PRO DĚTSKÉ DOMOVY

DISCIPLÍNY OPEN /Tato disciplína je určena pouze pro dětské domovy. Je vypsána na regionálních kolech jako pohárová soutěž a na celorepublikovém kole nestreetových disciplín/:
FLASH MOB FORMACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ: Bez věkového omezení
DANCE KIDS FORMACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ: Děti
DANCE MIX FORMACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ: Bez věkového omezení

VĚKOVÉ KATEGORIE:
DĚTI (dětská věková kategorie – DVK):
soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 11 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící o 1 rok starší. Podmínkou je, že tito soutěžící mohou tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci a zároveň jich může být ve formaci max. 5.
Bez věkového omezení: mohou tančit tanečníci všech věkových kategorií.

POČET TANEČNÍKŮ:
FORMACE: 
4 – 24 tanečníků

DÉLKA VYSTOUPENÍ:
Formace:
 2:00 – 4:00 minuty

Plná verze pravidel ZDE