Přeřazení SJ CDM

Aktualizováno k: 12. 5. 2022

PRERAZENI_REGIONY_CDM_2022

PRERAZENI_ZEME_CDM_2022

LEGENDA:

PŘEŘAZENO POROTOU – vedoucí TK souhlasí, SJ je již v systému přeřazena.
V KOMISI – vedoucí TK nesouhlasí, nyní návrh projednává komise.
PŘEŘAZENO KOMISÍ – vedoucí TK nesouhlasí, komise rozhodla, SJ je již v systému přeřazena.
NEPŘEŘAZENO KOMISÍ – vedoucí TK nesouhlasí, komise rozhodla, SJ zůstává v původní disciplíně.
V ŘEŠENÍ – čeká se na vyjádření vedoucího TK.