Přeřazení SJ CDM

Aktualizováno k: 9. 5. 2019

PŘEŘAZENÍ_ZEMĚ_CDM_2019

PŘEŘAZENÍ_REGIONY_CDM_2019

LEGENDA:

PŘEŘAZENO POROTOU – vedoucí TK souhlasí, SJ je již v systému přeřazena.
V KOMISI – vedoucí TK nesouhlasí, nyní návrh projednává komise.
PŘEŘAZENO KOMISÍ – vedoucí TK nesouhlasí, komise rozhodla, SJ je již v systému přeřazena.
NEPŘEŘAZENO KOMISÍ – vedoucí TK nesouhlasí, komise rozhodla, SJ zůstává v původní disciplíně.
V ŘEŠENÍ – čeká se na vyjádření vedoucího TK.