. Je způsobilý k získání živnostenského oprávnění k poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tanečního sportu disciplín CDO.

  • TRENÉR DISCIPLÍN CDO I. třídy

Minimální požadavky: – Věk 21 let, ukončené střední vzdělání, 10 let taneční praxe v disciplínách CDO (vč. 5 let trenérské praxe s patřičnou kvalifikací), absolvent akreditovaného kvalifikačního studia MŠMT – Trenér tanečních sportů II. třídy – ATVA, popř. jiného akreditovaného studia uznaného CDO, nebo vysokoškolského vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport nebo vyššího odborného vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, s prokázáním znalostí v disciplínách CDO.

Oprávnění: Umožňuje vedení všech forem tréninků. Je způsobilý k získání živnostenského oprávnění k poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tanečního sportu disciplín CDO.

 

STATUT FUNKCIONÁŘE A TRENÉRA CDO 2022

vizuály na web - trenér IV.třídy


 

Publikováno v Akce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *