Covid manual

Tento manuál upřesňuje obecné podmínky dané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR, ovšem neobsahuje všechny body a výjimky dané těmito opatřeními, kterými se musí všichni účastníci i diváci řídit.

COVID MANUÁL CDM – aktualizováno s platností od 26.11.2021

„4 kroky“, které jsou přílohou manuálu, budou organizátoři upravovat pro konkrétní soutěž a místo konání.
Najdete je vždy pod příslušnou soutěží zde: https://czechdance.org/podzim/

261270054_270918375052238_661895603503549426_n