Covid manual

Tento manuál upřesňuje obecné podmínky dané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR, ovšem neobsahuje všechny body a výjimky dané těmito opatřeními, kterými se musí všichni účastníci i diváci řídit.

COVID MANUÁL CDM– aktualizace 7. 10. 2021

„4 kroky“, které jsou přílohou manuálu, budou organizátoři upravovat pro konkrétní soutěž a místo konání.
Najdete je vždy pod příslušnou soutěží zde: https://czechdance.org/podzim/