veeeelkelogo

UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ – UPŘESNĚNÍ INFORMACÍ!!!

UPŘESNĚNÍ INFORMACÍ!!!

Tak již potvrzeno, že se to týká i tance, pokud je bezkontaktní za uvedených podmínek… Zde oficiální výkladové stanovisko: http://www.agenturasport.cz/…/V%C3%BDkladov%C3%A9-stanovisk…

Výklad ČUS:
http://www.cuscz.cz/files/2688OGI.pdf

Z dokumentu https://www.vlada.cz/…/media-centrum/aktualne/uv200423-0453…
pro nás vyplývá jasně (bod I. f)

Tedy od 27.4. se ruší zákaz pro přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb u tělocvičen, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
i. omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,
ii. nelze používat šatny a sprchy,
iii. vstup a cvičení po celou dobu pouze se ochrannými prostředky dýchacích cest,
iv. zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
v. průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
vi. zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
vii. klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
viii. prodávat pouze balených nápojů a balených potravin,
ix. používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,
x. je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,
xi. v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,
xii. upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor;

Zjišťujeme pro vás, jak budou vypadat další vlny rozvolňování v našem oboru, jakmile budeme vědět více, budeme vás opět informovat 😉

Víme, že to nebude jednoduché, ale zatím alespoň něco a držíme pěsti

DALŠÍ DOBRÁ ZPRÁVA!!!

Vláda schválila rovněž návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu, který předloží Parlamentu k projednání ve stavu legislativní nouze. Cílem mimořádného zákona je pomoci spolkům a sportovním organizacím, které byly postiženy dopady koronavirové krize. Na tyto neziskové organizace se totiž nevztahuje žádný ze zatím vládou vypsaných programů na pomoc ekonomickým subjektům. Vláda proto navrhuje v tomto směru rozšířit pravomoci Národní sportovní agentury, aby mohla připravit návrh příslušného dotačního programu.

https://www.vlada.cz/…/vlada-zrychlila-scenar-uvolnovani-m…/

Publikováno v Akce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *