Přihlášky do CDO

PŘIHLÁŠKA PRO AKTUALIZACI STÁVAJÍCÍCH KOLEKTIVŮ + NOVÉ KOLEKTIVY
MIcrosoft Document PŘIHLÁŠKA KOLEKTIVU
PŘIHLÁŠKA PRO AKTUALIZACI STÁVAJÍCÍCH TANEČNÍKŮ BEZ KOLEKTIVNÍ PŘÍSLUŠNOSTI + NOVÍ
MIcrosoft Document PŘIHLÁŠKA PRO ČLENY BEZ KOLEKTIVNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

Číslo účtu pro platbu kolektivních a členských příspěvků: 43-1240750227/0100


Registrace nových členů, aktualizace a evidence členů i přihlašování na soutěže probíhá prostřednictvím on-line databázového a soutěžního systému CDO (tzv. DCS). Dne 29. 8. 2018 byl přístup do DCS všem odebrán, pro nový přístup je potřeba zajistit níže popsané.

KOLEKTIV A JEHO ČLENOVÉ:
Pro registraci nového kolektivu, nebo aktualizaci údajů, je nutné řádně vyplnit přihlášku a s podpisy statutárního zástupce a odpovědného zástupce kolektivu zaslat na sídlo CDO nebo její scan na spravniusek@czechdance.org.
Správní úsek poté založí/zaktualizuje kolektivu a jeho odpovědnému zástupci profil v databázovém a soutěžním systému DCS CDO, kde následně po obdržení přístupových údajů bude moci zadávat odpovědný zástupce kolektivu informace o členech kolektivu, kterým touto cestou podá přihlášku o členství.
POZOR!!! Pro registraci nových členů vašeho kolektivu a prodloužení členství v systému DCS CDO (dcs.czechdance.org) není potřeba zasílat papírovou přihlášku tanečníka.
Kolektiv si musí ovšem zajistit (např. v interních předpisech či přihlášce do kolektivu) oprávnění k jednání za tohoto člena v rámci CDO (v případě nezletilého člena od zákonného zástupce). Dále musí zajistit, že tento člen byl informován a souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu přílohy Evidenčního řádu CDO, a tento souhlas je schopen na vyžádání písemně předložit.
Je nutné zadat veškeré povinné údaje kolektivu i jeho členů (u členů nejsou povinné kontaktní údaje), bez kompletních údajů nepůjde „neúplné“ členy přihlašovat na soutěž.

ČLEN BEZ KOLEKTIVNÍ PŘÍSLUŠNOSTI:
Pro registraci nového tanečníka „Bez kolektivní příslušnosti“, nebo aktualizaci údajů, je nutné řádně vyplnit přihlášku (včetně dokumentu informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů) a s podpisy zaslat na sídlo CDO nebo její scan na spravniusek@czechdance.org.
Správní úsek poté vytvoří/zaktualizuje tanečníka v databázovém a soutěžním systému DCS CDO.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:
Členské příspěvky řádných členů se hradí na základě faktury CDO vygenerované kolektivům online systémem DCS CDO (nebo u členů bez kolektivní příslušnosti zaslané správním úsekem CDO), a to hotově, složenkou nebo bankovním převodem. Bankovní účet pro úhradu členských příspěvků je 43-1240750227/0100, variabilní symbol je číslo příslušné faktury.

Individuální řádní členové CDO (včetně hostování) platí roční členský příspěvek na období od 1.1.2019 do 31.12.2019 s platbou od 16.12.2018 do 15.12.2019 ve výši 300 Kč.

Kolektivní řádní členové CDO platí roční členský příspěvek na období od 1.1.2019 do 31.12.2019 s platbou od 16.12.2018 do 15.12.2019 ve výši 1.200 Kč, a to pouze společně s platbou členského příspěvku na stejné období individuálního řádného člena odpovědného zástupce tohoto kolektivního člena.

Členský příspěvek evidovaného člena (dříve krátkodobý člen) se hradí i nadále ve stejné výši jako v minulé sezóně krátkodobý člen organizátorovi soutěže, na kterou je individuální evidovaný člen přihlášen.