Přeřazení SJ CDM

Aktualizováno k: 10.05.2023

PRERAZENI_REGIONY_CDM_2023

PRERAZENI_ZEME_CDM_2023

SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ PRAVIDLA – JARO – STREET, DISCO, ART, BELLY, COUPLE, SPECIÁLNÍ DISCIPLÍNY – FORMACE, PRODUKCE – příloha přeřazování – od_23_9_2021

LEGENDA:

PŘEŘAZENO POROTOU – vedoucí TK souhlasí, SJ je již v systému přeřazena.
V KOMISI – vedoucí TK nesouhlasí, nyní návrh projednává komise, která rozhodne po všech regionech 18.4.2023 v 15:00.
PŘEŘAZENO KOMISÍ – vedoucí TK nesouhlasí, komise rozhodla, SJ je již v systému přeřazena.
NEPŘEŘAZENO KOMISÍ – vedoucí TK nesouhlasí, komise rozhodla, SJ zůstává v původní disciplíně.
V ŘEŠENÍ – čeká se na vyjádření vedoucího TK.