veeeelkelogo

Valná hromada CDO 2018

Prezident CDO svolává
řádnou Valnou hromadu CDO
na základě části čtvrté, čl. 2, par. 3 Stanov CDO.

– Řádná Valná hromada CDO se uskuteční 12. 6. 2018. Místo a čas budou upřesněny v pozvánce na VH.

– Výpočet mandátů pro tuto řádnou Valnou hromadu CDO je určen k termínu 30. 4. 2018 24:00 hod.

– Krajské konference CDO (řádné nebo mimořádné) se musí uskutečnit od 3. 5. 2018 do 29. 5. 2018, vždy s programem volby delegátů na tuto řádnou Valnou hromadu CDO.

Návrh programu jednání řádné Valné hromady CDO:
1. Prezence
2. Volba mandátové komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Volba sčítací, návrhové a volební komise
5. Zpráva Prezidenta o činnosti CDO za uplynulé období
6. Zpráva o hospodaření CDO za uplynulé období
7. Zpráva kontrolní a revizní komise CDO za uplynulé období
8. Rozhodnutí o opravných prostředcích členů či orgánů CDO
9. Změna a schvalování základních dokumentů CDO
– Stanovy CDO
– Statut KRK CDO
10. Volba prezidenta a 1. viceprezidenta CDO
11. Volba Kontrolní a revizní komise CDO
12. Projednávání a schvalování zásad a programu další činnosti CDO, včetně finančního plánu
13. Diskuze
14. Závěr

V Chomutově dne 7. 12. 2017
Mgr. Eva Vlková
Prezident CDO

VH2018-svolani

Publikováno v Akce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *